G7 Dapat 'Bakunahin ang Ating Mundo' – Sumali sa Tweet Storm!

In Global Advocacy, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Ihanda ang iyong mga daliri sa Twitter at samahan kami habang naglulunsad kami ng adbokasiya na rally upang himukin ang mga pinuno ng G7 na 'Bakunahin ang Ating Mundo!' Ang mayayamang bansa ay dapat tumulong na matiyak ang pandaigdigang pagkakapantay-pantay ng bakuna sa pamamagitan ng pagwawaksi ng mga patent sa mga bakuna sa COVID-19 at pagbibigay ng labis na dosis sa mga bansang nangangailangan!

Ang pandaigdigang 'VOW: Bakunahin ang Ating Mundo' Ang call-to-action ay nakakakuha ng suporta sa buong mundo, at sa bisperas ng G7 summit sa UK, ngayon ay mas mahalaga kaysa dati na itulak ang mga pinuno ng daigdig na tiyakin ang pantay-pantay na bakuna sa buong mundo! Kasama sa iba pang mga aksyong 'VOW' ang paghimok ng kamalayan sa pamamagitan ng isang mobile billboard at mga mobile ad na naka-target ayon sa heograpiya sa paligid ng G7 summit site sa Cornwall, UK.

Sumali sa aming Twitter rally at i-tweet ang mga mensaheng ito sa amin upang ipagpatuloy ang pagpindot sa mga pamahalaan na 'Bakunahin ang Ating Mundo' ngayon. Isang minuto lang ang kailangan, at sa iyong dedikasyon sa call-to-action, maaabot namin ang milyun-milyong tao at mga pinuno ng G7 para matiyak na lahat ay magkakaroon ng access sa mga bakunang COVID-19!

Dinala ang mga Puppet sa Mexican TV para sa HIV Education
Sa Mga Pambansang Protesta, Hinihiling ng AHF ang Global COVID-19 VAX Sharing