Pinakabagong Eswatini HIV Clinic Breaks Ground

In Eswatini, Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Ang AHF Eswatini at ang kasosyo nito, ang Konseho ng Lungsod ng Manzini, ay nagdiwang kamakailan sa isang bagong makabagong klinikang medikal sa sentro ng lungsod ng Manzini na nakatakdang maging sentro ng kahusayan ng bansa para sa pag-iwas at pangangalaga sa HIV at TB.

Sa pagsasalita sa seremonya na dinaluhan ng maraming opisyal ng gobyerno at kawani ng AHF, Eswatini Health Minister Lizzie Nkosi binanggit ang estratehikong paglalagay ng bagong pasilidad sa isang sentralisadong hub na maaaring maglingkod sa mga tao mula sa maraming lugar.

"Ang proyektong ito ay isang pagpapatuloy ng pananaw ng AHF na naglalayong adbokasiya sa kalusugan," sabi Ministro Nkosi. "Tamang naaayon ito sa pangangailangang tiyakin na ang mga taong may HIV ay mananatili sa pangangalaga, dahil nakakatulong ito sa pagbawas ng mga bagong impeksyon." Nagtapos siya sa pamamagitan ng pasasalamat sa pamunuan ng AHF at sa Konseho ng Lungsod ng Manzini para sa kooperasyon na nagresulta sa bagong klinika.

Ang AHF ay nagtatrabaho sa Eswatini mula noong 2007 at kasalukuyang nagbibigay ng pangangalaga sa halos 31,300 rehistradong pasyente sa pitong site.

Natigilan ang AHF sa Pag-angkin ng Gilead na Walang Stigma sa AIDS Ngayon
Nag-donate ang AHF ng SARS COV-2 Viral Sequencing Machine sa Caribbean