Ang Calif. Rent Control Ballot Measure sa mga Botante sa Nob.; Inilunsad ang Campaign ng 200+ Pag-endorso

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang opisina ng Kalihim ng Estado ng California na si Alex Padilla ay nakatalaga ngayon Proposisyon Numero 21 sa Rental Affordability Act (RAA), isang inisyatiba na magbibigay-daan para sa pagpapalawak ng kontrol sa upa sa buong California

 

LOS ANGELES (Hunyo 26, 2020) Mga tagapagtaguyod at tagapagtaguyod ng hustisya sa pabahay ng Rental Affordability Act (RAA), isang inisyatiba sa balota ng estado noong Nobyembre 2020 na magbibigay-daan para sa pagpapalawak ng kontrol sa upa sa buong California, ngayon ay tinanggap ang balita mula sa opisina ng Kalihim ng Estado ng California na si Alex Padilla na pormal itong nagtalaga ng isang opisyal na numero para sa inisyatiba sa balota, na ngayon ay magiging kilala bilang Proposisyon 21.

 

Ang balita ay dumarating habang ang Prop. 21 na kampanya ay lumalakas, nagdaragdag ng mga pangunahing pag-endorso mula sa mga opisyal na inihalal ng pederal at estado; mga lokal na konseho ng lungsod; at mga organisasyon ng hustisyang panlipunan, pabahay, at lahi. Ang panukala ay nakatanggap din ng pag-endorso ng Kagalang-galang Al Sharpton at ang National Network ng Pagkilos, pati na rin ang mga pag-endorso ng Senador Bernie Sanders, icon ng karapatang paggawa at sibil Dolores Huerta, Congresswomen Maxine Waters at Barbara Lee, California Senate Pro Tempore Emeritus at LA City Councilman-elect Kevin de León (CD-14), at isang hanay ng adbokasiya ng nangungupahan ng California at mga organisasyon ng hustisyang panlipunan, kabilang ang buong estado Pabahay Ngayon! California koalisyon (na binubuo ng mahigit 100 organisasyon ng hustisya sa paggawa at pabahay), ang Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE), ang Urban League ng Los Angeles at ang Eviction Defense Network (EDN), gayundin ang mga pangunahing unyon ng manggagawa, gaya ng UNITE DITO Lokal 11. Na-lock din ng Kampanya ang mga pag-endorso ng bawat nahalal na miyembro ng rent control board sa estado. (Tingnan ang Buong Listahan sa Ibaba)

 

"Ang anunsyo ngayon ay nagmamarka ng pagtatapos ng mahabang on-ramp sa halalan sa Nobyembre at ang laban para sa hustisya sa pabahay. Ang aming inisyatiba ay mas apurahan kaysa dati, dahil milyun-milyong nangungupahan ang nahaharap sa pinakamasamang ekonomiya sa bansang ito sa loob ng isang siglo. Hindi natin kayang magpatuloy dahil kailangan nating tugunan ang lumalalang krisis sa pabahay,” sabi René Christian Moya, direktor ng kampanya ng kampanya ng Rental Affordability Act. “Patuloy sa Prop. 21!”

 

Ang panukala ay unang naging kwalipikado para sa paglalagay sa balota ng Nobyembre ng California noong unang bahagi ng Pebrero pagkatapos na magsumite ang mga tagasuporta ng mahigit isang milyong pirma ng botante bilang suporta sa panukala. Mga lagda ng 623,212 na botante ng California ay kinakailangan upang maging kwalipikado ang panukala. (Para sa random na sample na kwalipikasyon, ang bilang ay 685,534 na lagda).

 

"Ang Proposisyon 21 ay isang mahalagang paraan para sa mga botante ng California na timbangin at talagang tumulong sa pagtugon sa mga kambal na krisis ng pagiging abot-kaya sa pabahay at kawalan ng tirahan sa California," sabi Cynthia Davis, MPH, isa sa limang (5) mamamayang tagapagtaguyod ng panukala sa balota at Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng AHF. “Kahit na bago ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng kalituhan sa ekonomiya, ang pagiging affordability ng pabahay ng California ay isa sa pinakamasama sa bansa. Ang Costa-Hawkins Rental Housing Act of 1995—na ipinasa sa Sacramento sa pamamagitan lamang ng isang boto—kasalukuyang nililimitahan ang kontrol sa upa sa buong estado. Ang Prop. 21 ay magsususog sa maling batas upang payagan ang mas malawak na pagpapatupad ng kontrol sa upa—isang bagay na pinaniniwalaan kong mahalagang paraan upang makatulong na panatilihin ang mga tao sa matatag, abot-kayang pabahay at upang maiwasan ang mas maraming taga-California na mahulog sa kawalan ng tirahan.”

 

Ang panukala sa balota para sa pagkontrol sa renta ay tumaas nang madalian sa panahon ng pandemya ng COVID-19, dahil milyon-milyong mga taga-California na nahihirapan na sa mataas na gastos sa pabahay ng estado ay nawalan na ngayon ng trabaho at kita sa saradong ekonomiya ng bansa.

 

Ang California ay tahanan ng isa sa apat na taong walang tirahan sa Estados Unidos. Mas maaga sa buwang ito, inilabas ito ng Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA). 2020 Los Angeles bilang walang tirahan—na naganap noong Enero bago ang coronavirus pandemic ay nagdulot ng pinsalang medikal, panlipunan, at pang-ekonomiya sa buong rehiyon. Nagpakita ang ulat ng dobleng digit na pagtaas ng porsyento: tumaas ng 13% sa County ng Los Angeles sa 66,433 indibidwal sa kabila ng daan-daang milyon na ginastos ng mga opisyal ng lungsod at county. Sa Lungsod ng Los Angeles, ang bilang ay tumalon ng 14% sa 41,290 na walang tirahan na mga indibidwal na naninirahan nang walang silungan o sa mga lansangan.

 

Ang Rental Affordability Act

Kapag naipasa, aalisin ng The Rental Affordability Act ang kasalukuyang mga paghihigpit sa batas ng estado, na magbibigay sa mga lungsod at county ng kapangyarihan na ipatupad at palawakin ang mga patakaran sa pagkontrol sa upa na naglilimita sa kung gaano karaming mga renta ang maaaring tumaas bawat taon. Papayagan nito ang mga lokal na komunidad na:

 

  • Palawakin ang kontrol sa upa sa higit pang mga gusali habang inililibre ang mga bagong gawang gusali
  • Nagbubukod sa mga may-ari ng bahay na may Single-Family na nagmamay-ari ng hanggang dalawang bahay
  • Payagan ang mga limitasyon sa pagtaas ng upa kapag lumipat ang isang bagong umuupa

 

Ang Pabahay ay Isang Karapatan ng Tao (HHR) ay ang housing advocacy division ng AIDS Healthcare Foundation (AHF), at ang nangungunang sponsor ng RAA. Ang buong listahan ng mga pag-endorso ay kinabibilangan ng:

 

Mga Pinuno ng Pederal

Senador Bernie Sanders

Kongresista Maxine Waters

Kongresista Barbara Lee

 

Mga Pinuno ng Estado

Kevin de León, CA Senate Pro Tempore Emeritus

Tagapangulo ng Lupon ng Pagpapantay ng Estado ng California Tony Vazquez

Senador ng Estado María Elena Durazo

Senador ng Estado Ben Allen

Miyembro ng State Assembly Rob Bonta

Miyembro ng State Assembly Miguel Santiago

Miyembro ng State Assembly Wendy Carrillo

Dolores Huerta

 

Mga Lungsod at Lokal na Pinuno ng Lungsod

Lungsod ng West Hollywood

Lungsod ng Santa Monica

Mayor ng Lungsod ng West Hollywood Lindsey Horvath

Lungsod ng Santa Monica Mayor Kevin McKeown

Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Alameda Jim Oddie

Miyembro ng Lupon ng Antioch Unified School District Board Debra Vinson

Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles David Ryu

Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles Herb Wesson

Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles Mike Bonin

Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Los Angeles Paul Koretz

Miyembro ng Lupon ng Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Los Angeles Jackie Goldberg

Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Oakland Dan Kalb

Riverside Community College Board of Trustees Jose Alcalá

Miyembro ng Konseho ng Lungsod ng Santa Monica Idemanda Himmelrich

 

Mga Miyembro ng Lokal na Pagpapatatag ng Rent Board

Tagapangulo ng Lupon sa Pagrenta ng Berkeley Paola Laverde

Vice-Chair ng Berkeley Rent Board Leah Simon-Weisberg

Miyembro ng Lupon ng Berkeley Rent Alejandro Soto-Vigil

Miyembro ng Lupon ng Berkeley Rent Igor Tregub

Miyembro ng Lupon ng Berkeley Rent James Chang

Miyembro ng Lupon ng Berkeley Rent John Selawsky

Miyembro ng Lupon ng Berkeley Rent Mari Mendonca

Miyembro ng Lupon ng Berkeley Rent Maria Poblet

Miyembro ng Lupon ng Berkeley Rent Soli Alpert

Santa Monica Rent Board Chair Nicole Phillis

Pangalawang Tagapangulo ng Santa Monica Rent Board Naomi Sultan

Miyembro ng Lupon ng Santa Monica Rent Anastasia Foster

Miyembro ng Lupon ng Santa Monica Rent Caroline Torosis

Miyembro ng Lupon ng Santa Monica Rent Steve Duron

 

Nangunguna sa Buong Estado na Mga Organisasyon ng Paggawa at Pagtataguyod

UNITE DITO Lokal 11

UAW Lokal 2865

Ang aming Rebolusyon

Aksyon ng ACCE

AIDS Healthcare Foundation

Tapang ng California

Dolores Huerta Foundation

Pabahay Ngayon! California

Urban League ng Los Angeles

Ang Los Angeles Alliance para sa isang Bagong Ekonomiya (LAANE)

Eviction Defense Network

Los Angeles Tenants Union (LATU)

Mga Demokratikong Sosyalista ng Amerika – Los Angeles

Inquilinos Unidos

LA Voice

Santa Monicans for Renters Rights (SMRR)

Southern CA Americans para sa Democratic Action

Black Skeptics Los Angeles

Brown Beret National Organization (BBNO)

Komite sa Mga Karapatan ng Nangungupahan ng Burbank

Burrito Project LA

California Democratic Party's Renters Caucus

CALOR (AIDS Service Organization)

Chinatown Community for Equitable Development (CCED)

Ground Game Los Angeles

Healthy Pabahay Foundation

HEART LA (Housing Equality at Advocacy Resource Team)

Helping Hands ng USA

Impulse Group

Los Angeles Center for Community Law and Action (LACCLA)

National Lawyers Guild – Los Angeles

Peninsula para sa Lahat

Pomona Economic Opportunity Center

Pomona United para sa Matatag na Pabahay (PUSH)

Mga Progresibong Demokratiko ng Santa Monica Mountains

Reed For Hope Foundation

San Diego Tenants United

San Francisco Berniecrats

Mga May-ari ng Maliit na Ari-arian para sa Makatwirang Pagkontrol – Long Beach

Union de Vecinos

MUNDO (Mga Babaeng Inorganisa para Tumugon sa Mga Sakit na Nagbabanta sa Buhay)

 

            Mga namumuno sa Demokratikong Partido

Mga Miyembro/ Nahalal na Miyembro ng DNC:

Ada Briceno

Christine Pelosi

Derek Devermont

Carolyn Fowler

Sean Dugar

Malehat Rafeiei

Garry Shay

Laurence Zakson

Susie Shannon

Mary Ellen Maaga

Steven Alari

Otto Lee

Becca Doten

Andrew Lachman

Will Rodriguez-Kennedy

Kerman Maddox

Keith Umemoto

 

Mga Tagapangulo ng CDP Caucus:

Taisha Brown – African American Caucus

Carlos Alcala, Chicano Latino Caucus

Mahmoud Zahriya – Arab American Caucus

Christine Pelosi – Women's Caucus

Ruth Carter – Senior Caucus

Lester Aponte – LGBT Caucus

Tiffany Wood – LGBT Caucus

Hene Kelly – Kapansanan Caucus

Amar Shergill – Progressive Caucus

Ray Bishop – Business and Professions Caucus

Thom O'Shaughnessy – Irish American Caucus

Jillynn Molina-Williams – Veterans Caucus

Brigette Hunley – Computer at Internet Caucus

 

Mga Regional Director:

Sergio Carrillo

Deborah Cunningham-Skurnik

Rocky Fernandez

Humberto Gomez

Eric Sunderland

Diana Love

Larry Gross

Hene Kelly

Michelle Krug

William Monroe

Maha Rizvi

Omar Torres

Amy Champ (Nakaraang RD)

 

Mga Kinatawan ng Distrito ng Assembly:

Wendy Bloom

Sean Dugar

Amy Hines-Shaikh

Susana Williams

Cary Brown

Idemanda Himmelrich

Michelle Pariset

Steveonna Evans

Ana Gonzalez

Nick Andre

Prameela Bartholomeusz

Elizabeth Talbott

Amar Shergill

Tom Camarella

Francisco Ramos

ruth lopez

Jonathan Aboud

 

Komite Sentral ng County at Mga Kinatawan ng Komite ng CDP:

David Campos – San Francisco County Chair

Ada Briceno – Tagapangulo ng Orange County

Will Rodriguez-Kennedy – San Diego County

Deb Baumann – Tagapangulo ng Lake County

Chris Robles – Tagapangulo ng San Bernardino

Brigette Hunley – Tagapangulo ng Solano County

Tisa Rodriguez, Tagapangulo ng Riverside County

Rosemary Wren, Tagapangulo ng San Luis Obispo

Michael Barnett

Andy Kelley

Michael Nye

Debra Baumann

Bobbie Jean Anderson

Victor Castellano

Marcella Cortez

George Bates

Jordan Eldrige

Tristan Brown

Gabriel Haaland

Jeff Daar

Stacy Fortner

Stephen Gale

Leah Herzberg

Deana Igelsrud

Ron Lozano

Dorothy Reik

Cara Robin

Patt Sanders

Dotty Lemiuex

Ted Perle

Mike Curran

Wendy Eccles

Cody Petterson

David Campos

Petra De Jesus

James Johnson

Shane Parmely

Jimmie Woods-Gray

Denise Penn

Caro Avanessian

Jonathan Lyens

Lanny Swerdlow

Royce Kelley

Elizabeth "Nikki" Linnerman

Bob Nelson

Andrea Reyna

Julie Waters

Debra Vinson

Barbara Calhoun

Richard Matthews

Iyad Afalqa

Kevin Sabellico

Lisa Andres

Ted Perle

Narinig ni Drexel II

Mary Rose Ortega

Shannon Ross

Jerilyn Stapleton

Jane Wishon

Barbara Leary

Ralph Miller

 

Iba pang mga Indibidwal

Kagalang-galang Al Sharpton

 

Ang Rental Affordability Act ay itinataguyod ng Homeowners & Tenants United, na may malaking pagpopondo ng AIDS Healthcare Foundation. Para matuto pa pumunta sa https://www.rentcontrolnow.org/ at https://www.housinghumanright.org/.

# # #

 

 

 

Bago ang “AIDS 2020: Virtual” na Kumperensya, Nanawagan ang AHF para sa Transparency at Pananagutan sa Global Public Health
AHF: Ang PhRMA ay Hindi Nagpapakita ng Pagkahiyang Nagdemanda sa Minnesota upang Harangan ang Insulin Law