VIDEO: Sex-Ed sa Zambian Youth Day

In Global Advocacy, Global Featured, Zambia ni Fiona Ip

Kamakailan ay ginunita ng AHF Zambia ang Araw ng Kabataan ng bansa sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang sexual at reproductive health workshop na nakatuon sa mga kabataang babae at lalaki at kabataang babae at lalaki. Ang kaganapan ay partikular na mahalaga para sa mga kabataang babae at babae dahil sila ay tatlong beses na mas malamang na magkaroon ng HIV kaysa sa kanilang mga katapat na lalaki.

I-click ang dito para makita kung ano ang natutunan ng grupo sa Youth Day!

Labinlimang kabataang kalahok ang nagtipon sa Lusaka, ang kabisera ng bansa, kung saan ang influencer at adolescent health activist Bertha Chulu nakipag-ugnayan sa grupo tungkol sa pagprotekta sa kanilang sarili mula sa HIV at iba pang mga STI at pagpigil sa hindi planadong pagbubuntis. Sinasaklaw din ng session ang pagsusuri sa HIV, paggamot, pangangalaga, pagsunod at suporta—at mga tagubilin sa tama at pare-parehong paggamit ng condom.

"Dapat nating gawin ang higit pa sa mga pagtitipon na ito, lalo na sa murang edad," dagdag ng kalahok ng kabataan Wesley Farai Banda. "Sa ganoong paraan, maaari tayong lumaki na alam kung paano maging ligtas, hindi kapag tayo ay mas matanda, kapag huli na." Isa pang kalahok, Taonga Lungu, tiniyak ang kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na bumisita sa mga pasilidad ng kalusugan para sa pagsusuri at inulit kung gaano kahalaga para sa mga taong may HIV na palaging manatiling sumusunod sa kanilang paggamot.

“Natutuwa kaming maabot ang mga kabataang ito sa Araw ng Kabataan ng Zambia – ang mga kaganapang tulad nito ay kritikal sa pagbibigay ng kamalayan at edukasyon sa mga pinaka-apektado ng HIV/AIDS,” sabi ng AHF Zambia Advocacy and Policy Manager Maambo Mweemba. "Lalong kailangan na maabot natin ang mga nagdadalaga na babae at kabataang babae, dahil mas mataas ang panganib ng HIV at teenage pregnancy—pangunahin dahil sa napakaliit na kapangyarihan pagdating sa pakikipag-ayos para sa mas ligtas na pakikipagtalik."

Itinatampok ng Araw ng Kabataan ng Zambia ang kahalagahan ng kabataan sa bansa sa anibersaryo ng mga kaguluhan noong 1962 na nagresulta sa pagkamatay ng mga kabataan sa panahon ng magulong paglalakbay ng bansa tungo sa kalayaan. Ang AHF ay nagtatrabaho sa Zambia mula noong 2007 at kasalukuyang nagbibigay ng pangangalaga at paggamot sa HIV sa 91,865 na kliyente.

Malikhaing Condom Containers Debut sa Campus!
VIDEO: Final Round ng COVID-19 sa Americas Conference