AHF Cheers Supreme Court 'Rutledge' Ruling na Nagpapahintulot sa mga Estado na I-regulate ang mga PBM

In Tampok, Balita, Gamot ni Ged Kenslea

Ang Korte Suprema ng Estados Unidos ay naglabas ng desisyon ngayon na nagpapahintulot sa mga lehislatura ng estado na i-regulate ang mga pang-aabuso ng corporate healthcare middlemen, na tinatawag na Pharmacy Benefit Managers (PBMs)

WASHINGTON (Disyembre 10, 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) tinanggap ang unanimous decision ng Supreme Court of the United States (SCOTUS) ngayong araw. sa Rutledge v. Pharmaceutical Care Management Association, kinilala ng Korte na ang mga lehislatura ng estado ay may mahahalagang kapangyarihan na pangasiwaan ang mga pang-aabuso ng mga corporate healthcare middlemen, na tinatawag na Pharmacy Benefit Managers (PBMs). (Tingnan SCOTUS 'Rutledge' ruling) Ang mga PBM ay nakaupo sa pagitan ng mga plano sa pangangalagang pangkalusugan at mga parmasya – Sila ang tulay na nag-uugnay sa mga parmasya sa mga planong pangkalusugan, humahatol sa mga claim sa parmasya at nangangasiwa sa network ng parmasya para sa mga plano.

“Sinabi ng korte sa isang nagkakaisang desisyon na hindi hinahadlangan ng pederal na batas ang mga estado na tumugon sa mga pang-aabuso sa PBM na pumipinsala sa mga pasyente at mga independiyenteng parmasya ng komunidad. Pinipilit ng mga PBM ang mga pasyente na pumasok sa mga saradong network at mandatoryong mail order, at hinihikayat ang mga pasyente sa sariling mga konstruksyon ng parmasya ng mga PBM,” sabi Tom Myers, Chief of Public Affairs at General Counsel para sa AHF. "Ang mga PBM ay maaaring gumamit ng napakalaking economic leverage sa mga parmasya. Sa kasong ito, pinagtibay ng hukuman ang isang batas ng Arkansas na pumipigil sa mga PBM na pilitin ang mga parmasya na mawalan ng pera sa mga indibidwal na reseta."

 

"Sa huling dekada, maraming PBM ang sumanib sa iba pang mga PBM, pati na rin ang mga planong pangkalusugan at mga chain ng parmasya, na lumilikha ng mga megafirm na puno ng pakikitungo sa sarili at anticompetitive na pag-uugali," sabi Laura Boudreau, Chief of Operations/Risk Management at Quality Improvement para sa AHF. "Sa Rutledge, binigyang-liwanag ng Korte ang isang mapang-abusong kasanayan – ang paggamit ng mga PBM ng lihim, di-makatwirang 'mga listahan ng MAC' (pinahihintulutang halaga) na ginagamit ng mga PBM sa pagbabayad sa mga parmasya - isang kasanayan na maaaring pilitin ang mga parmasya na tumanggap ng mga pagbabayad na mas mababa sa aktwal na gastos ng mga parmasya ng ang mga gamot na kanilang ibinibigay. Ang mapanlinlang na kasanayang ito ay nagtulak sa mga independyenteng parmasya sa labas ng negosyo, sa pinsala ng mga pasyente na kanilang pinaglilingkuran."

 

In Rutledge, ang isang nagkakaisang Hukuman ay nagdala ng ilang antas ng katinuan sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagkilala na ang isang simpleng batas ng estado na "nangangailangan lamang sa mga PBM na bayaran ang mga parmasya para sa mga inireresetang gamot sa halagang katumbas o mas mataas kaysa sa halaga ng pagkuha ng botika" ay pinahihintulutan sa ilalim ng mga pederal na batas na namamahala sa empleyado -isponsor na mga planong pangkalusugan.

 

Ang mga abogado heneral mula sa 45 na estado ay nagsampa ng mga salawal na sumasalungat sa industriya ng PBM. Nagsampa ang AHF ng isang kaibigan ng court brief sa kaso na sumusuporta sa mga estado at natutuwa sa kinalabasan ng kaso. (Tingnan: AHF Marso 4, 2020 press release sa amicus brief nito).

 

Hinihingi ng 28 State AGs si HHS Sec. Azar Enforce Laws on 340B Drug Pricing
Tinatanggap ng AHF ang Pagpapasya ng Korte Laban sa CVS Tungkol sa Mga Pagpipilian sa Botika ng mga Pasyente ng HIV