Limang Taon Pa para sa WHO Chief ay Hindi Mapapanatili

In Global, Global Advocacy, Global Featured, Balita ni Julie Pascault

Punong-tanggapan ng World Health Organization sa Geneva, Switzerland.

Punong-tanggapan ng World Health Organization sa Geneva, Switzerland.

Bilang tugon sa a Reuters kuwento na nagsasabing ang Direktor-Heneral ng World Health Organization (WHO) na si Tedros Adhanom Ghebreyesus ay tumatakbo nang walang kalaban-laban para sa pangalawang termino sa pamumuno ng ahensya, binansagan ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang proseso na isang lubos na travesty at hinimok ang United Nations Member States na huwag palawigin ang WHO Ang mapaminsalang panunungkulan ni Chief para sa isa pang limang taon.

Ayon sa hindi pinangalanang mga mapagkukunan na sinipi ni Reuters, walang ibang kandidato ang nakikipagtalo para sa nangungunang posisyon sa WHO, kahit na ang sariling gobyerno ni Tedros sa Ethiopia ay hindi sumusuporta sa kanyang nominasyon at ang kanyang pagganap ay paulit-ulit criticized. Ang sinumang Estado ng Miyembro ng UN ay maaaring magmungkahi ng mga kandidato, ngunit ang deadline ay nakatakdang maubos sa linggong ito. Ang huling desisyon kung sino ang mamumuno sa WHO ay gagawin sa World Health Assembly sa Mayo 2022.

"Sa pagbabalik-tanaw sa nakalipas na limang taon, masasabi ba natin nang buong kumpiyansa na ito ay isang lider na angkop para sa pagpapastol sa mundo sa pamamagitan ng pinakamalaking kalamidad sa kalusugan ng publiko sa ating panahon? O natigil ba tayo sa isang tila walang hanggang laro ng paghabol sa pandemya dahil ang Hepe ng WHO ay nabigo na unahin ang kalusugan ng publiko mula sa simula sa kabila ng maraming mga alarma at ream ng hindi pinapansin na mga rekomendasyon?" sabi ni AHF President Michael Weinstein. "Magkakaroon tayo ng higit pa sa pareho, kung ang pamunuan ng WHO ay mananatili sa lugar - dalawang taon sa pandemya ay hindi kayang bayaran iyon ng mundo. Ito ay hindi dapat isang 'eleksiyon' tulad ng mga idinaos sa Hilagang Korea, kung saan ang kinalabasan ay alam na mabuti bago ang anumang mga boto ay inihagis. Kailangan natin ng malaki at magkakaibang grupo ng mga kandidato upang mahanap ang pinakamahusay na posibleng tao na mamuno sa WHO. Tiyak, sa 194 na Member States ay dapat mayroong mga kandidatong karapat-dapat na isaalang-alang. Ang negosyo gaya ng dati ay hindi mapapatawad sa puntong ito."

Noong Hunyo, binalangkas ng AHF anim na dahilan kung bakit hindi dapat muling ihalal ang WHO Chief, kasama nila ang mga sumusunod:

1. Naantala ng WHO ang pagdedeklara ng COVID-19 bilang pandemya.
2. Kakulangan ng transparency tungkol sa pinagmulan ng COVID-19.
3. Kawalan ng kakayahan na pakilusin at i-coordinate ang mga mapagkukunan upang matulungan ang mga bansang mababa at nasa gitna ang kita.
4. Mga pagkaantala sa pag-apruba ng bakuna.
5. Kakulangan ng makapangyarihang patnubay sa pagpigil at pagtugon sa mga krisis sa pampublikong kalusugan.
6. Pagkabigong ipatupad ang mga naunang panukala para sa radikal na reporma sa WHO.

Available ang buong pahayag na pinamagatang "Anim na Dahilan Kung Bakit Dapat Pumunta ng WHO Chief". dito.

Tinatanggap ng AHF ang Paglulunsad ng Koalisyon para sa Reporma sa PBM
Tinatanggap ng AHF ang US Global Vaccine Initiative ni Biden