'Nagawa ba ang Iyong Bahagi?' on COVID Vaccinations, Asks New AHF Billboard Campaign

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang kampanya sa adbokasiya ng bakuna ay hinihikayat ang publiko na magpabakuna upang maiwasan ang impeksyon sa COVID-19 at/o mabawasan ang kalubhaan ng posibleng impeksyon at kurso ng sakit

Idinidirekta ng mga board ang mga manonood sa website na GetCOVIDVax.org o consigavacunaCOVID.org, para sa wikang Espanyol

LOS ANGELES (Marso 8, 2021) Bilang tugon sa isang tunay na pakiramdam ng pag-aalinlangan sa ilang bahagi at takot tungkol sa mga bakunang COVID na matatagpuan sa maraming bahagi ng publiko, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay naglunsad ng bagong adbokasiya at kampanya ng kamalayan na naghihikayat sa pagbabakuna upang maiwasan ang mga impeksyon sa COVID-19 at/o bawasan ang kalubhaan ng isang posibleng impeksyon o kurso ng sakit.

 

Bilang bahagi ng campaign, ang AHF ay naglulunsad ng isang serye ng mga bagong billboard at transit advertising na may artwork na nagtatampok ng iba't ibang close-up na larawan ng iba't ibang tao na nabakunahan na may tag na simple at masusing headline: "Nagawa ba ang Bahagi Mo?" kasama ang address ng website: GetCOVIDVax.org at/o para sa mga nagsasalita ng Espanyol at manonood ng kampanya, consigavacunaCOVID.org.

 

Ang pinakabagong kampanya ng AHF ay nagsisimula sa billboard at mga ad ng transit shelter aakyat sa Los Angeles simula sa unang linggo ng Marso at lalawak sa buong bansa sa ibang mga lungsod na pinapatakbo ng AHF sa mga darating na linggo at buwan. Sa Los Angeles, 21 billboard ang ipo-post sa buong lungsod at county kabilang ang pito mga billboard na nagta-target sa mga residenteng nagsasalita ng Espanyol at anim na tumutuon sa mga komunidad ng African American. Narito ang isang tsart na may mga lokasyon sa cross street sa mas malaking Los Angeles para sa bawat billboard: (LA 'Nagawa ba ang Iyong Bahagi?' Mga lokasyon ng billboard ng pagbabakuna sa COVID).

 

Ang kampanya sa billboard ay kasunod ng magulong paglunsad ng mga pagbabakuna sa COVID sa Los Angeles, sa buong California at sa buong bansa. Ang paglulunsad ay naging isang mahinang pagkakaugnay, kadalasang magulo na pangkalahatang tugon sa pandemya sa California, na lalong nagpapataas ng pangangailangan para sa isang kampanya tulad ng AHF.

 

Ang AHF ay nagpatakbo ng isang kaugnay na buong pahina "Ginagawa ang Iyong Bahagi sa COVID?" ad sa Los Angeles Times noong kalagitnaan ng Pebrero na may mas buong mensahe na naghihikayat sa mga tao na isaalang-alang ang pagbabakuna laban sa COVID-19.

 

Nagpatakbo din ang AHF ng isang naunang ad na humihimok sa mga pinuno ng estado at lokal na payagan ang isang stepped-up, coordinated at desentralisadong tugon sa mga siyentipiko, doktor at mga lider ng komunidad na nangunguna sa halip na mga pulitiko. Ang buong page na color ad na iyon, may headline “California: Magsama-sama sa COVID 19!” tumakbo noong Linggo, Enero 17, 2021, din sa Los Angeles Times, at binanggit na ilang pangunahing mga prinsipyo sa kalusugan ng publiko ang hindi nasunod sa buong pandemya—mga aksyon na humadlang sa isang epektibong pangkalahatang tugon sa lokal at pang-estadong antas.

 

"Ang proseso ng pag-apruba ng bakuna sa bansang ito ay medyo mahigpit, at milyun-milyon na ang nakatanggap ng mga iniksyon na may kaunting malubhang reaksyon. Sa atin na pinalad na manirahan sa mga lugar kung saan ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay hindi dapat sayangin ang pagkakataong ito, "sabi Michael weinstein, presidente ng AHF. "Napakaraming oras na ang nasayang natin–kailangan nating kumilos ngayon para mauna sa virus na ito."

Puerto Rico: Bagong AHF Carolina Healthcare Center at Pagbubukas ng Parmasya- Paseo del Prado Shopping Ctr
Pandaigdigang Araw ng Condom 2021