Pagsusuri at Tratuhin – Mahalaga pa rin bilang isang Bagong Variant ng HIV

In Global Advocacy, Global Featured, Olanda ni Fiona Ip

Bilang tugon sa kamakailang pagtuklas ng mas malalang subtype na variant ng HIV sa Netherlands, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nananawagan para sa pagdoble ng pandaigdigang pagsisikap na palawakin ang access sa antiretroviral treatment (ART) at mabilis na pagsusuri sa HIV.

"Ang pag-aaral na inilathala sa Science ay tinatantya na ang mga taong na-diagnose na may bagong natuklasang subtype-B na variant ay maaaring, sa karaniwan, ay bumuo ng advanced na sakit sa HIV na mas mabilis kaysa sa mga taong may iba pang mga variant ng subtype, kung sila ay wala sa paggamot," sabi ni. Dr. Jorge Saavedra, Executive Director ng AHF Global Public Health Institute sa University of Miami. "Nangangahulugan ito na ang maagang pagtuklas ng HIV at pagsisimula ng paggamot, kasama ang matatag na kapasidad sa pagkakasunud-sunod ng genomic, ay kasinghalaga ng dati, lalo na kapag ang COVID-19 ay nabawasan ang mga mapagkukunan ng pampublikong kalusugan sa buong mundo."

"Sa hindi bababa sa 10 milyong tao sa buong mundo na hindi tumatanggap ng ART, ang AIDS ay isa pa ring pandaigdigang krisis sa pandemya," idinagdag Saavedra. “Higit pa rito, ipinapakita sa atin ng COVID-19 kung gaano kadelikado ang mga bagong variant kapag ang isang pandemya ay hindi kontrolado; samakatuwid, dapat nating ipagpatuloy ang panawagan sa ating mga pinuno na tuparin ang pangako sa AIDS at panatilihing pondohan ang pandaigdigang pagtugon.”

Sinasabi ng mga mananaliksik na ang bagong subtype na variant ay umikot sa Netherlands mula noong 1990s at nananatiling receptive sa paggamot. Para magbasa pa tungkol sa pag-aaral, bisitahin ang https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk1688.

Nagbibigay ang AHF ng mabilis na pagsusuri sa HIV, mga serbisyo sa pag-iwas, at pagkakaugnay sa pangangalaga sa Netherlands. Para sa karagdagang impormasyon sa aming mga serbisyo, i-click dito.

Pinalakpakan ng AHF ang Newly Empowered Africa CDC
Moderna Greed Cost Pandemic Response Isang Taon at Nagbibilang