AIDS: Ang Iba Pang Pandemic

In Global, Global Featured ni Julie Pascault

Ngayong World AIDS Day, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nag-aanunsyo ng napapanahong tema – “AIDS: The Other Pandemic.” Ang bagong tema at kaukulang logo na ito ay nagsisilbing paalala sa mundo na kahit na sa panahon ng isang bagong pandemya, ang HIV/AIDS ay nananatiling isa sa mga pinakanakamamatay na nakakahawang sakit sa kasaysayan at dapat panatilihing mataas sa pandaigdigang agenda sa kalusugan ng publiko.

Tinatanggap ng AHF ang lahat sa buong mundo – mga organisasyon at indibidwal – na gamitin ang temang “AIDS: The Other Pandemic.” Huwag mag-atubiling i-access ang mga logo na may mataas na resolution dito!

Kahit na ang HIV/AIDS ay nagagamot at maiiwasan, 38 milyong tao pa rin ang nabubuhay na may HIV sa buong mundo. Mayroong 1.7 milyong bagong impeksyon taun-taon, at tinatayang 690,000 katao ang namamatay pa rin sa mga sanhi na nauugnay sa HIV/AIDS bawat taon. Tinatayang 12.6 milyong taong nabubuhay na may HIV/AIDS ay hindi pa rin nakaka-access ng nakapagliligtas-buhay na paggamot.

"Ninakaw ng COVID-19 ang mga ulo ng balita at nawasak ang mga komunidad sa buong mundo, ngunit hindi natin dapat kalimutan ang pandemya na lumaganap nang higit sa 30 taon at nakakaapekto pa rin sa milyun-milyong tao sa buong mundo," sabi ni Terri Ford, AHF Chief ng Global Advocacy and Policy. “Napakahalaga na ang mga pinuno ng daigdig ay mapanatili ang kanilang atensyon sa HIV ngayong World AIDS Day at higit pa—at ang mga kampanya tulad ng 'AIDS: The Other Pandemic' ay isang paraan lamang upang himukin silang tuparin ang pangako sa AIDS."

Ang pandaigdigang pagtugon sa AIDS ay patuloy pa ring nawawala bawat taon ng hanggang $6 bilyon ng kung ano ang kinakailangan upang sapat na pondohan ang mga pagsisikap sa buong mundo. Ang mga donor ng gobyerno ay dapat magbigay ng kanilang patas na bahagi upang mapabuti at ipagpatuloy ang mga pagsusumikap sa pag-iwas sa HIV at tiyakin na ang lahat ng nangangailangan nito ay may pantay na access sa nagliligtas-buhay na pangangalaga at paggamot.

“Kahit na tayo ay gumawa ng malalaking hakbang sa paglaban sa HIV/AIDS sa Africa at sa buong mundo, mahaba pa ang ating lalakbayin,” idinagdag ni Dr. Penninah Iutung, AHF's Africa Bureau Chief. "Ito ay hindi katanggap-tanggap na ang mga taong nabubuhay na may HIV sa maraming bahagi ng mundo ay nahihirapan pa ring makakuha ng libre o abot-kayang pagsusuri at antiretroviral therapy. Ang mga condom ay mahirap pa ngang makuha sa maraming bansa, bagama't ang mga ito ang pinakamabisang paraan upang ihinto ang paghahatid ng HIV at napaka-epektibo sa gastos. Mayaman man o mahirap, ang bawat isa ay karapat-dapat sa kakayahang makakuha ng mga gamot na nagliligtas-buhay, kabilang ang mga generic na gamot, anuman ang kanilang katayuan sa ekonomiya. Dahil wala pa ring bakuna sa HIV sa abot-tanaw, ang paggarantiya sa pag-iwas at paggamot para sa lahat ay ang tanging paraan upang talunin natin ang virus at wakasan ang pandemyang ito.

Sa World AIDS Day 2020, magho-host ang AHF ng maraming virtual at social-distance na live na kaganapan. Tiyaking nakabantay at sumama sa amin nang personal o online para makatulong na matiyak na hindi makakalimutan ng mundo ang “AIDS: The Other Pandemic.”

Pagharap sa COVID-19 sa Americas - Magrehistro Ngayon!
Video mula sa C20! Ang Pangangailangan ng Bagong Pandaigdigang Public Health Convention