Tingnan ang COVID Relief in Action sa Nepal!

In Global Advocacy, Nepal ni Fiona Ip

Dahil sa mga pag-lock sa COVID-19, naghahatid ang AHF Nepal ng mga antiretroviral (ARV) sa mga pintuan ng mga taong may HIV sa nakalipas na ilang buwan at nagbigay ng mga konsultasyon sa kalusugan sa mahigit 11,000 kliyente sa buong 15 treatment center. Naghatid din ang mga kawani ng pagkain sa mga kliyente upang tumulong na mapanatili ang pagsunod sa paggamot, pati na rin ang pagkuha ng mga rasyon sa mga komunidad na higit na nangangailangan.

Ngunit bakit basahin ang tungkol dito kung maaari mong panoorin ang koponan sa aksyon! Inaanyayahan ka naming tingnan ang maikling ito video upang makita ang lahat ng napupunta sa pagbibigay para sa mga kliyente sa Nepal sa panahon ng krisis sa COVID-19 at kung bakit kailangan nating patuloy na magtrabaho upang mapanatili ang mga dekada ng pag-unlad na nagawa sa paglaban sa HIV/AIDS!

 

Nagbabala ang AHF sa Mga Pag-atake ng Pharma sa 340B na Programa sa Gamot ay Makakasama sa mga Pasyente
Nagiging Virtual ang Pride sa Latin America at Caribbean