Pinalakpakan ng AHF ang Pagkompromiso sa Mga Patent ng Bakuna, Nanawagan para sa Mabilis na Pagpapatupad

In Global Advocacy, Global Featured, Balita, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

AIDS Healthcare Foundation (AHF) pinalakpakan ang European Union (EU), South Africa, India, at US para sa pag-abot ng kompromiso sa pagwawaksi ng mga proteksyon sa intelektwal na ari-arian sa mga bakunang COVID-19, ayon sa Politiko. Hinihimok ng AHF ang lahat ng mga bansa sa EU at ang mga Member States ng World Trade Organization na agad na pagtibayin at isabatas ang panukalang pabilisin kaagad ang pag-access sa pandaigdigang bakuna.

"Habang ang kompromiso na ito ay nakakalungkot na huli na isinasaalang-alang ang South Africa at India nagmungkahi ng IP waiver sa mga bakuna para sa COVID-19 noong Oktubre 2020 – tinatanggap namin ang desisyon bilang isang hakbang sa tamang direksyon para sa pagpapalawak ng mga bakuna sa mga bansang mababa at katamtaman ang kita na lubhang kulang sa access,” sabi ni AHF President Michael weinstein. "Ang mundo ay naghihintay para sa wakas na magkaroon ng ilang pag-unlad sa equity ng bakuna sa WTO. Ngayon na ang EU at US ay sumang-ayon na isagawa ang mga bagay-bagay, hinihimok namin ang lahat ng mga bansa sa EU at ang natitirang mga Estado ng Miyembro ng WTO na sundin ito.

Ang unang bakuna laban sa COVID-19 ay ginawang available noong Disyembre 2020. Simula noon, dahil sa pag-iimbak ng bakuna ng mga mayayamang bansa at pagtanggi ng mga producer ng bakuna na magbahagi ng kaalaman at teknolohiya, karamihan sa mga bansang mababa at nasa gitna ang kita ay natigil sa paghihintay ng sapat na dosis para mabakunahan ang kanilang mga populasyon. Sa kasalukuyan, 14% lamang ng mga tao sa mga bansang mababa ang kita sa buong mundo ang nakatanggap ng kahit isang dosis, at halos 14% ng mga tao sa buong kontinente ng Africa ang ganap na nabakunahan.

Pinalakpakan ng AHF Africa ang Pag-apruba ng South Africa sa HIV Preventative Vaginal Ring
SEXY 👄 naging mas ligtas sa ICD!