Ang G20 ay Dapat Maghatid sa mga Pangako ng Bakuna

In G20, Global Advocacy, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Ang paglulunsad ng bakuna para sa COVID-19 hanggang sa kasalukuyan ay napakaiba, na ang karamihan sa mga dosis ay binili at pinangangasiwaan ng mga mayayamang bansa. AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalaga sa HIV/AIDS sa buong mundo, ay nakikiisa sa nangungunang multilateral na institusyon sa panawagan sa G20 na gumawa ng higit pa upang matiyak ang pagkakapantay-pantay ng bakuna sa COVID-19 sa buong mundo.

Maraming mga bansang may mababang kita ang nabakunahan lamang maliliit na bahagi ng kanilang populasyon, habang ang mga tao sa mga bansa tulad ng Haiti ay walang access sa lahat. Ang mga pinuno ng International Monetary Fund (IMF), World Bank, World Health Organization (WHO), at World Trade Organization (WTO) ay humiling kamakailan sa mga lider ng G20 na gumawa ng higit pa upang wakasan ang pandemya. Ayon sa isang artikulo sa The Guardian, ang pinuno ng IMF, Kristalina Georgieva, ay nagsabi na ang kasunduan sa G7 na mag-abuloy ng 870 milyong labis na bakuna ay hindi sapat at hinimok ang grupong G20 na maging mas ambisyoso.

“Dahil ang pinakamayayamang bansa ang may pananagutan sa pag-iimbak ng bakuna na nagdulot ng napakaraming kakulangan sa buong mundo, dinadala nila ang pasanin ng pagprotekta lahatsangkatauhan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang lahat, anuman ang katayuan sa ekonomiya o bansang pinagmulan, ay may access sa mga bakunang nakapagliligtas-buhay,” sabi ng AHF Chief ng Global Advocacy and Policy Terri Ford. “Patuloy na sinisira ng COVID-19 ang mga bansa sa Latin America at Africa, at habang ang pag-anunsyo ng mga bansang G7 ng mga donasyon ng bakuna ay isang magandang kilos, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi magtatapos sa pandemyang ito. Ang mga mahihirap na bansa ay nangangailangan ng paggawa ng bakuna sa mas maraming lokasyon, na nagsisimula sa pag-waive ng mga patent ng bakuna. Dapat itong gawin ng mga pinuno ng G20. Nasaan ang kanilang pakiramdam ng pagkadali?! "

Patuloy ang AHF 'Bakunahin ang Ating Mundo' ang call-to-action na inilunsad noong Abril na may apela sa mga pinuno ng mundo na gumawa ng higit pa, kabilang ang pagtaas ng $100 bilyon para sa 7 bilyong bakuna sa loob ng isang taon. Nanawagan din ang kampanya na iwaksi ang lahat ng patent sa mga bakuna, makabuluhang pagtaas ng internasyonal na kooperasyon, at hinihingi ang 100% transparency mula sa mga bansa sa pandaigdigang pampublikong kalusugan.

"Kung mas matagal na mayayamang bansa ang naghihintay na kumilos, mas magpapatuloy ang pandemya - nagdudulot ng hindi mabilang na maiiwasang pagkamatay at lahat maliban sa paggarantiya sa pagtaas ng mas mapanganib na mga strain ng virus," dagdag pa. tumawid ng ilog. "Ang mundo ay nangangailangan ng katatagan ng ekonomiya at kalusugan - hindi iyon maaaring mangyari maliban kung ang mga bansa ng G20 ay gumawa ng higit pa upang matiyak na ang lahat ay mapoprotektahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng access sa mga bakuna."

Mga Protesta sa Gabi para 'Bakunahin ang Ating Mundo'!
WHO Chief Dapat Umalis Pagkatapos ng Masakit na Pag-audit