Naabot ng Pamamahagi ng Pagkain ang mga Pamilya sa Dominican Republic

In Republikang Dominikano, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Panoorin ang video ng FEUL's distribution efforts sa bateyes dito!
Apat na buwan pagkatapos ideklarang pandemya ang pagsiklab ng nobelang coronavirus, milyun-milyong tao sa buong mundo, lalo na ang pinaka-marginalized na mga komunidad, ang patuloy na naiiwan nang walang mga pangunahing probisyon.
Ngunit isang organisasyong nakabatay sa komunidad sa Dominican Republic (DR), na may suporta mula sa AHF Fund, ay nagsagawa ng higit pa at higit pa upang makapaghatid ng mahigit 1,000 pagkain, gamot at iba pang rasyon ng pangangailangan sa mga mahihirap na residente sa buong 10 bateyes (binibigkas na BAH-tay – shanty -mga pamayanang bayan na tahanan ng karamihan sa mga migranteng manggagawang Haitian at kanilang mga pamilya). Ang mga paghahatid ay ginawa pagkatapos Magsindi ng Candle Foundation (FEUL) priyoridad ang pinakamahihiwalay na bateyes na walang access sa pagkain, parmasya o pasilidad ng kalusugan.
"Kahit bago ang pandemya, maraming mga tao sa bateyes ang napilitang mamuhay araw-araw, nagbebenta ng mga bagay sa kalye, sa isang palengke o sa pamamagitan ng pang-araw-araw na paggawa," sabi Masiel Ruiz, AHF Dominican Republic Country Program Manager. Ngunit ngayon, ang mga migrante ay hindi pinahihintulutang magtrabaho tulad ng dati dahil sa COVID-19. Wala silang natatanggap na tulong ng gobyerno bilang isang safety net, at ang mga maliliit na tindahan at nagtitinda ng pagkain ay nawala lahat. Pinupuri namin ang mga pagsisikap ng FEUL—nakagawa sila ng napakalaking pagbabago sa buhay ng mga tao sa napakahalagang suportang ito.”
Sa distribusyon na ito, naabot ng FEUL ang mahigit 800 pamilya na may edukasyon sa pag-iwas sa COVID at mga item mula sa bigas, beans at harina hanggang sa mga protective mask, bitamina at sabon. Ang mga condom ay ipinamahagi din sa mga taong sexually active na higit sa edad na 17 at sa mga pinuno ng pamilya na hindi gumagamit ng mga contraceptive.
"Bukod pa sa mga residente na lubhang mahina sa ekonomiya, wala rin silang access sa mga serbisyong pangkalusugan o condom," idinagdag Ruiz. “Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa FEUL nakatulong kami na ibahagi ang kahalagahan ng pag-iwas sa HIV sa pamamagitan ng edukasyon, pagsusuri at pamamahagi ng condom. Umaasa kami na maipagpatuloy ang pagbibigay ng condom sa pamamagitan ng mga dispenser, gayundin ang mga materyal na pang-edukasyon sa loob ng mga bateyes upang mapataas ang kamalayan sa mga hakbang sa pag-iwas sa HIV/STI.”
Ang Bateyes ay unang nilikha noong unang bahagi ng 1900s nang ang mga tagaputol ng tubo ng Haitian ay tumawid sa hangganan ng DR sa pag-asang makahanap ng trabaho. Sa ngayon, ang mga pamayanang ito ay nananatiling hindi nagbabago—karamihan ay wala pa ring banyo o kuryente at bihira ang maiinom na tubig, edukasyon at mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.
AHF Files Calif. Supreme Court Petition sa Hollywood Fair Housing Lawsuit
Nanawagan ang AHF para sa Tunay na Malayang Pagsusuri ng Tugon ng WHO sa COVID-19