AHF Salamat sa HHS para sa Paglilinaw ng Mga Panuntunan sa 340B Pagpepresyo ng Gamot; Sinasabog ang Kasakiman ng Pharma

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Noong Miyerkules, ang HHS Office of the General Counsel ay naglabas ng isang advisory opinion na nagtatapos na ang mga tagagawa ng gamot ay kinakailangang maghatid ng mga diskwento sa ilalim ng 340B Drug Pricing Program sa mga sakop na outpatient na gamot kapag ang mga kontratang parmasya ay kumikilos bilang mga ahente ng 340B na sakop na entity

 

Sa kasagsagan ng pandemya ng coronavirus, nag-anunsyo kamakailan ang siyam na rogue drug company binalak nilang tumanggi na magbigay ng ilang partikular na gamot sa legal na kinakailangan na '340B na presyo' ayon sa hinihingi ng seksyon 340B ng US Public Health Services Act

WASHINGTON (Disyembre 30, 2020) AIDS Healthcare Foundation (AHF) tinanggap at pinuri ang isang opinyon ng pagpapayo na inisyu mas maaga ngayon ng Opisina ng Pangkalahatang Tagapayo para sa Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Estados Unidos (HHS) na nagpasiya na ang mga gumagawa ng gamot ay kinakailangang maghatid ng mga diskwento sa ilalim ng 340B Programa sa Pagpepresyo ng Gamot sa mga sakop na gamot sa outpatient kapag ang mga kontratang parmasya ay kumikilos bilang mga ahente ng 340B sakop na entity. (press release ng HHS)

 

Ang opinyon ay nagmula sa takong ng malawakang panggigipit ng publiko sa HHS ng mga tagapagbigay ng safety net matapos ang siyam na rogue na kumpanya ng gamot kabilang ang Amgen, AstraZeneca, Eli Lilly, Merck, Novartis at Sanofi-Aventis, bukod sa iba pa, ay nagpahayag na plano nilang tumanggi na magpatuloy sa pagbibigay ng ilang mga gamot sa legal na kinakailangan na '340B na presyo' ayon sa hinihiling ng seksyon 340B ng US Public Health Services Act.

 

Bilang karagdagan, 28 US state attorneys general kamakailan ay gumawa ng linya sa buhangin na sinusubukang protektahan ang mahalagang bahaging ito ng healthcare safety net laban sa tila walang limitasyong kasakiman ng industriya ng droga. Sa isang Disyembre 14 sulat, hiniling ng bipartisan group ng mga halal na abogadong heneral na si US Health and Human Services Secretary Alex Azar ay gumawa ng mga agarang hakbang para ipatupad ang batas “upang tugunan ang labag sa batas na pagtanggi ng mga kumpanya ng droga na magbigay ng mga kritikal na diskuwento sa gamot sa mga sakop na entity gaya ng mga community health center sa ilalim ng 340B Drug Programa sa Pagpepresyo.”

Noong Disyembre 7, 2020, Senador Richard Blumenthal (D-CT), ay nakipag-usap din sa mga mamamahayag sa isang pederal na kwalipikadong sentrong pangkalusugan sa East Hartford, Conn., tungkol sa kamakailang pagtanggi ng mga tagagawa ng gamot sa 340B na pagpepresyo sa mga gamot na ipinadala sa mga parmasya sa kontrata.

"Ang ginagawa ng mga kumpanya ng parmasyutiko na gamot dito ay ganap na walang konsensya at hindi katanggap-tanggap," sabi ni Blumenthal. “Sila ay inaatasan ng batas na magbigay ng mga may diskwentong gamot hindi dahil sa kabutihan ng kanilang puso, ngunit dahil sila ay nakikilahok sa programang Medicaid na nagbubunga sa kanila ng toneladang kita. Kumikita sila mula sa programang Medicaid, at isa sa mga kundisyon para sa mga kita na iyon ay ang pagbibigay nila ng mga may diskwentong gamot sa mga pederal na kwalipikadong sentro ng pangangalagang pangkalusugan, sa mga klinika, at mga ospital, at iba pa na nagsisilbi sa mga pinakamahina na tao sa ating lipunan.

“Nagpapasalamat kami sa HHS sa tunay na pakikinig sa mga tagapagbigay ng safety net, sa mga abogado heneral at iba pa sa pagkilala—at pagsuri—sa walang pigil na kasakiman ng industriya ng parmasyutiko. Nagpapasalamat din kami sa HHS sa pagkilala sa napakahalagang pangangailangan na tinutupad ng 340B program—at ang maraming kontratang botika na nagbibigay ng mga serbisyo sa 340B na sakop na entity—, lalo na sa mas maraming rural na lugar ng bansa,” sabi ni Michael weinstein, presidente ng AHF. “Ang programang 340B ay kumakatawan sa halos anim na porsyento lamang ng bilyon-bilyon at bilyun-bilyong taunang kita ng industriya, ngunit hindi pa rin sila nasisiyahan. Sa halip, pinili nilang sirain ang kanilang mga obligasyong kontraktwal na sinalungguhitan ang kanilang paglahok sa 340B at ngayon ay binigyan ng tungkulin ng HHS. Salamat, HHS, para sa mahalaga at napakatiyak na opinyon na ito.”

 

Ang 340B ay isang lifeline na nagbibigay-daan sa mga hindi pangkalakal na tagapagbigay ng safety net, tulad ng mga rural na ospital at mga klinika sa HIV/AIDS na tumatanggap ng pagpopondo sa pamamagitan ng mga pederal na programa, na makakuha ng mga inireresetang gamot sa mas mababang presyo. Itinatag ito na may dalawang partidong suporta bilang bahagi ng Veterans Health Care Act of 1992. Sa 340B na matitipid, ang mga klinika ng Ryan White HIV at iba pang sakop na entity ay nagagawang iunat ang kanilang mga pondong gawad, mag-alok ng mas malawak na hanay ng mga serbisyo, at mapabuti ang kalidad ng pangangalaga para sa mga mahinang populasyon na kulang sa insurance, gaya ng mga taong may HIV.

 

Sa payo ngayon, Robert P. Charrow, ang pangkalahatang tagapayo para sa HHS ay sumulat, “…napagpasyahan namin na hanggang sa ang mga kontratang parmasya ay kumikilos bilang mga ahente ng isang sakop na entity, ang isang tagagawa ng gamot sa 340B Program ay obligado na maghatid ng mga sakop na gamot na outpatient nito sa mga kontratang parmasya at singilin ang sakop entity na hindi hihigit sa 340B ceiling price para sa mga gamot na iyon.”

AHF sa China: Palayain si Zhang Zhan, Itigil ang Pagtatakpan!
AHF MILESTONE: 1.5 MILYON NA NABUHAY NGAYON SA PANGANGALAGA! Naglalabas ng mga Billboard sa US