Tinapay at Tulong sa Lesotho

In Global Featured, Lesotho ni Fiona Ip

Para sa mga mahihinang populasyon, ang kawalan ng katiyakan sa pagkain at COVID-19 ay madalas na magkakasabay—ngunit mas mapanganib ito para sa mga taong may HIV, dahil ang kanilang pagsunod sa nakapagliligtas-buhay na gamot ay kadalasang umaasa sa kakayahan ng mga kliyente na kumain bago uminom ng kanilang mga gamot.

Upang matulungang tulungan ang pagitan at panatilihing napapanahon ang mga kliyente sa kanilang mga antiretroviral, ang AHF Lesotho at Premier Foods ay nakipagtulungan para sa mga higit na nangangailangan sa dalawang magkahiwalay ngunit magkakaugnay na mga hakbangin: lingguhang donasyon ng tinapay sa limang klinika ng AHF ng kumpanya ng pagkain at isang emergency na pamamahagi ng pagkain. itinakda ng AHF Lesotho na naghatid ng mga parsela ng pagkain sa 630 kliyente.

"Kami ay nagpapasalamat para sa Lesotho bakery [Premier Foods] na tumugon sa isang kritikal na pangangailangan para sa aming mga kliyente, na maraming nahaharap sa mga hamon na nagpapataas ng kanilang mga kahinaan," sabi Mapaballo Mile, AHF Lesotho Country Program Manager. “Hinirang ng Premier Foods ang AHF na tumanggap at ipamahagi ang tinapay – higit sa 1,200 na tinapay – na inihatid sa aming mga klinika isang beses sa isang linggo hanggang sa alisin ang mga paghihigpit sa lockdown."

Bilang karagdagan sa mga donasyon ng tinapay, nag-organisa ang AHF Lesotho ng isang kaganapan sa pamamahagi ng pagkain kung saan ang mga kliyenteng determinadong higit na nangangailangan ay ligtas na nakakuha ng mga parsela ng pagkain. Kasama sa mga kliyente ang mga nanay na nagpapasuso, kabataang nagbibinata, mga matatandang walang suporta, mga ulila at babaeng pinuno ng mga sambahayan.

"Ang pagkain ay ang unang 'gamot' na kailangan ng mga kliyente bago kumuha ng kanilang paggamot, kaya natutuwa kaming makapagbigay ng antas ng suporta sa mga kliyenteng nahihirapang makakuha ng pagkain sa panahon ng mga lockdown," dagdag ng AHF Lesotho Medical Director Dr. Patrick Kanyema. “Ang COVID-19 ay naglagay sa ating lahat, ngunit ito ay kritikal na panatilihin natin ang pag-unlad na nagawa natin sa paglaban sa HIV/AIDS. Ang pagbibigay ng pagkain sa aming mga kliyente sa panahon ng krisis ay isang paraan lamang para ipagpatuloy ang laban na iyon.”

Ang AHF ay nagtatrabaho sa Lesotho mula noong 2013 at kasalukuyang nagbibigay ng pangangalaga at paggamot sa HIV sa 33,110 rehistradong kliyente.

AHF's Fight for Affordable Housing
Hinihimok ng AHF ang Konseho ng Lungsod ng LA na Itaguyod ang Mga Karapatan sa Anti-eviction sa Panahon ng Pandemic