Gov. Newsom: Nangangailangan ang Mga Nangungupahan at Nagpapaupa sa California ng $5 Bilyon – Inilunsad ang Kampanya ng Ad sa Buong Estado

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Mga ad ng advocacy na tatakbo sa apat na pahayagan sa California (Sacramento Bee, San Francisco Chronicle, Los Angeles Times at San Diego Union Tribune) ngayong Miyerkules at Huwebes, Enero 13 at 14

 

Sa $2.6 bilyon sa pederal na kaluwagan sa upa na nagtungo sa California mula sa pinakabagong COVID-19 stimulus package at isang $15 bilyong surplus sa badyet ng estado, ang mga tagapagtaguyod ng pabahay ay naghahanap ng $5 bilyon na Renters & Landlords Survival Fund

LOS ANGELES (Enero 12, 2021) Mga tagapagtaguyod ng hustisya sa pabahay mula sa Housing Is A Human Right (HHR) at iba pang grupo ng pabahay ay nananawagan kay Gobernador Gavin Newsom at sa Lehislatura ng California na mabilis na lumikha ng $5 bilyon Pondo sa Kaligtasan ng mga Nangungupahan at Maliit na Panginoong Maylupa bilang isang paraan upang ihinto ang nakikita ng marami bilang isang nagbabantang krisis sa pagpapalayas na dulot ng mapangwasak na pagkawasak sa ekonomiya na idinulot ng coronavirus pandemic sa buong California noong nakaraang taon.

Bilang bahagi ng pagsisikap, tatakbo ang mga grupo ng serye ng 'The COVID Eviction Emergency Is Here' advocacy ads sa apat na pahayagan sa buong estado ngayong linggo simula ngayon, Miyerkules, Enero 13, 2021 na may isang buong pahina, buong kulay na paglalagay ng ad sa Sacramento Bee. Susundan ito ng mga ad sa Huwebes, Enero 14 sa San Francisco Chronicle, Los Angeles Times at San Diego Union Tribune.

"Sa pagtatapos ng COVID 19, milyun-milyong tao ang walang trabaho at daan-daang libo ang mawawalan ng pabahay nang walang $5 bilyon na nangungupahan at maliliit na panginoong maylupa na survival package," nakasaad Susie Shannon, ang direktor ng patakaran para sa Pabahay ay isang Karapatang Pantao. “Nananawagan kami sa Gobernador at Lehislatura ng Estado ng California na gawin ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang maihatid ang $5 bilyon na kailangan para mapanatili ang mga tao sa bahay at pinupuri namin ang Miyembro ng Asembliya na si Miguel Santiago at ang 21 iba pang miyembro ng lehislatura ng estado na nagtatrabaho na para gawin ang pondong ito. isang katotohanan.”

Ang California ay may malugod na pagtanggap, kung hindi inaasahan, 2021 na sobra sa badyet ng estado na hindi bababa sa $15 bilyon (at kung alin sa isang tagapagbantay ng badyet na dati nang hinulaang maaaring kasing laki ng $26 bilyon), ayon sa Bloomberg. Bilang karagdagan, ang $2.6 bilyon na pederal na kaluwagan sa upa ay patungo sa California mula sa pinakabagong COVID-19 economic stimulus package mula sa Washington.

Ang California ay kasalukuyang tahanan ng 17 milyong nangungupahan, na bumubuo ng humigit-kumulang 43 porsiyento ng populasyon ng estado. At habang ang mga pagbabawal sa pagpapaalis at mga moratorium (na ang ilan ay pinalawig ng isa o higit pang beses) na ipinatupad sa isang pambansa, estado at lokal na antas ay nakatulong na panatilihin ang maraming naghihirap na nangungupahan sa kanilang mga tahanan, ang kailangan ay tunay na makabuluhang tulong pinansyal para sa pareho. mga nangungupahan at ang mga maliliit na panginoong maylupa na tinitirhan sila. Ang mahusay na nilayon na isang beses na $600 na pagbabayad mula sa estado o pederal na pamahalaan ay hindi papayagan ang mga nangungupahan na sakupin ang kanilang mga hindi nasagot—at lumalaking—balik na obligasyon sa upa o gumawa ng mga panginoong maylupa, na nakaharap din ng malaking kahirapan sa ekonomiya bilang resulta ng pandemya, nang buo.

Ang Los Angeles Times ay nag-ulat kahapon sa isang bagong inilabas na ulat ng Economic Roundtable, na binabanggit "Ang napakalaking pagkawala ng trabaho dulot ng pandemya ng COVID-19 sa buong bansa ay mag-iiwan ng libu-libong manggagawang mababa ang sahod na walang tahanan sa susunod na tatlong taon..."

Ayon sa Times, ang pangkat ng pananaliksik na nakabase sa Los Angeles ay nagtataya sa ulat nito (ulat ng Economic Roundtable “Naka-lock Out”) “… na ang kawalan ng trabaho na nauugnay sa pandemya ay magsisimula ng isang brutal na siklo ng kawalan ng tirahan. Sinasabi nito na ang pagtaas ay nagsimula bilang isang patak noong 2020, ngunit tataas ito sa taong ito at tataas sa 2023.

Ayon sa ilang mga mapagkukunan ng balita, ang US Treasury ay may deadline sa Enero 26 upang ipamahagi ang $26 bilyon sa mga pederal na pondo sa pag-upa sa renta sa estado at lokal na pamahalaan. Inaasahan ng California ang $2.6 bilyon sa mga pondong iyon.

 

# # #

 

Nevada Shelves Program Cuts in Victory for HIV Patients: Federal 340B Changes Foralled
Ang Kakulangan ng Pandaigdigang Kooperasyon ay Nakapipinsala sa Tugon sa COVID-19: Ang mga Bakuna ay Hindi Magiging Silver Bullet, Sabi ng AHF