Makipag-ugnayan, Magbigay-inspirasyon at Magbigay-lakas sa Pandaigdigang Araw ng Kabataan 2020!

In Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang pagtiyak na ang mga kabataan sa buong mundo ay may mga tool na kailangan nila upang magtagumpay ay naging mas mahalaga kaysa dati. At isang programa ng kabataan ng AHF - Girls Act - ginagawa lang yan!

Bilang isang programang pinangungunahan ng mga babae, ang Girls Act ay nagbibigay inspirasyon sa tiwala sa sarili at mga kasanayan sa pamumuno sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga kabataang babae at babae na manatili sa paaralan at manatiling malusog sa pamamagitan ng pagpigil sa HIV, STI, at hindi planadong pagbubuntis at manatili sa paggamot kung sila ay positibo sa HIV.

"Ang bono na nabuo natin at ang kumpiyansa na mayroon tayo ngayon sa isa't isa [sa pamamagitan ng Girls Act] ay malinaw na mga halimbawa ng pangangailangang suportahan ang ating sarili,'' sabi Jenny Wanker, peer leader sa bagong tatag Girls Act chapter sa Benue, Nigeria. "Natuklasan ko ang aking sarili na nakikipag-usap sa mga kabataang babae na kasing edad ko tungkol sa kanilang mga relasyon, dahil nauugnay sila sa mga panggigipit para sa pakikipagtalik mula sa mga katapat na lalaki at ang kahalagahan ng ligtas na pakikipagtalik kung hindi sila makakaiwas. Nakakakuha ako ng mga tunay na halimbawa mula sa kung ano ang maaaring humantong sa hindi protektadong pakikipagtalik bukod sa pasanin ng hindi planadong pagbubuntis na marami sa atin ay maaaring makaugnay."

Jenny Wanker, peer leader sa bagong tatag na Girls Act chapter sa Benue, Nigeria

Nang tanungin kung ano ang gusto niyang ipasa sa mga taong mas matanda sa kanya, Dyeni idinagdag, "Sana ay nakonsulta ako tungkol sa aking mga pananaw sa mga isyu na nakakaapekto sa aking buhay-at na ang aking mga hangarin at pananaw ay igalang."

Iniimbitahan ka ng AHF na matuto nang higit pa tungkol sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon mula sa buong mundo sa pamamagitan ng panonood ng aming dokumentaryo na pinamagatang “Girls Act!” na naglalarawan ng limang magigiting na kabataang babae na umunlad sa kabila ng HIV sa tulong ng programang Girls Act.

"Kung mayroon akong isang bagay na masasabi ko sa mga kabataan ngayon, ito ay magiging isang mahalagang mensahe ng paghihikayat - Gawin mo ang gusto mo. Maniwala ka sa iyong sarili. Wala kang magagawa!"sabi Srey Ka, isang peer leader sa AHF Cambodia's Girls Act chapter.

Hinihimok ng AHF ang Konseho ng Lungsod ng LA na Itaguyod ang Mga Karapatan sa Anti-eviction sa Panahon ng Pandemic
Pagsira sa mga Harang sa Condom sa India