Naabot ng 12,000 Food Parcels ang mga Kliyente ng AHF Africa

In Etyopya, Global, Global Featured, Kenya, Lesotho, malawi, Mozambique, Nigerya, Rwanda, Timog Africa, Uganda, Zambia, Zimbabwe ni Julie Pascault

Naging abala ang mga AHF team sa buong Africa nitong mga nakaraang buwan sa pamamahagi ng mahigit 12,000 food parcels sa buong 11 bansa. Ang mga pag-lock sa buong bansa ay nag-iwan sa libu-libong taong may HIV na nagtataka kung saan magmumula ang kanilang susunod na pagkain, dahil marami ang nawalan ng trabaho at nagsara ang mga pamilihan ng pagkain at mga nagtitinda.


Nakuha ng mga benepisyaryo ang mga rasyon sa mga sinusuportahang klinika, at para sa mga kliyenteng masyadong may sakit o hindi makabiyahe, ang mga AHF team ay naghatid ng mga pakete sa kanilang mga tahanan kasama ang mga gamot na antiretroviral. Kasama sa mga pakete ng pagkain ang harina, sabon, mantika, asukal, beans at formula para sa mga bata, bukod sa iba pang mga item.

"Marami kaming kliyenteng gutom na gutom na kadalasang nagiging sanhi ng pagtanggi nila sa pagkuha ng kanilang ART nang walang laman ang tiyan," sabi ni Emile Musabyimana, Pinuno ng Remera Health Center sa Kigali, Rwanda. "Ngunit ngayon sa suporta sa pagkain na ito mula sa AHF, sigurado akong susundin nila ang paggamot gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Lubos kaming nagpapasalamat sa AHF para sa suportang ito at kung paano nito sinusuportahan ang aming health center, lalo na sa panahong ito ng lockdown sa mga tuntunin ng transportasyon, personal protective equipment, at gaya ng nakasanayan, teknikal na suporta.”

Inaanyayahan ka naming galugarin ang mga larawan sa ibaba mula sa mga pagsasanay sa pamamahagi ng pagkain sa buong bansa ng AHF Africa Bureau, pati na rin ang nakakapanabik na feedback mula sa mga kliyente at clinician sa buong bansa.

Etyopya


“Walang maliit na regalo, lahat ng suporta ay pinahahalagahan. Gusto naming pasalamatan ang AHF sa ngalan ng aming mga kliyente.”
– Mr. Tesfaye Tsegaye, African Services Committee, Batu Clinic Direct, Ethiopia

Kenya


“Nawa'y pagpalain ng Diyos ang AHF Kenya nang labis. Mula nang magsimula ang COVID-19 at ang mga paghihigpit, ako ay nakaligtas mula sa kamay-sa-bibig. Malaki ang maitutulong ng pagkaing ito para sa akin at sa aking pamilya. Hindi ako kukuha ng ARV nang walang laman ang tiyan.”
– Kliyente ng AHF Kenya

Lesotho


“Nahihirapan tayo dahil sa COVID-19, at kailangan natin ng tamang pagkain para maiinom ang ating gamot. Nagpapasalamat kami sa mga food parcels."
– Kliyente ng AHF Lesotho

malawi


"Ito ay isang napapanahong kilos. Karamihan sa aming mga kliyente ay mahirap, at umaasa sila sa maliliit na negosyo para maghanap ng pagkain. Ang COVID-19 ay lubhang nakagambala sa kanilang kaligtasan. Kami ay lubos na nagpapasalamat bilang isang distrito dahil ang pagkaing ito ay magpapagaan sa kanila mula sa maraming hamon na kanilang nararanasan.”
– G. Suzumile, Chikwawa District ART Coordinator, Malawi

Mozambique


“Mula nang magkasakit ako, pinagsilbihan mo ako ng maayos. At ngayon itong food support na ibinibigay sa akin ng AHF—maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayong lahat ng Diyos na patuloy na tumulong sa iba.”
– Kliyente ng Arlindo-Muhalaze Health Center, Mozambique

Nigerya


"Sa ilang mga tao, ito ay maaaring maliit, ngunit sa akin, at sa karamihan sa amin dito, kung ano ang ginawa mo ay isang mahusay na pakikitungo. Ang AHF ay palaging naglalagay ng mga ngiti sa aming mga mukha…sa pamamagitan ng donasyong pagkain na ito, ang aming mga anak ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain nang ilang panahon. Ang aking dalangin ay para sa Diyos na patuloy na pagpalain kayong lahat sa AHF.”
– Ms. Lan Iwanje, kliyente ng ART, Nigeria

Rwanda


“Hindi ko maipahayag ang aking nararamdaman ngayon, ngunit ipinagdarasal ko na pagpalain ng Diyos ang AHF para sa patuloy na suporta nito sa mga taong may HIV—mapalad akong mapabilang sa mga benepisyaryo ng AHF. Ang suporta sa pagkain na ito ay magpapaunlad sa aking buhay, lalo na sa panahong ito ng COVID-19, na isa sa pinakamahirap na panahon na naranasan ko. Sa ngalan ko at sa ngalan ng aking mga kasamahan, lubos kaming nagpapasalamat sa AHF.”
– Kliyente ng Kinyinya Health Center ART, Rwanda

Timog Africa


Ang mga miyembro ng komunidad sa Flagstaff, South Africa ay tumatanggap ng mga parcel ng pagkain mula sa Tabitha Community Care, isang organisasyong sinusuportahan ng AHF COVID-19 Emergency Fund.

Uganda


Ang mga kawani ng AHF ay naghahatid ng pagkain at gamot para sa mga kliyenteng hindi makabiyahe sa mga pasilidad ng klinika.

Zambia


"Sa pagsiklab ng COVID-19, ang inisyatiba ng AHF sa pagbibigay sa atin ng pagkain ay lubos na magpapagaan sa kakulangan ng pagkain sa ating mga tahanan."
– Kliyente ng ART, Zambia

Zimbabwe


"Gusto kong pasalamatan ang AHF para sa mga food parcels - nawa'y pagpalain ka ng Diyos - inaalagaan mo kaming mga ulila."
– Kliyente ng ART, Zimbabwe

Ipinapaalala ng AHF na ang Pangangalaga sa mga Pasyente ng HIV ay 'Isang Tawag Lang' sa panahon ng Pandemic
Naabot ng 12,000 Food Parcels ang mga Kliyente ng AHF Africa