AHF: Anim na Dahilan Kung Bakit Dapat Pumunta SINO Chief

In Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Habang nagpapatuloy ang proseso ng paghirang ng bagong Direktor-Heneral ng World Health Organization (WHO), dapat isaalang-alang ng United Nations Member States ang pagbabago sa pamumuno sa WHO, ayon sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalaga sa HIV/AIDS sa buong mundo. Ang pagtatalaga ng susunod na Direktor-Heneral ng WHO ay nakatakda sa Mayo 2022 matapos makumpleto ng kasalukuyang pinuno ng WHO, si Tedros Adhanom Ghebreyesus, ang kanyang unang termino sa pagtatapos ng 2021.

"Ang mga pambihirang pangyayari ay nangangailangan ng pambihirang pamumuno, kaya naman kailangan natin ng bagong kandidato upang mamuno sa WHO. Kung titingnan ang ilan sa mga pinakamaliwanag na maling hakbang sa pandaigdigang pagtugon sa COVID-19, malinaw na ang pagsunod sa parehong landas ay hindi magtatapos sa pandemya anumang oras sa lalong madaling panahon," sabi ni AHF President Michael weinstein. "Kapag bilyun-bilyong buhay ang nasa linya, ang isang pinuno ng WHO ay dapat na walang hadlang sa mga katapatan sa sinuman maliban sa kanyang mga tungkulin na hayagang magsalita at gawin ang anumang kinakailangan upang maprotektahan ang pandaigdigang kalusugan ng publiko. Nakalulungkot, hindi iyon ang nangyari sa patuloy na pandemya.

Ipinakita ng krisis sa COVID-19 na nang ang pandemya ay humingi ng matapang na pamumuno at makabagong pag-iisip, ang WHO ay paulit-ulit na nabaon sa internasyonal na pulitika at burukrasya, sa halip na mabilis na ipatupad ang mga kritikal na hakbang sa kalusugan ng publiko. Ang mga paulit-ulit na kabiguan na ito ay nag-iiwan sa mundo na mahina sa bago at patuloy na mga emerhensiya sa kalusugan maliban kung ang isang independiyente at proactive na pinuno ay ilalagay sa pamamahala ng WHO.

"Naramdaman ng buong mundo ang mga epekto ng mabagal na pagtugon sa COVID-19, ngunit ang pangmatagalang epekto sa ekonomiya at panlipunan sa Africa ay magiging partikular na talamak dahil sa kasalukuyang mga kakulangan sa bakuna," sabi ni AHF Africa Bureau Chief Dr. Penninah Iutung. "Kung tunay nating protektahan ang kalusugan ng buong mundo, ang WHO ay dapat pamunuan ng isang taong walang kapintasan na handang magsalita kahit na ano ang mga pangyayari. Ang mga nakaraang pagkakamali sa COVID-19 at iba pang nakakahawang paglaganap ng sakit sa nakalipas na kalahating dekada ay nagpapalinaw na dapat baguhin ng WHO ang direksyon nito."

Ang sumusunod na anim na dahilan ay binibigyang-diin kung bakit kailangan ng WHO ng bagong Director-General:

  1. Naantala ng WHO ang pagdedeklara ng COVID-19 bilang pandemya.

Sa kabila ng pagkalat ng COVID-19 sa maraming bansa, naghintay ang WHO hanggang Marso 11, 2020, upang magdeklara ng pandemic, 40 araw pagkatapos ideklara itong Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

  1. Kakulangan ng transparency tungkol sa pinagmulan ng COVID-19.

Direktor-Heneral ng WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus paulit-ulit na pinupuri China para sa mabilis at malinaw na pagkilos, kahit na tinanggihan nito ang pag-access ng mga siyentipiko mahahalagang datos sa pinagmulan ng pagsiklab.

  1. Kawalan ng kakayahang magpakilos at mag-coordinate ng mga mapagkukunan upang matulungan ang mga bansang mababa at nasa gitna ang kita.

Inaasahan ng COVAX na magbigay ng sapat na mga bakuna upang protektahan ang 20% ng mga tao sa 92 mga bansang mas mababa ang kita, ngunit sinasabi ng WHO na upang ihinto ang COVID-19, sa hindi bababa sa 70% ng mga tao ay kailangang mabakunahan.

  1. Mga pagkaantala sa pag-apruba ng bakuna.

Inabot ng apat na buwan ang WHO, hanggang Abril 30, upang pahintulutan ang Moderna COVID-19 na bakuna para sa pang-emerhensiyang paggamit matapos itong maaprubahan para sa pang-emerhensiyang paggamit ng US Food and Drug Administration (FDA).

  1. Kakulangan ng awtoritatibong patnubay sa pagpigil at pagtugon sa mga krisis sa pampublikong kalusugan.Nang walang pare-parehong patnubay mula sa WHO sa pag-uulat ng kaso, mga paghihigpit sa paglalakbay, kagamitang pang-proteksyon, at paggamit ng iba't ibang gamot tulad ng Ibuprofen o dexamethasone, halos lahat ng bansa kumilos sa sarili, lumilikha ng kalituhan.
  2. Pagkabigong ipatupad ang mga naunang panukala para sa radikal na reporma sa WHO. 

Pagkatapos ng 2013-2016 Ebola outbreak at iba pang kamakailang mga emerhensiya sa kalusugan, maraming mga panukala ang binuo para mga reporma ng WHO para mas maging handa sa paglaban sa mga pandemya. Ilang mahahalagang reporma ang naipatupad, na nag-iiwan sa mundo na bulnerable sa COVID-19.

Sa Ika-75 na World Health Assembly sa Mayo 2022, magkakaroon ng pagkakataon ang Member States na magpasya kung sino ang mamumuno sa WHO sa susunod na limang taon. Ang kanilang pagpili ay dapat na malinaw at alam ng nakaraang pagganap ng pamunuan ng WHO at kung ito ay naihatid sa kanyang misyon na protektahan ang pandaigdigang kalusugan. Kung wala ito, tulad ng iminumungkahi ng ebidensya, kung gayon ang mga Member States ay may obligasyon sa kanilang mga mamamayan na tiyakin na ang isang mas may kakayahang pinuno ay itinalaga, dahil sinusubukan pa rin ng mundo na harapin ang COVID-19. Ang mga Member States ay maaaring magsumite ng mga pangalan ng mga posibleng kandidato sa WHO Executive Board hanggang kalagitnaan ng Setyembre 2021.

AHF sa City Hall: 'Huwag Gawing Napakahirap ang Pabahay na Walang Tahanan!'
Protesta ng Advocates para sa Global COVID-19 VAX Sharing