Ang Abysmal Progress sa Vaccine Sharing ay Nagtatakbuhan ng Kanilang Unang Anibersaryo

In Global Advocacy, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Ang linggong ito ay minarkahan ang isang taong anibersaryo ng unang bakuna laban sa COVID-19 pinangangasiwaan sa Estados Unidos. Ito rin ay isang kapus-palad na paalala ng matingkad na hindi pagkakapantay-pantay sa pag-access sa bakuna na nagpapatuloy sa mga mayaman at umuunlad na bansa—at ang patuloy na kawalan ng internasyonal na kooperasyon na ipinapakita ng mga pamahalaan sa pagtugon sa pandemya, ayon sa AIDS Healthcare Foundation.

Higit sa 70% ng mga tao sa US at humigit-kumulang 56% ng pandaigdigang populasyon ay nagkaroon ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna. Gayunpaman, sa higit sa 8.5 bilyong dosis pinangangasiwaan sa buong mundo, 73% ang napunta sa mga mayayamang bansa, na halos 7% ng mga tao sa mga bansang mababa ang kita ay nakakakuha ng shot. Wala pang 13% ng mga tao sa kontinente ng Africa ang nakatanggap ng kahit isang dosis.

"Ang mundo ay sama-samang huminga nang ang mga bakuna sa COVID-19 ay binuo sa rekord ng oras. Naisip namin, tiyak na ang krisis na ito sa buong planeta ang magiging dahilan upang tuluyang magkaisa ang lahat ng mga bansa sa pagtalo sa isang karaniwang kaaway sa novel coronavirus," sabi ni AHF President Michael weinstein. “Ngunit tulad ng nakita natin sa 'ibang pandemya' ng HIV/AIDS, patuloy na nangunguna ang industriya ng parmasyutiko sa pulitika at labis na kita mula sa mga gamot na nagliligtas-buhay kaysa sa buhay ng tao. Ang tanging paraan para makontrol ang bagong pandemyang ito ay ang wakasan ang bakunang apartheid na ginawa ng iilang mayayamang bansa at bakunahan ang mundo.”

Mahigit isang taon na ang nakalipas South Africa at India nagpakilala ng panukalang talikuran ang mga proteksyon sa intelektwal na ari-arian sa mga bakunang COVID-19 sa World Trade Organization. US President Joe Biden ay nagpahayag din ng suporta para sa mga waiver ng patent at paglipat ng teknolohiya, na dapat ang mga unang hakbang sa pagpapalakas ng pandaigdigang paggawa ng bakuna.

"Panahon na para sa mga bansang humahadlang sa pagpapalawak ng pandaigdigang pag-access sa bakuna upang makita kung ano ang naghihintay maliban kung magbabago sila ng kurso - isang mabagal na pandemya, milyon-milyong higit pang pagkamatay, at pagpapabilis ng kawalang-tatag sa buong mundo," dagdag pa. Weinstein. "Ang mga banta na ito ay iiral hangga't pinapayagan ng mga gobyerno ang mga kumpanya ng droga na itakda ang mga tuntunin kung saan ang mundo ay napipilitang sumunod. Ang anibersaryo ng unang pagbaril sa COVID-19 sa US ay dapat na salubungin ng pagdiriwang, sa halip ay naiwan tayo ng lubos na pagkaunawa na ang mundo ay malayo pa rin sa pag-aabala sa pagtalo sa pandemya at paghahanda para sa susunod."

Bilang karagdagan sa pagbabahagi ng mga patent at teknolohiya ng bakuna, ang mga bansa ay dapat ding magbahagi ng labis na dosis sa ibang mga bansa. Napatunayan ng COVID-19 ang alam na nating totoo; Ang mga nakakahawang sakit ay walang alam na hangganan—walang mga bansang ligtas mula sa mapanganib na umuusbong na mga variant ng COVID-19 na magpapatuloy hanggang sa lahat ay nasa lahat ng bansa may access sa mga bakunang nakapagliligtas-buhay.

Ribbon-cutting @ Flagship Hollywood Healthcare Center Disyembre 16
Ipinagdiriwang ng AHF ang World AIDS Day kasama sina Christina Aguilera, Jennifer Hudson sa Los Angeles