Nagbabala ang AHF: Huwag hayaang Saktan ng Pharma ang 340B Drug Program

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

 

John Hassell

Pambansang Direktor ng Adbokasiya para sa AHF

 

WASHINGTON (Pebrero 10, 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) mahigpit na tinututulan ang anumang pagsisikap na ipakilala ang pederal na batas na nakakaapekto sa 340B Drug Pricing Program. Ang mga kumpanya ng droga ay labag sa batas na gumawa ng isang krisis, na niloloko ang mga nonprofit na tagapagbigay ng safety net mula sa kita. Ang mga parehong kumpanyang ito ay naghahangad na samantalahin ang krisis na ito upang higit pang pahinain ang programang 340B. Ang 340B provider ay dapat manindigan nang matatag laban sa banta na ito.

 

Ang 340B Programa sa Pagpepresyo ng Gamot ay isang programa ng gobyerno ng US na nangangailangan ng mga kumpanya ng gamot na magbigay ng mga gamot sa mga karapat-dapat na nonprofit, mga organisasyong pangkaligtasan sa net nang may diskwento. Ang layunin ng programa ay upang payagan ang mga nonprofit na ito na "mag-abot ng kakaunting pederal na mapagkukunan hangga't maaari, maabot ang mas karapat-dapat na mga pasyente at magbigay ng mas malawak na mga serbisyo."  Ang programang ito, na umaani ng napakalaking benepisyo, ay walang gastos sa mga nagbabayad ng buwis.

 

Ang mga kumpanya ng droga, na sadyang hindi makakasunod sa mga pinababang kita, ay sinubukan nang hindi matagumpay sa loob ng ilang taon upang hilingin sa Kongreso na amyendahan ang batas at pahinain ang programa. Sila ay tinalo pabalik ng 340B provider, na walang humpay na nagpakita ng mga benepisyo ng programang ito.

 

Nakarating na ngayon ang Pharma sa isang bagong diskarte - kumuha ng 340B kalahok - ang public health safety net - upang gawin ang kanilang maruming trabaho para sa kanila.

 

Ang mga kumpanya ng droga ay hindi literal at labag sa batas na nililimitahan ngayon kung saan maaaring ibigay ang 340B na gamot. Ginagawa nitong mas mahirap para sa mga pasyente na ma-access ang mga gamot na ito na nagliligtas-buhay, kaya mas kaunting 340B na gamot ang ibinibigay, at bumababa ang mga kita mula sa mga nonprofit na provider, na nagpapahirap sa kanila na magbigay ng mga kritikal na serbisyo sa kalusugan. Ang pederal na pamahalaan ay may karapatang sumalungat sa pagsisikap na ito, at maraming mga demanda na naglalayong hadlangan ito.

 

Nararamdaman ang pinansiyal na pagpipigil sa by pharma, nararamdaman ng mga nonprofit tulad ng mga community health center at rural na ospital na wala silang pagpipilian kundi pumunta sa Kongreso para humingi ng tulong. Ito mismo ang gusto at nilalayon ng mga kumpanya – na muling buksan ang programang 340B, kung saan magagamit nila ang kanilang napakalaking kayamanan at kapangyarihan sa paglo-lobby para lalo pang mapahamak ang programa.

 

Ang paghiling sa Kongreso na makialam ay isang mapanganib na hakbang. Walang kahihiyan ang industriya ng droga. Ang parehong mga kumpanya ay naglo-lobby sa loob ng maraming taon upang sakalin ang programa. Tiyak na gagamitin nila ang anumang batas bilang isang pagkakataon upang lalong pahinain ang isang programa na nagpapalakas sa health care safety net at walang gastos sa mga nagbabayad ng buwis.

 

Ang Pharma ay hindi estranghero sa pagtanggi sa mga kasunduan. Sinuportahan ng industriya ng gamot ang Affordable Care Act (ACA) noong 2010 na partikular na pinalawak ang programang 340B upang payagan ang higit pang mga nonprofit na provider na gamitin ang mga matitipid mula sa diskwento upang magbigay ng mas maraming serbisyo sa mga mahihinang populasyon. Bilang kapalit, ang mga kumpanya ng gamot ay nakakuha ng access sa napakalaking multi-bilyon-dolyar na Medicaid na merkado ng inireresetang gamot. Aktibong itinulak ng mga kumpanya ng gamot ang ACA dahil alam nila na, sa pagitan ng pagpapalawak ng Medicaid at ng indibidwal na utos, magkakaroon sila ng mapagkukunan ng nagbabayad para sa kanilang mga gamot para sa sampu-sampung milyong mga bagong tao. Para silang mga bandido.

 

Fast forward sa 2022, naglagay sila ng baril sa mga pinuno ng mga sakop na entity at tumanggi silang magbenta ng mga inireresetang gamot sa legal na ipinag-uutos na 340B na may diskwentong presyo sa mga sakop na entity na gumagamit ng mga kontratang botika. Ang mga miyembro ng Kongreso ng magkabilang partido ay umaasa sa parehong mga kumpanyang ito para sa cash ng kampanya at napakawalang muwang nitong umasa ng magandang solusyon mula sa Kongreso. Hinihiling ng AHF na ipatupad ng gobyerno ang batas at dalhin ang mga sakim na kumpanyang ito sa hustisya.

 

# # #

 

"Isuot mo" bago ang International Condom Day! 😉
Pinalakpakan ng AHF ang Newly Empowered Africa CDC