Habang Sumasabog ang STD Rates, Nanawagan ang AHF para sa Pagpopondo ng Gobyerno para sa Makabagong Pag-iwas, Pagsusuri at Paggamot

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Mula noong 2000, ang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa US ay dumoble habang kasabay nito, ang pederal na pagpopondo para sa pag-iwas at pangangalaga sa STI ay bumaba ng 40%

 

Nananawagan ang AHF sa mga opisyal ng patakaran at kalusugan na ibalik at dagdagan ang pagpopondo, at suportahan ang Panawagan ng National Coalition of STD Directors para sa $273M para sa STD Prevention Division ng CDC pati na rin ang pagtatatag ng isang hiwalay na $500M funding stream para sa mga specialty clinic ng STD ng bansa

 

WASHINGTON (Marso 29, 2021) Bilang tugon sa nakakaalarmang balita ng mga record rate ng sexually transmitted infections (STIs) sa buong US sa nakalipas na dalawang dekada na na-time na may kaukulang matarik na pagbawas sa pondo ng gobyerno, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay nananawagan para sa pagpapanumbalik ng, at malaking pagtaas ng pederal na pagpopondo upang suportahan ang mga makabagong bagong STD prevention, testing at treatment programs at approaches. Ang AHF ay sumusuporta din sa isang panawagan ng National Coalition of STD Directors para sa $273 milyon sa pederal na pagpopondo para sa STD Prevention Division ng CDC pati na rin ang pagtatatag ng isang hiwalay na $500 milyon na stream ng pagpopondo para sa mga klinika ng espesyalidad ng STD ng bansa.

 

Mga kamakailang ulat mula sa National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), ang National Coalition of STD Directors (NCSD), at ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) idokumento ang kapansin-pansing pagtaas ng mga impeksyon:

 

  • Ang bilang ng mga STI ay higit sa doble mula noong 2000, mula 1.1 milyon hanggang 2.4 milyon noong 2018 [1].
  • Kasabay nito, ang pederal na pagpopondo para sa mga STI ay bumaba ng 40% [2].
  • Mas masahol pa, tinatantya ng CDC na ang mga STI na nakuha sa isang taon ay nagkakahalaga ng American healthcare system ng halos $16 bilyon [3].

 

"Sa nakalipas na taon at sa buong panahon ng pandemya ng coronavirus, natutunan ng mundo ang nakakasakit na aral kung gaano kahalaga ang imprastraktura ng pampublikong kalusugan," sabi Whitney Engeran Cordova, senior director ng Public Health Division ng AHF. “Ang pagpopondo, koordinasyon at diin sa ating kolektibong kalusugan ay ngayon—at dapat manatili—sa harapan at sentro. Ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik ay hindi pinansin sa loob ng mahabang panahon, na may mapangwasak na mga kahihinatnan. Ang mga departamento ng kalusugan ay lumiliit, ang mga klinika ng komunidad ay nagsasara, ang pagsubaybay sa pakikipag-ugnay ay lumiliit, at ang edukasyon sa kalusugang sekswal ay minimal. Sumali kami sa NASEM at NCSD at nananawagan sa mga mambabatas na suportahan ang mga makabagong diskarte sa pag-iwas, pagsusuri, at mga serbisyo sa paggamot sa STI.

 

"Ilang beses kailangang tumunog ang mga kampana? Kung hindi natin dodoblehin ang ating puhunan sa pag-iwas sa STI, hindi lamang tayo mawawalan ng kontrol sa epidemya na ito, ngunit lalo pa nating masasamahan ang krisis,” ani Adam Sukhija-Cohen, PhD, MPH, direktor ng adbokasiya at pananaliksik sa patakaran sa Public Health Division Research ng AHF. "Nalulungkot din tayong nakikita ngayon ang pagtaas ng mga impeksiyon na lumalaban sa mga magagamit lamang nating paggamot [4] pati na rin ang mga kamakailang ulat ng disseminated gonococcal infection dahil sa hindi nagamot na gonorrhea [5], at mga bagong STI tulad ng Mycoplasma genitalium [6].”

 

Ang National Coalition of STD Directors ay tumugon sa kamakailang ulat ng NASEM sa pamamagitan ng pagtawag sa Kongreso na “dagdagan ang pagpopondo (hanggang $272.9 milyon) sa Dibisyon ng STD Prevention sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at upang magtatag ng $500 milyon na stream ng pagpopondo upang mapanatili ang mga espesyalidad na klinikang STD ng bansa. "

 

Sinusuportahan ng AHF ang NCSD sa mga pagsisikap na ito at ang mga numero ng kahilingan sa pagpopondo na binanggit nila.

 

Mga sanggunian

 

[1] Batay sa bilang ng mga kaso ng chlamydia, gonorrhea, at pangunahin at pangalawang syphilis. Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (2019). Pagsubaybay sa Sakit na Naililipat sa Sekswal 2018. Available online: https://www.cdc.gov/std/stats18/STDSurveillance2018-full-report.pdf

 

[2] Pambansang Koalisyon ng mga Direktor ng STD. (28 Agosto 2018). Ang mga STD ay muling tumama sa mga Rekord na Matataas, Nagbabanta sa Milyun-milyong Buhay ng mga Amerikano. Makukuha ito online: https://www.ncsddc.org/stds-hit-record-highs-again-threatening-millions-of-american-lives/

 

[3] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (Enero 21, 2021). Mga Impeksyon na Naililipat sa Sekswal na Pagkalat, Pangyayari, at Mga Pagtantya sa Gastos sa United States. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/std/statistics/prevalence-2020-at-a-glance.htm

 

[4] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (Disyembre 2020). Pagtugon sa Banta ng Gonorrhea na Lumalaban sa Droga. Fact Sheet ng CDC. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/drug-resistant-gonorrhea.pdf

 

[5] Los Angeles County Health Alert Network. (22 Pebrero 2021). Impormasyon ng CDPH: Pagpaparami ng Nagkakalat na Mga Impeksyon sa Gonococcal sa California – Mga mapagkukunan kasama ang isang webinar sa 2/23/21. Makukuha ito online: http://publichealth.lacounty.gov/lahan/alerts/CDPHDGI022221.pdf

 

[6] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (Hunyo 4, 2015). Mga Umuusbong na Isyu. Mycoplasma genitalium. 2015 Mga Alituntunin sa Paggamot sa Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/std/tg2015/emerging.htm

 

 

Noong 2000, ang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik sa US ay dumoble habang kasabay nito, ang pederal na pagpopondo para sa pag-iwas at pangangalaga sa STI ay bumaba ng 40%

 

Nananawagan ang AHF sa mga opisyal ng patakaran at kalusugan na ibalik at dagdagan ang pagpopondo, at suportahan ang Panawagan ng National Coalition of STD Directors para sa $273M para sa STD Prevention Division ng CDC pati na rin ang pagtatatag ng isang hiwalay na $500M funding stream para sa mga specialty clinic ng STD ng bansa

 

WASHINGTON (Marso 29, 2021) Bilang tugon sa nakakaalarmang balita ng mga record rate ng sexually transmitted infections (STIs) sa buong US sa nakalipas na dalawang dekada na na-time na may kaukulang matarik na pagbawas sa pondo ng gobyerno, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay nananawagan para sa pagpapanumbalik ng, at malaking pagtaas ng pederal na pagpopondo upang suportahan ang mga makabagong bagong STD prevention, testing at treatment programs at approaches. Ang AHF ay sumusuporta din sa isang panawagan ng National Coalition of STD Directors para sa $273 milyon sa pederal na pagpopondo para sa STD Prevention Division ng CDC pati na rin ang pagtatatag ng isang hiwalay na $500 milyon na stream ng pagpopondo para sa mga klinika ng espesyalidad ng STD ng bansa.

 

Mga kamakailang ulat mula sa National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), ang National Coalition of STD Directors (NCSD), at ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) idokumento ang kapansin-pansing pagtaas ng mga impeksyon:

 

  • Ang bilang ng mga STI ay higit sa doble mula noong 2000, mula 1.1 milyon hanggang 2.4 milyon noong 2018 [1].
  • Kasabay nito, ang pederal na pagpopondo para sa mga STI ay bumaba ng 40% [2].
  • Mas masahol pa, tinatantya ng CDC na ang mga STI na nakuha sa isang taon ay nagkakahalaga ng American healthcare system ng halos $16 bilyon [3].

 

"Sa nakalipas na taon at sa buong panahon ng pandemya ng coronavirus, natutunan ng mundo ang nakakasakit na aral kung gaano kahalaga ang imprastraktura ng pampublikong kalusugan," sabi Whitney Engeran Cordova, senior director ng Public Health Division ng AHF. “Ang pagpopondo, koordinasyon at diin sa ating kolektibong kalusugan ay ngayon—at dapat manatili—sa harapan at sentro. Ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik ay hindi pinansin sa loob ng mahabang panahon, na may mapangwasak na mga kahihinatnan. Ang mga departamento ng kalusugan ay lumiliit, ang mga klinika ng komunidad ay nagsasara, ang pagsubaybay sa pakikipag-ugnay ay lumiliit, at ang edukasyon sa kalusugang sekswal ay minimal. Sumali kami sa NASEM at NCSD at nananawagan sa mga mambabatas na suportahan ang mga makabagong diskarte sa pag-iwas, pagsusuri, at mga serbisyo sa paggamot sa STI.

 

"Ilang beses kailangang tumunog ang mga kampana? Kung hindi natin dodoblehin ang ating puhunan sa pag-iwas sa STI, hindi lamang tayo mawawalan ng kontrol sa epidemya na ito, ngunit lalo pa nating masasamahan ang krisis,” ani Adam Sukhija-Cohen, PhD, MPH, direktor ng adbokasiya at pananaliksik sa patakaran sa Public Health Division Research ng AHF. "Nalulungkot din tayong nakikita ngayon ang pagtaas ng mga impeksiyon na lumalaban sa mga magagamit lamang nating paggamot [4] pati na rin ang mga kamakailang ulat ng disseminated gonococcal infection dahil sa hindi nagamot na gonorrhea [5], at mga bagong STI tulad ng Mycoplasma genitalium [6].”

 

Ang National Coalition of STD Directors ay tumugon sa kamakailang ulat ng NASEM sa pamamagitan ng pagtawag sa Kongreso na “dagdagan ang pagpopondo (hanggang $272.9 milyon) sa Dibisyon ng STD Prevention sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at upang magtatag ng $500 milyon na stream ng pagpopondo upang mapanatili ang mga espesyalidad na klinikang STD ng bansa. "

 

Sinusuportahan ng AHF ang NCSD sa mga pagsisikap na ito at ang mga numero ng kahilingan sa pagpopondo na binanggit nila.

 

Mga sanggunian

 

[1] Batay sa bilang ng mga kaso ng chlamydia, gonorrhea, at pangunahin at pangalawang syphilis. Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (2019). Pagsubaybay sa Sakit na Naililipat sa Sekswal 2018. Available online: https://www.cdc.gov/std/stats18/STDSurveillance2018-full-report.pdf

 

[2] Pambansang Koalisyon ng mga Direktor ng STD. (28 Agosto 2018). Ang mga STD ay muling tumama sa mga Rekord na Matataas, Nagbabanta sa Milyun-milyong Buhay ng mga Amerikano. Makukuha ito online: https://www.ncsddc.org/stds-hit-record-highs-again-threatening-millions-of-american-lives/

 

[3] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (Enero 21, 2021). Mga Impeksyon na Naililipat sa Sekswal na Pagkalat, Pangyayari, at Mga Pagtantya sa Gastos sa United States. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/std/statistics/prevalence-2020-at-a-glance.htm

 

[4] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (Disyembre 2020). Pagtugon sa Banta ng Gonorrhea na Lumalaban sa Droga. Fact Sheet ng CDC. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/docs/factsheets/drug-resistant-gonorrhea.pdf

 

[5] Los Angeles County Health Alert Network. (22 Pebrero 2021). Impormasyon ng CDPH: Pagpaparami ng Nagkakalat na Mga Impeksyon sa Gonococcal sa California – Mga mapagkukunan kasama ang isang webinar sa 2/23/21. Makukuha ito online: http://publichealth.lacounty.gov/lahan/alerts/CDPHDGI022221.pdf

 

[6] Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit. (Hunyo 4, 2015). Mga Umuusbong na Isyu. Mycoplasma genitalium. 2015 Mga Alituntunin sa Paggamot sa Mga Sakit na Naililipat sa Sekswal. Makukuha ito online: https://www.cdc.gov/std/tg2015/emerging.htm

 

 

Walang Transparency = Walang Kumpiyansa: Ulat sa Mga Pinagmulan ng COVID-19 na May Depekto sa Pasimula, sabi ng AHF
AHF Salutes US Pledges on COVID-19 at AIDS