Anibersaryo ng Pandemic – Mga Aral para sa Susunod

In G20, Global, Global Featured, Balita ni Julie Pascault


Hindi tulad ng maraming anibersaryo, ang Marso 11 ay isa sa pinaka gustong kalimutan. Ito ay isang paalala kung paano napabayaan ng mundo ang paghahanda para sa isang pandaigdigang emerhensiyang pangkalusugan - isang paparating na krisis na binalaan ng maraming pampublikong organisasyong pangkalusugan kabilang ang AIDS Healthcare Foundation (AHF). Ngayong araw ay ginugunita ang isang taon mula nang huli nang ideklara ng World Health Organization (WHO) ang novel coronavirus outbreak a sakit sa malawak na lugar.

Sa unang bahagi ng Enero 2020, alam na na ang bagong virus ay nauugnay sa SARS, na nagdulot ng nakamamatay na pagsiklab noong unang bahagi ng 2000s, ngunit ang WHO ay naghintay ng dalawang buwan upang magdeklara ng isang pandemya. Mayroong higit sa 118,000 kaso sa 114 na bansa, at 4,291 katao ang namatay sa COVID-19 noong Marso 2020. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 118 milyong kaso ng SARS-CoV-2 (ang virus na nagdudulot ng COVID-19) sa buong mundo at higit pa. 2.6 milyong namatay.

"Isang bagay na natutunan namin mula sa trahedyang ito ay ang pandaigdigang sistema ng pampublikong kalusugan ay dapat kumilos nang mas mabilis kapag ang mundo ay nanganganib ng isang nakakahawang sakit na pagsiklab," sabi ni Tom Myers, AHF General Counsel at Chief of Public Affairs. "Kung idineklara ng WHO na isang pandemya ang COVID-19 nang mas maaga - tulad ng itinulak ito ng marami, kabilang ang AHF, na gawin ito - malamang na mag-iba ang hitsura ng sitwasyon pagkalipas ng isang taon."

Sa huling bahagi ng Pebrero 2020, nang kumalat na ang COVID-19 sa mahigit 50 bansa, naglabas ang AHF ng malakas na pahayag, na hinihimok ang WHO na kilalanin ang mga katotohanan sa lupa at maglabas ng deklarasyon ng pandemya.

Kung ito man ay COVID-19, SARS o Ebola—sa isang magkakaugnay na mundo, palaging may tunay na banta ng isang nakamamatay at mabilis na pagkalat ng nakakahawang pagsiklab ng sakit. Ang aming kakayahang mabilis na tumugon bilang isang pandaigdigang komunidad ay ganap na mahalaga at nasusukat sa mga buhay na nailigtas. Ang oras para sa kasiyahan at hindi pakikipagtulungan ay tapos na. Ang mundo ay nangangailangan ng bago Pandaigdigang Public Health Convention – isa na malinaw, may pananagutan at nagbibigay sa mga internasyonal na katawan ng pampublikong kalusugan ng mga mapagkukunan at awtoridad na kinakailangan upang sapat na maisagawa ang paghahanda at pagtugon sa pandemya.

AHF: Tagumpay! 45 Below Market Units na Kasama sa Luxury Tower sa Hollywood
AHF: Ang COVID-19 Vax Hoarding ay Magpapatagal sa Pandemic