Nagsampa ang AHF ng Federal Antitrust Lawsuit Laban sa PBM Prime Therapeutics

In Global, Balita ni Ged Kenslea

Iginiit ng demanda na ang Prime Therapeutics ay labag sa batas na nag-aayos ng mga presyo ng mga reimbursement nito sa AHF at iba pang independyenteng mga parmasya, upang iayon sa mga reimbursement ng isang direktang Prime competitor

 

LOS ANGELES (Hunyo 18, 2021) Ngayon, AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang nangungunang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS sa buong mundo, ay nagsampa ng kaso sa pederal na hukuman sa Los Angeles upang huminto Prime Therapeutics LLC mula sa pagsasaayos ng mga presyo ng mga reimbursement sa mga botika ng AHF, kasama ang lahat ng iba pang independiyenteng parmasya na nakikipagnegosyo sa Prime, para sa pagbibigay ng mga inireresetang gamot sa mga pasyenteng nangangailangan. Ang aksyon ay isinampa sa US District Court, Central District of California (Kaso Blg. 2:21-cv-04979).

 

 

Si Prime ay isang pharmacy benefit manager (PBM), isang "middle-man" sa sistema ng pamamahagi para sa mga inireresetang gamot sa United States. Sa kapasidad nito bilang PBM, gumaganap ang Prime bilang gatekeeper sa pagitan ng mga parmasya at mga tagaseguro ng kalusugan.[1]  Ipinagmamalaki ng PBM ang pangangasiwa sa mga bahagi ng benepisyo ng parmasya ng mga plano sa segurong pangkalusugan para sa humigit-kumulang 33 milyong tao sa United States. Ang ilan sa mga taong iyon ay mga pasyente ng mga botika ng AHF, at, noong 2020, nagproseso si Prime ng halos 100,000 reseta ng gamot para sa mga pasyente ng AHF.

 

Noong huling bahagi ng 2019, inanunsyo ni Prime ang "bagong tatlong taong pakikipagtulungan" sa isa pang PBM, Express Scripts, Inc. Ang salitang "collaboration" ay nagmumungkahi ng isang bagay na kumplikado. Sa katunayan, lumilitaw na inihanay lamang ng Prime ang mga rate ng reimbursement nito sa mga rate ng iba pang PBM at ginagawa ito nang tuluy-tuloy. Iginiit ng pagsusumamo ng AHF na sa gayon ay nilalabag ni Prime ang pinakanaayos na prinsipyo ng antitrust law, ang pagbabawal laban sa pag-aayos ng mga presyo sa isang direktang kakumpitensya.

 

Halos kaagad pagkatapos na magkabisa ang "collaboration" noong tagsibol ng 2020, napansin ng AHF na mas mababa ang ibinayad nito kaysa dati para sa pagbibigay ng parehong mga serbisyo sa parmasya sa mga pasyente na ang PBM ay Prime. Sa katunayan, ang mga rate ng reimbursement na iyon ay eksaktong nakahanay na ngayon sa iba pang kakumpitensyang PBM.

 

“Ang reimbursement money na labag sa batas na kinukuha ni Prime mula sa AHF ay pera na hindi na kayang pondohan ang espesyal na pangangalaga at mga serbisyong nagliligtas ng buhay na inaalok ng AIDS Healthcare Foundation sa mga taong may HIV/AIDS — anuman ang kakayahan ng isang pasyente na magbayad,” sabi Jonathan M. Eisenberg, Deputy General Counsel para sa AHF. "Kaya mayroong isang tunay na halaga ng tao dito."

 

Sa demanda nito, ang AIDS Healthcare Foundation ay tumatayo na ngayon sa Prime, isang makapangyarihang PBM na mahalagang kumokontrol sa pag-access sa maraming mga nakasegurong pasyente na gumagamit ng mga parmasya ng AHF at mga sentro ng pangangalagang pangkalusugan, gayundin sa ngalan ng iba pang mga independiyenteng parmasya.

 

"Ang AIDS Healthcare Foundation ay may tunay na dahilan upang matakot na maaari tayong harapin ang paghihiganti mula sa Prime para sa paglalantad nito bilang isang tagapag-ayos ng presyo," idinagdag ni Eisenberg. "Gayunpaman, ginagawa namin ang panganib na iyon sa ngalan ng mga pasyente at kliyenteng pinaglilingkuran namin at marami pang ibang independiyenteng parmasya upang subukang pigilan ang lantarang labag sa batas na pamamaraan ng Prime."

 

Tungkol sa demanda, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation Michael weinstein idinagdag, "Ang mga PBM ay napakalakas, at palagi silang natutukso na pisilin ang mga parmasya sa pananalapi. Kahit papaano ay nalaman ni Prime na nagbibigay ito ng mas malaking reimbursement sa mga parmasya kaysa sa ibang PBM. Tila, si Prime ay hindi nakapag-iwan ng kahit isang sentimos sa mesa at nagsagawa ng pag-aayos ng mga presyo. Ang AIDS Healthcare Foundation at ang mga pasyente nito - at iba pang mga independiyenteng parmasya at kanilang mga pasyente - ay literal na nagbabayad ng presyo para sa krimeng iyon. Ngunit lumalaban kami, at kami ay mananalo."

 

Narito muli ang isang link sa isang kopya ng reklamo: [Kaso Blg. 2:21-cv-04979].

 

[1] Tandaan: Ang Prime ay, sa katunayan, pag-aari ng isang grupo ng Blue Cross at/o mga tagaseguro sa kalusugan ng Blue Shield.

Limang Milyong Libreng Pad para sa Menstrual Hygiene Day!
Naglunsad ang AHF ng mga Bagong Kampanya na “Hook Up With Us” na Tumutugon sa Ika-6 na Tuwid na Taon ng Pagtaas ng mga STD at “Ang AHF ay Resilience”