Pinapalakas ng WhatsApp ang Mga Pakikipag-ugnayan ng Dutch Client ng 150%

In Global Featured, Olanda ni Julie Pascault

Ang COVID-19 sa Netherlands, tulad ng lahat ng dako, ay hinamon ang mga sistema ng kalusugan at mga manggagawa na ipagpatuloy ang pagbibigay ng parehong mahahalagang serbisyo na kailangan at inaasahan ng mga kliyente. Sa pagsisikap na palakasin ang pagsusuri sa HIV at komunikasyon sa mga kliyente, at partikular sa mga nasa pangunahing populasyon, isinama ng AHF Netherlands ang sikat na WhatsApp application sa HIV testing program nito, na nagresulta sa 150% na pagtaas sa mga bagong pakikipag-ugnayan ng kliyente.


Dati nang ina-access ng mga kliyente ang mga serbisyo sa mga pasilidad ng AHF Checkpoint sa pamamagitan ng walk-in at screening ng telepono, ngunit sa paggamit ng WhatsApp, nakakonekta ang AHF sa 10 bagong kliyente bawat araw. Ang mga pagbabago ay pinahintulutan para sa mas mataas na naka-iskedyul na mga appointment at social distancing sa mga klinika, at higit sa lahat, nagbigay ng mas maraming oras nang harapan para sa pagpapayo.

Huwag Mo kaming Kaligtaan sa C20!
Ang 'Out of the Closet' Thrift Stores ng AHF ay Nagdiwang ng 30 Taon!