Nakilala ng VOW Advocates ang G20 Diplomats sa Rwanda

In G20, Global Featured, India, Rwanda, Reyno Unido, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Ang mga tagapagtaguyod mula sa Africa ay nagpatuloy sa pagpapadala ng isang malakas na mensahe sa mga pinuno ng G20 sa pamamagitan ng pagbisita sa mga embahada sa buong kontinente. Ang mga aktibistang Rwandan ay naupo kasama ang mga kinatawan sa British embassy upang magbahagi ng isang call-to-action na liham at hinimok ang UK na mag-rally ng suporta para sa global vaccine access sa Summit. Bumisita din ang mga tagapagtaguyod at kasosyo ng AHF Rwanda sa mga embahada ng US, European Union, at India.

Inaanyayahan ka naming sumali sa laban sa pamamagitan ng pagsang-ayon bilang isang indibiduwal or samahan sa Bakunahin ang Ating Mundo. Sama-sama, maaari nating ipaalam sa mga pinuno ng G20 na hindi tayo tatahimik hangga't hindi nagkakaroon ng access ang lahat sa mga bakunang nakapagliligtas-buhay!

Is This WHO's Me Too Moment?
24 na Araw hanggang G20 Summit - Pitong aksyon para wakasan ang pandemya: Ang G20 Manifesto