AHF's Fight for Affordable Housing

In Pagtatanggol, Tampok ni Fiona Ip

Lucy Nicholson/Reuters

 

Ang Los Angeles, California ay isang lungsod na kilala sa kumikitang industriya ng entertainment, mapagpatuloy na panahon at mga pagkakataong pang-ekonomiya na umaakit sa pinakamayayamang tao mula sa buong bansa at mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng matingkad na ilaw ay may bahagi ng LA na hindi karaniwang ipinapakita sa mga screen ng pelikula—bilang isang tinantyang 59,000 katao ang nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa anumang partikular na gabi sa Los Angeles County—pangalawa lamang sa New York City.

Mula sa kahirapan, tumataas na presyo ng upa at gentrification (paglipat sa dating lumalalang komunidad ng middle-class o mayayamang residente), sa hindi wastong batas at ngayon ang krisis sa COVID-19 – maraming, madalas na malapit na nauugnay na mga dahilan para sa pagtaas ng kawalan ng tirahan sa loob ng isang partikular na lugar.

Bilang tugon, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF)—na nagsimula noong 1987 bilang isang community-based na hospisyo na nagbibigay ng pabahay at mga serbisyong medikal sa mga taong may karamdamang nakamamatay na nabubuhay na may HIV sa kasagsagan ng epidemya ng AIDS—ay bumalik sa pinagmulan nito sa pamamagitan ng paglulunsad nito. Ang Pabahay ay Karapatang Pantao (HHR) advocacy division at ang Healthy Pabahay Foundation (HHF) sa mga nakaraang taon.

“Ang kakulangan ng abot-kayang pabahay ay isang pangunahing driver para sa kawalan ng tirahan sa Southern California, isang direktang banta sa kalusugan ng ating mga pasyente at isang malinaw isyu ng pampublikong kalusugan sa pangkalahatan," sabi Jacquie Burbank, Direktor ng HHR Western Grassroots. “Kung walang matatag na pabahay, lahat ng iba pa sa buhay ng isang tao ay nasa likod – lalo na ang pangangalaga sa kalusugan. Ipinagmamalaki ko na ang AHF ay patuloy na lumalaban para sa mga walang boses at para sa kung ano ang dapat isaalang-alang sa pangkalahatan bilang isang pangunahing karapatang pantao.”

Tinutugunan ng AHF ang krisis sa pabahay sa larangan ng adbokasiya sa pamamagitan ng dibisyon ng HHR nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tatlong antas na diskarte na kilala bilang ang "3 Ps": Protektahan ang mga nangungupahan, pangalagaan ang mga komunidad at gumawa ng pabahay. Ang mga paniniwalang iyon ay nakakamit sa pamamagitan ng mga inisyatiba, kabilang ang adbokasiya upang labanan ang mapaminsalang batas, sumusuporta mga proactive na batas, at pagbibigay ng abot-kayang pabahay para sa daan-daang residenteng mas mababa ang kita sa Downtown Los Angeles, Hollywood at East Los Angeles.

Ang pinakahuling pagsisikap ng batas sa pabahay ng AHF – ang Rental Affordability Act (Proposisyon 21) – ay isang inisyatiba na maglilimita sa mga pagtaas ng upa at mapangalagaan ang abot-kayang pabahay upang makatulong na mapanatili ang mga pamilya sa California sa kanilang mga tahanan. Kung ipapasa ng mga botante ngayong Nobyembre, ang panukala ay magpapahintulot sa mga komunidad na: limitahan ang taunang pagtaas ng upa, pangalagaan ang kasalukuyang abot-kayang pabahay; magbigay ng insentibo sa bagong pagtatayo ng pabahay; hindi kasama ang mga may-ari ng bahay na may iisang pamilya; at ginagarantiyahan ang mga panginoong maylupa ng patas na tubo.

"Sa pandemya ng COVID-19 at sa kasalukuyang estado ng ating ekonomiya, ang pakikipaglaban para sa kung ano ang tama na nakapalibot sa mga gastos sa pabahay na wala sa kontrol ay mas apurahan ngayon," sabi René Christian Moya, Campaign Director ng Rental Affordability Act campaign. “Sa pamamagitan ng pagtugon sa kawalan ng tirahan at pagiging abot-kaya sa pabahay, ang mga inisyatiba tulad ng Prop. 21 ay may potensyal na ibalik ang kapangyarihan sa mga kamay ng mga residente ng California at tumulong na gawing mas abot-kaya ang estado para sa lahat!”

Hinihikayat ng AHF ang Sacramento na Palawigin ang Moratorium ng Pagpalayas ng California sa Mga Bagong Ad
Tinapay at Tulong sa Lesotho