Sanitary Pads – “Isang Pangangailangan, Hindi Isang Luho!” Sumali sa AHF para gunitain ang Menstrual Hygiene Day!

In Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Habang ang mundo ay nakikipaglaban sa patuloy na labanan laban sa COVID-19, mahalaga sa Menstrual Hygiene Day (MH Day) na tandaan natin na ang mga panahon ay hindi tumitigil para sa mga pandemya! AIDS Healthcare Foundation (AHF), iniimbitahan kang sumama sa amin sa MH Day sa ilalim ng aming “Isang Pangangailangan, Hindi Isang Luho!” tema habang naglulunsad kami ng isang kampanya upang ipamahagi ang 5 milyong sanitary pad sa susunod na taon sa mga kababaihan at batang babae na nangangailangan upang mapanatili silang malusog at nasa paaralan!

Habang 1.8 bilyon Ang mga babae, babae, transgender na lalaki at hindi binary na mga taong nasa edad ng reproductive ay pana-panahong nagreregla, milyun-milyon ang pinagkakaitan ng karapatang pangasiwaan ang kanilang buwanang cycle ng regla sa isang marangal, malusog na paraan. Ang mahinang pamamahala sa kalinisan ng regla ay naghihigpit sa kadaliang kumilos, kalayaan at pagpili ng mga kabataang babae at babae sa lahat ng dako; nakakaapekto ito sa pagpasok at pakikilahok sa buhay paaralan at komunidad at higit pang nakompromiso ang kanilang kaligtasan, na nagdudulot ng stress at pagkabalisa.

“Ang pamamahagi ng mahigit limang milyong sanitary pad sa mga kabataang babae at kababaihang nangangailangan ay mahalaga sa maraming dahilan. Tinutulungan namin kung sino ang aming makakaya, ngunit tinataasan din namin ang aming mga boses at nakatayo kasama ang tinatayang 500 milyong babae at babae na walang access sa sapat na mga pasilidad sa pamamahala sa kalinisan ng regla,” sabi ni AHF Africa Bureau Chief Dr. Penninah Iutung. "Dapat isaalang-alang ang pag-access sa mga sanitary pad isang pangangailangan, hindi isang luho—dahil ang kawalan ng access ay nangangahulugan ng hindi natutugunan na mga pangangailangan sa kalusugan at kalinisan sa panregla, na maaaring humantong sa stigma, panliligalig, at panlipunang pagbubukod, lalo na para sa mga kabataang babae at kabataang babae.

Ang MH Day ay kinikilala sa buong mundo noong Mayo 28 at unang inilunsad ng mga tagapagtaguyod noong 2014 upang i-highlight ang kahalagahan ng edukasyon sa pamamahala ng kalinisan sa panregla na nagbibigay-kapangyarihan sa mga batang babae na ganap na lumahok sa lipunan at mamuhay ng malusog at mapagpasyang buhay.

"Lumaki ako sa isang kultura kung saan ang mga panahon ay bawal, at ang mga babae at babae ay nakikita bilang 'marumi,'" sabi ng AHF Deputy Chief of Global Advocacy and Policy Loretta Wong. “Inilulunsad ng AHF ang kampanyang ito upang ipamahagi ang limang milyong sanitary pad upang makatulong na labanan ang stigma na umiiral pa rin ngayon. Maraming kababaihan at babae ang hindi rin kayang bilhin ang mga ito o may hindi sapat na access sa mga produktong panregla sa kalinisan, na napakahalaga dahil ang mga babae ay maaaring makaligtaan ng dalawampung porsyento o higit pa sa bawat taon ng pag-aaral dahil sa kanilang ikot ng regla – na nagpapalawak sa malawak at hindi pantay na agwat sa edukasyon sa pagitan ng mga babae at ang kanilang mga katapat na lalaki.”

Pinupuri ng AHF ang Administrasyong Biden, Gov. DeSantis at Lehislatura ng FL sa Suporta sa Pag-aangkat ng Droga mula sa Canada
Dapat Marinig ang mga Maagang Whistleblower ng COVID-19, Sabi ng AHF