AHF Files Calif. Supreme Court Petition sa Hollywood Fair Housing Lawsuit

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang AHF ay naglalayong ilapat at ipatupad ang pederal na Fair Housing Act at ang Fair Employment and Housing Act ng California upang ihinto ang mga epekto ng diskriminasyon ng apat na mga pag-unlad sa Hollywood: Sunset Gordon TowerPalladium ResidencesCrossroads Hollywood at ang isa ay binalak sa Amoeba Musika lugar

 

LOS ANGELES (Hulyo 30, 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay naghain ng 'petisyon para sa pagsusuri' sa Korte Suprema ng California sa paglilitis na una nitong inihain sa Superior Court ng California, County ng Los Angeles noong Agosto 2019 laban sa Lungsod ng Los Angeles, Konseho ng Lungsod ng LA at ilang mga developer ng luxury property. Ang petisyon ay inihain noong Lunes, Hulyo 27th (Kaso Blg. S263550).

 

Iginiit ng AHF ang mga paglabag sa parehong mga batas sa pabahay ng pederal at estado na nilayon upang alisin ang diskriminasyon sa pabahay, mga hadlang sa pabahay ng minorya at pinagsama-samang mga komunidad sa pagpapahintulot, pagpaplano at pagtatayo ng apat na luxury mixed-use na residential, commercial at/o entertainment development projects sa loob ng Hollywood area .

 

Ang petisyon ng AHF sa Korte Suprema ay naglalayong ibasura ang desisyon ng Hukuman sa Apela upang payagan ang pagpapatupad ng pederal na Fair Housing Act (FHA) at California's Fair Employment and Housing Act (FEHA) dahil naniniwala ang AHF at iginiit na dapat itong ilapat sa apat na proyekto sa pagpapaunlad ng Hollywood: Sunset Gordon Tower, Palladium Residences, Crossroads Hollywood at ang isa ay binalak sa Amoeba Musika site.

 

Ang apat na upscale development ay nasa loob ng isang milyang radius sa Hollywood, na naglalagay ng pang-ekonomiyang pressure sa mga residenteng may mababang kita sa lugar. Tatlo sa apat na kahabaan sa kahabaan ng Sunset Boulevard. Iginiit ng demanda ng AHF na ang apat na gusaling ito ay mahuhulaan na magpapaalis ng mga taong may kulay mula sa kanilang mga tahanan at kapitbahayan at naaprubahan nang hindi nagbibigay ng sapat na mga hakbang upang maiwasan ang naturang paglilipat. Pinoprotektahan ng mga makatarungang batas sa pabahay ang mga minorya na hindi katimbang na naapektuhan ng isang patakaran o kasanayan ng lungsod na neutral sa mukha.

 

Sa paghahain nito, binalangkas ng AHF ang pinakabuod ng pangangatwiran nito para sa pagsusumite ng petisyon para sa pagsusuri:

“Ang pangunahing isyu na iniharap sa petisyon na ito ay kung ang estado at pederal na mga batas sa patas na pabahay ay patuloy na tutugunan ang praktikal na katotohanan ng diskriminasyon na may disparate-epekto at maabot ang huling anyo ng diskriminasyon, o, gaya ng hawak ng Korte ng Apela sa inilathala nitong desisyon, ang mga ito. Ang mga patas na batas sa pabahay ay dapat na makitid na ipakahulugan upang hadlangan ang mga naturang paghahabol batay sa isang bagong inihayag na pamantayan para sa pagsusumamo ng isang prima facie na kaso ng diskriminasyon na may disparate-impact."

“Wala ni isa man sa mga luxury property development na ito sa Hollywood ang may halos sapat na mga unit ng pabahay na nakalaan bilang abot-kaya para sa mga pamilyang napakababa o napakababa ng kita at sama-sama nilang ipinagpapatuloy ang gentrification at wholesale na paglilipat ng mga mababang kita, karamihan sa mga komunidad ng minorya mula sa Hollywood," sabi Michael weinstein, presidente ng AHF. "Naniniwala kami na ang mga hukuman ay mali sa kanilang interpretasyon sa mga batas at magalang na naghahanap ng muling pagsasaalang-alang sa harap ng Korte Suprema ng California."

 

 

Ang mga tala ng petisyon ng AHF at nagbigay ng isa pang tanong:

"Sa pagkumpirma ng mga kamakailang kaganapan, ang mga siglo ng diskriminasyon ay lumikha ng patuloy at makabuluhang pagkakaiba para sa mga komunidad ng kulay na naghahanap ng kanilang nararapat na lugar sa pangarap ng mga Amerikano. Ang petisyon na ito ay nagtataas ng isang pangunahing mahalagang tanong kung ang dating diskriminasyon laban sa mga minorya ay may anumang remedyo sa ilalim ng patas na batas sa pabahay para sa mga patakarang epektibong nagtutulak sa kanila palabas ng ilang partikular na komunidad.”

Nakasaad din na:

“Ang abot-kayang pabahay at katarungang panlahi ay mga isyu ng halatang kahalagahan sa buong estado. Kasama sa kasong ito ang dalawa, dahil ang na-publish na opinyon ng Court of Appeal ay nagpapataw ng mga bagong hadlang para sa mga komunidad ng kulay at iba pang mga biktima ng diskriminasyon upang hamunin ang mga patakaran sa pabahay na pumipilit sa mga minorya na umalis sa 'kanais-nais' na mga kapitbahayan para sa kabutihan."

Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang malaking sukat, mataas na antas ng market-rate na pagpapaunlad ng pabahay na walang sapat na abot-kayang mga yunit ay nauugnay sa malawakang paglilipat ng mga kalapit na residenteng mababa ang kita. Ang mga residenteng ito na mababa ang kita ay mga taong may kulay. Ang AHF ay nag-aalok ng isang pangunahing halimbawa ng gayong mababang kita at minorya na paglilipat sa paunang demanda nito at sa kasalukuyang petisyon—ang pag-unlad ng Crossroads Hollywood, na magwawasak sa mahigit 80 umiiral nang paupahang apartment, na magpapalipat-lipat sa isang dekadang gulang, mahigpit na komunidad na higit sa lahat ay mababa. -kita, karamihan sa mga residenteng Latino.

 

Ang Hollywood Center neighborhood ay humigit-kumulang 50% puti, 32% Hispanic/Latino, 12% Asian, at 6% Black o African American. Gayunpaman, ang mga residenteng Hispanic/Latino ay hindi katumbas ng mas mababang kita, na may parehong median na sambahayan at per capita na kita na mas mababa sa mga median ng County.

 

Ang apat na proyekto sa Hollywood sa pag-unlad na naka-target sa demanda at petisyon ng AHF ay kinabibilangan ng:

  • Sunset Gordon Towersa Sunset Boulevard, isang 22-palapag, halos ganap na market rate apartment complex ng development company na CIM.
  • Hollywood Palladium Residences, ng developer na Crescent Heights, kambal na 28-palapag na tore na maglalaman ng 730 residential units.
  • Crossroads Hollywood,ng Harridge Development Group, isang proyektong nakatakdang magsama ng 950 apartment sa 3 matataas na gusali, higit sa 100 kung saan ang mga apartment ay ilalaan para sa mga pamilyang napakababa ang kita. Gayunpaman, gigibain ni Harridge ang mahigit 80 unit ng kasalukuyang upa na nagpapatatag na apartment housing, kaya ang netong kita ng mga bagong abot-kayang unit ng pabahay ay 20 o higit pa na housing units.
  • At, ang hindi pa pinangalanang26-kuwento, 200-unit luxury residential at commercial development na nagbibigay ng halos walang mas mababa sa market housing ng GPI Companies para sa site ng Amoeba Musika sa Sunset Boulevard.
Inihain ng AHF ang Los Angeles upang Ihinto ang Mga Marangyang Pag-unlad na Nakatali sa Korapsyon ng Huizar
Naabot ng Pamamahagi ng Pagkain ang mga Pamilya sa Dominican Republic