Mga Grant para sa Genomic Sequencing Aid sa Pagsubaybay sa COVID-19

In Global Advocacy, Balita, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Dalawang pangunahing hadlang sa pagwawakas ng pandemya ay ang mga mayayamang bansa na nag-iimbak ng mga bakuna at mga kumpanya ng parmasyutiko na tumatangging ibahagi ang kaalaman sa pagpapataas ng pandaigdigang produksyon ng bakuna. Ngunit ang isa pang madalas na napapabayaan na aspeto ng pagtugon sa pandemya ay pagsunud-sunod ng genomic—na tinutugunan ng AHF nang direkta upang tumulong na matukoy at masubaybayan ang pagkalat ng mga umuusbong, potensyal na variant ng novel coronavirus na lumalaban sa bakuna.

Nagbigay ang AHF ng mga gawad sa 15 organisasyon sa 14 na bansa noong 2021, na ang karamihan ay nagpapatuloy sa taong ito. Ang bawat isa sa mga suportado mga site ng proyekto, na mga institusyon o unibersidad na may kinakailangang kadalubhasaan sa genomic sequencing, ay kinakailangang i-upload ang kanilang mga natuklasan sa GISAID – ang pinakamalaking internasyonal na independiyenteng mekanismo para sa koleksyon at pandaigdigang pagbabahagi ng mga bagong variant ng COVID-19 upang mapataas ang epidemiological transparency.

"Ang genomic sequencing ay mahalaga para malaman ang mga detalye sa patuloy na umuusbong na mga variant ng SARS-CoV-2 [ang virus na nagdudulot ng COVID-19], dahil nakita namin ang maraming adaptasyon sa pagtitiklop nito sa iba't ibang rehiyon," sabi ni Dr. Jorge Saavedra, Executive Director ng AHF Global Public Health Institute sa University of Miami. "Sa pamamagitan ng halimbawa, nang walang sequencing at ang pandaigdigang pagbabahagi ng data, hindi namin malalaman na ang Omicron ay kumalat sa buong mundo mula sa Southern Africa sa loob lamang ng isang buwan."

"Ang mga sequencing grant ay nagpapahintulot din sa mga site - tulad ng isang institute sa Santa Fe, Argentina - na bawasan ang oras na kinakailangan upang mag-ulat ng isang bagong variant mula sa isang buwan, pababa sa pitong araw," idinagdag Saavedra. "Malinaw naming ipinakita na ang mga pagsisikap na mapabilis ang pagsubaybay sa virus ay kinakailangan sa paglaban sa COVID-19 - kailangan lang namin ng higit pa nito sa buong mundo."

Ang mga bagong variant ng alalahanin ay malamang na lalabas mula sa mga rehiyon na may kaunti hanggang sa walang access sa mga bakuna, tulad ng kaso ng isang bagong variant mula sa Cameroon, na natuklasan sa France. Ibinabalik nito ang punto na nang hindi tinitiyak na ang mga bansang mababa at nasa gitna ang kita ay may sapat na access sa mga dosis na nagliligtas-buhay, ang mundo ay may maliit na pagkakataon na wakasan ang pandemya.

Moderna Greed Cost Pandemic Response Isang Taon at Nagbibilang
Humanda para sa ❤️ sa International Condom Day!