Pinalis ng AHF ang Uhaw sa Rural Nigeria

In Global Featured, Nigerya ni Julie Pascault

Libu-libong rural Nigerian ang mayroon na ngayong access sa ligtas na inuming tubig kasunod ng pagtatayo ng AHF-commissioned borehole (water well) para sa Agan community sa Benue – isang estado sa north-central Nigeria.

Ang mga pinuno ng komunidad ay nagdaraos ng seremonya para opisyal na buksan ang balon ng tubig.

Bago ang pag-install ng mas sentralisadong balon, ang buong populasyon ng Agan, humigit-kumulang 6,000 katao, ay mayroon lamang isang mapagkukunan ng ligtas na inuming tubig—isang na-restore na balon sa klinika ng komunidad ng AHF. Ang mga nakatira sa malayo sa pasilidad ay kailangang maglakbay ng malalayong distansya para sa malinis na tubig o kumuha ng tubig mula sa mga sapa at ilog.

"Imposibleng mapanatili ang iyong kalusugan nang walang access sa ligtas, malinis na tubig. Para sa kabuuang halaga na higit sa isang dolyar bawat miyembro ng komunidad, masaya akong iulat na lumampas kami sa paggawa ng simpleng borehole na makikinabang lamang ng ilang tao,” sabi Dr. Echey Ijezie, Direktor ng Programa ng Bansa ng AHF Nigeria. "Sa halip, naglagay kami ng borehole, tangke ng tubig, at water pump na may mga solar panel bilang backup para sa kuryente—na lahat ay nakikinabang sa buong komunidad ng Agan."

Ayon sa UNICEF, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay, sa karaniwan, 20 beses na mas malamang na mamatay mula sa mga sakit sa pagtatae na nauugnay sa mahinang tubig, sanitasyon at kalinisan kaysa sa karahasan sa labanan. Ang mga sakit na nauugnay sa tubig at sanitasyon ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga batang wala pang 5 taong gulang.

Opisyal na idineklara ng Acting Executive Secretary ng Benue State AIDS Control Agency na si Dr. Awodi Jacob na bukas ang borehole para magamit noong Okt. 12. ''Kami ay nagpapasalamat at nagpapasalamat sa AHF, at lagi ka naming makikita bilang aming kasosyo sa progreso sa estado ng Benue.' ' Pinalakpakan din niya ang AHF para sa mga pagsisikap nito, lalo na sa panahon ng pandemya ng COVID-19.

Ang Community Head, Zaki Chief Utume ay nagpahayag din ng kagalakan ng buong komunidad, dahil ang ibig sabihin ng borehole ay hindi na kailangang maglakad ng malayo ang kanilang mga kababaihan at mga bata sa paghahanap ng tubig.

Ang AHF ay nagtatrabaho sa Nigeria mula pa noong 2011 at nagbibigay ng pangangalaga at paggamot sa HIV sa 22,285 rehistradong kliyente, kabilang ang 10,735 sa Benue State at 1,036 na nagsilbi sa pamamagitan ng Agan clinic ng AHF.

Ang mga miyembro ng komunidad ng Agan ay nagtutulungan sa isa't isa na makakuha ng tubig mula sa borehole. Karaniwang makita ang mga rural na Nigerian na walang mga maskara sa mukha at nauna sa pagsunod sa mga hakbang sa pagdistansya sa lipunan.

Habang Lumalakas ang COVID-19, Hinihimok ng AHF ang 'Huwag Magbahagi ng Air' sa Bagong Nat'l Billboard Campaign
HIV Advocacy = Pagwawalis ng Pagbabago sa Batas sa Nepal