Ang mga emergency na pondo para sa COVID-19 ay umaabot sa daan-daang NGO

In Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Salamat sa mga pagsisikap ng mga community-based na organisasyon (CBO), na may ilang napapanahong tulong mula sa AHF Fund, ang mga tao sa buong mundo ay nabigyan ng pag-asa at mga pangangailangan na kailangan nila upang mabuhay at umunlad sa gitna ng pandemya ng COVID-19.
Sa Puerto Rico, Institute ANCLA (isang serbisyong panlipunan at mental health non-profit CBO) ginamit ang grant nito upang bumili ng mga prutas at gulay mula sa mga lokal na magsasaka, na nagligtas sa marami sa kanilang mga ani. Pagkatapos ay inihatid nila ang pagkain sa 34 na pamilya (119 katao) at may isa pang round ng pamamahagi ng pagkain na binalak sa mga darating na araw na susuporta sa karagdagang 48 pamilya.
Sa ilan sa mga pinakamahihirap na lugar sa Brazil, Mga kilos namamahagi ng mga pakete ng pagkain, mga produktong pansariling kalinisan at mga panlinis sa 156 na tao at pamilyang may HIV/AIDS. At ang OROL Youth Empowerment Initiative sa Nigeria ay ginamit ang grant nito para magkaloob ng higit sa 3,000 pagkain na kinabibilangan ng mga grab-and-go na pagkain para sa mga batang wala sa paaralan at mga pakete ng pagkain para sa daan-daang sambahayan.
"Ang mga tao sa lahat ng dako, at partikular na ang mga komunidad sa mga umuunlad na bansa, ay nasalanta ng mahigpit na pag-lock at quarantine na ipinataw ng maraming pamahalaan bilang tugon sa nobelang coronavirus," sabi ni Joey Terrill, Direktor ng AHF ng Global Advocacy and Partnerships. “Lubos akong nagpapasalamat na nakapagbigay kami ng ilang antas ng suporta sa mga organisasyong ito na malaki ang naitutulong sa mga taong may HIV at sa mga komunidad kung saan sila nakatira.”
Ang malawakang kawalan ng katiyakan sa pagkain, kakulangan ng mga personal na produkto sa kalinisan at mga pang-araw-araw na pangangailangan, at hindi sapat na pondo upang maisagawa ang kanilang mga misyon ay ilan lamang sa mga hadlang na kinakaharap ng mga CBO at ng mga taong kanilang pinangangalagaan sa panahon ng pandemya. Ang mga hamon na ito ay nag-udyok sa AHF, na lumikha ng AHF Fund noong 2012 para tumulong sa mga nahihirapang HIV/AIDS na organisasyon, na ayusin ang modelo ng Pondo para makapagbigay ng mabilis at madaling emergency na tulong sa 214 CBO para sa kanilang agarang pagpupunyagi sa COVID-19.
Manatiling nakatutok para sa paparating na mga e-Blasts sa susunod na ilang linggo dahil ipagpapatuloy namin ang pagpapakilala sa iyo sa marami pang napakahalagang organisasyong nakabatay sa komunidad sa buong mundo!
Pinupuri ng AHF ang County ng San Bernardino sa Deklarasyon na ang Rasismo ay isang Krisis sa Pampublikong Pangkalusugan; Hinihimok ang Iba na Sumunod
AHF Cheers High Court Ruling on LGBTQ and Trans Rights, nagsasabing Ito ay Magdudulot ng Mas Mabuting Resulta sa Kalusugan