Tinatanggap ng AHF ang Iminungkahing 15% Pagtaas ng Badyet ng HUD ni Biden

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang mapangwasak na epekto ng COVID sa mga programa ng serbisyo sa pabahay at mga walang tirahan sa buong bansa ay nagpahaba ng estado at lokal na badyet at mga tugon mula sa baybayin patungo sa baybayin

 

Ang $68.7 bilyon na panukalang badyet ng FY '22 ni Biden ay nagbibigay-daan para sa mga subsidyo sa pabahay sa 200,000 karagdagang pamilya at magdaragdag ng $500 milyon—halos 17 porsiyentong pagtaas—sa programang Homeless Assistance Grants

 

LOS ANGELES (Abril 10, 2021) Mga tagapagtaguyod ng hustisya sa pabahay mula sa AHF at ang sangay ng adbokasiya ng pabahay nito, ang Housing Is A Human Right (HHR), ngayon ay nagbubunyi sa iminungkahing 2022 na badyet ni Pangulong Joe Biden para sa kanyang Housing and Urban Development (HUD) Department, na kinabibilangan ng kabuuang 15% na pagtaas sa itaas ng kasalukuyang mga antas, at kabilang ang mga makabuluhang pagtaas para sa dalawang programa—ang Community Development Block Grant (CDBG) at HOME (Home Investment Partnership Program)—na paulit-ulit na sinubukan ng administrasyong Trump na alisin.

“Magandang balita ang panukalang badyet ni Pangulong Biden para sa HUD at hindi sana dumating kaagad,” sabi Michael weinstein, presidente ng AHF. "Kahit na bago ang pandemya, maraming milyon-milyong mga Amerikano ang nahihirapan sa affordability ng pabahay habang ang kawalan ng tirahan ay patuloy na nawawala sa kontrol. Pinasasalamatan namin ang administrasyong Biden para sa pamumuno nito dito at hinihikayat silang gawin ang lahat sa kanilang makakaya upang mapanatili ang badyet hanggang sa linya ng pagtatapos kasama ang mga numerong ito at buo ang pagtaas.

Ayon sa isang kuwentong inilathala kahapon sa Politico, "Ang White House ay nagmumungkahi ng $68.7 bilyon para pondohan ang Department of Housing and Urban Development sa fiscal year 2022, isang 15 porsiyentong pagtaas sa kasalukuyang mga antas, sa ang kahilingan sa badyet na inilabas noong Biyernes. "

Ang panukalang badyet ni Biden ay magbibigay-daan para sa mga subsidyo sa pabahay sa 200,000 karagdagang pamilya at magdaragdag ng $500 milyon—halos 17 porsiyentong pagtaas—sa programang Homeless Assistance Grants sa panahong mas maraming pamilya ang nahaharap sa pag-asang mawalan ng kanilang mga tahanan dahil sa pandemya. Nabanggit din ni Politico na, “Ang HUD noong Huwebes ay naglabas ng $4.9 bilyon sa mga bagong emergency na gawad para sa estado at lokal na mga pagsisikap sa pag-iwas sa kawalan ng tirahan bilang bahagi ng $1.9 trilyong rescue plan na pinagtibay noong nakaraang buwan. "

 

“Pinapalakpakan namin ang administrasyong Biden para sa mas mataas na mga alokasyon ng badyet para sa lubhang kailangan na tulong sa pabahay para sa mababang kita at walang bahay na mga komunidad at suporta sa Community Development Block Grant at mga programa ng HOME. Ang mga mahahalagang programa sa pabahay na ito ay sikat sa kapwa mambabatas at publiko—at ito rin ay mga programa na paulit-ulit na sinubukang putulin ni Pangulong Trump taon-taon, "sabi Susie Shannon, direktor ng patakaran para sa Housing Is A Human Right, ang sangay ng adbokasiya ng pabahay ng AHF. "Ang mga oras ay nangangailangan ng tunay na aksyon at ang HUD na badyet ni Pangulong Biden ay naghahatid nito."

 

Iniulat din ng Politico na lalakas ang blueprint ng badyet ng Biden “…pagpopondo ng halos 10 porsyento, hanggang $3.8 bilyon, para sa programa ng Community Development Block Grant. At bibigyan nito ang HOME Investment Partnerships Program ng karagdagang $500 milyon, na magdadala sa kabuuang pondo nito sa $1.9 bilyon, ang pinakamataas na antas ng pagpopondo para sa programa mula noong 2009.

# # #

COVID-19: Nagbabala ang AHF sa Administrasyon ni Biden, 'You Are Courting Disaster on Global Vaccines'
Malikhaing Condom Containers Debut sa Campus!