HIV Advocacy = Pagwawalis ng Pagbabago sa Batas sa Nepal

In Global Featured, Nepal ni Julie Pascault

Ang pinagsama-samang pagsisikap ng maraming kasosyo sa loob ng ilang taon ng nakatuong trabaho ay nagresulta sa napakalaking tagumpay ng adbokasiya para sa mga taong may HIV (PLHIV) sa Nepal – na sa wakas ay kinikilala ang HIV bilang isang malalang sakit sa bansa. Ang makasaysayang pagbabagong iyon ay nagpapahintulot sa PLHIV at hanggang apat na miyembro ng pamilya na masakop sa ilalim ng mga insurance plan na ibinigay ng gobyerno. Ang mga pribadong kompanya ng seguro sa buhay ay nagsimula na ring mag-alok ng mga patakaran sa PLHIV, isang bagay na hindi pa naririnig bago ang kamakailang mga pagsusumikap sa adbokasiya.


Nagsalita ang mga HIV advocates sa 2018 conference bilang suporta sa health insurance para sa PLHIV

Ang pagdaragdag ng PLHIV sa mga plano ng health insurance na binayaran ng gobyerno ay pinatibay kasunod ng dalawang pambansang kumperensya noong 2018 at 2019 na inorganisa ng AHF Nepal, ng National Association of PLHIV sa Nepal (NAP+N) at iba pang mga kasosyo. Ang mga pangunahing parlyamentaryo at opisyal ng insurance ay ipinakita sa totoong buhay na mga profile ng PLHIV at kung paano ang pag-access sa pantay na mga serbisyong pangkalusugan ay nagbibigay-daan sa kanila na maging produktibong mga miyembro ng kanilang mga komunidad at humantong sa kasiya-siya at malusog na buhay.

"Ang mga kumperensyang ito ay nagbigay liwanag sa mga paghihirap, kapwa pang-ekonomiya at kalusugan, na kinakaharap ng mga taong may HIV araw-araw kapag hindi sila itinuturing na pantay sa mata ng lipunan," sabi Deepak Dhungel, Country Program Manager para sa AHF Nepal. "Sa pagkilala ng gobyerno na ang HIV ay isang talamak ngunit magagamot at maiiwasang sakit, malayo na ang kanilang narating tungo sa pagtanggi sa HIV at paglalagay ng PLHIV sa tamang landas patungo sa matagumpay at malusog na kinabukasan."

Ang longtime HIV advocate at NAP+N President Rajesh Didiya ay na-diagnose na may HIV noong 2003 at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang buhay na halimbawa sa mga kumperensya. "Ipinakita ng kampanyang ito na kapag nagtutulungan ang gobyerno at civil society, makakamit natin ang magagandang bagay na nagliligtas ng mga buhay," sabi ni Didiya.

“Ang paglagda ng isang memorandum of understanding sa pagitan ng NAP+N at isang pangunahing kumpanya ng seguro sa buhay ay isang hakbang sa tamang direksyon tungo sa karagdagang mga proteksyon para sa mga taong nabubuhay na may HIV, ngunit ipagpapatuloy namin ang aming adbokasiya – marami pa ring kailangang gawin,” dagdag pa. Didiya.

Pinalis ng AHF ang Uhaw sa Rural Nigeria
Ang Virtual Panel ay Nagdedebate sa Kinabukasan ng Pampublikong Kalusugan ng Europa