Ang mga AHF Billboard ay nagsasabing 'Boosted is Best,' at itanong ang 'Sick of STDs?'

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Pinakamahusay,' at magtanong ng 'Sick of STDs?'

Inilunsad ng AHF ang dalawang bagong pambansang billboard at mga kampanya ng ad sa pampublikong kalusugan na nagpo-promote ng mga COVID-19 booster shot at hinihikayat ang mga nasa panganib na indibidwal na magpasuri para sa mga STD, kabilang ang HIV, at magpagamot at mapangalagaan, kung kinakailangan

LOS ANGELES (Abril 1, 2022) Ngayong linggo, AHF naglunsad ng dalawang bagong pambansang billboard at mga kampanya ng ad para sa kamalayan sa kalusugan ng publiko na sumasaklaw sa mga paksa kabilang ang mga COVID-19 booster shot at pagsubok para sa mga sexually-transmitted-disease (STD).

 

ng AHF "Ang Boosted ay Pinakamahusay" Ang kampanya ay naglalayon na turuan ang publiko sa kahalagahan ng bakuna laban sa COVID-19, kabilang ang mga booster shot. Ang iba pang bagong kampanya ng AHF ay matapang na nagtatanong ng mas maselan na tanong: "May sakit sa STDs?" sa hangarin na hikayatin ang mga taong aktibo sa pakikipagtalik at/o posibleng nasa panganib na magpasuri para sa mga STD, kabilang ang HIV.

 

Ang Los Angeles Times kamakailan ay iniulat, "Ang pagpapalakas ng (COVID-19) na mga rate ng pagbabakuna, sabi ng mga opisyal at eksperto sa kalusugan, ay higit na pinipilit dahil sa malawakang pagpapahinga ng iba pang mga hakbang - ibig sabihin utos ng maskara — na ipinataw upang makatulong na pigilan ang pagkalat ng virus."

'Boosted is Best' campaign

Ang billboard at campaign art ng AHF na naghihikayat sa pagbabakuna sa COVID-19 at mga booster shot ay nagtatampok ng tagline na “Boosted is Best” na itinakda laban sa isang makulay na larawan sa background ng makulay na paglubog ng araw. Upang palakasin o imungkahi ang nakakapagpalakas na mensahe, isang simpleng itim na silweta ng nag-iisang indibidwal na tumatalbog sa itaas ng trampoline ay makikitang nakasentro sa billboard tagline.

Ang “Boosted is Best,” na nagtutulak sa website www.getcovidVAX.org nagsimulang mag-post ngayong linggo sa 30 lungsod sa 15 estado sa buong bansa kung saan nagbibigay ang AHF ng mga serbisyo gayundin sa Washington, DC at Puerto Rico. Ito ay lilitaw sa parehong Ingles at Espanyol—1,069 na unit ng ad sa kabuuan—bilang mga billboard, transit ad, online na digital ad at sa mga post sa social media gayundin sa mga print at online na publikasyon sa Los Angeles, South Florida at Washington, DC

'May sakit sa STDs?' kampanya

Ang "Sick of STDs" ng AHF? Nagtatampok ang billboard at campaign art na simpleng tanong na inilagay bilang headline sa larawan ng isang nakaladlad, pahalang na condom at nagtutulak sa mga manonood sa website: www.freeSTDcheck.org. "May sakit sa STDs?" magtatampok ng 100 ad unit at tatakbo sa English at Espanyol sa 14 na merkado kung saan ang AHF ay nagbibigay ng mga serbisyo sa media mix ng mga billboard, bulleting, bus bench at mga ad sa transit pati na rin sa mga print at online na publikasyon sa Los Angeles, South Florida at Washington, DC

Sa kabila ng mga lockdown na nauugnay sa pandemya sa nakalipas na 2+ taon na naglimita sa personal na pakikipag-ugnayan at naghihiwalay sa maraming tao, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga STD rate sa US ay "nasa pinakamataas na bilang," isang bagay na nakikita rin sa mga numero mula sa marami sa sariling AHF ng AHF. Mga Wellness Center na nag-aalok ng libreng pagsusuri at paggamot sa STD.

Noong Oktubre 2021, Iniulat ng Tagapangalaga na sa maraming hurisdiksyon sa US, ang mga mapagkukunan ng pampublikong kalusugan at dolyar ay na-redirect sa pagsusuri at pag-iwas sa COVID-19. Sinabi ng pahayagan, "... kasunod ng artipisyal na pagbaba sa mga rate ng STI sa panahon ng pandemya ng Covid-19, ang mga rate ng STI ay tumataas muli habang ang pagpopondo sa kalusugan ay inilalaan pa rin upang matugunan ang pandemya."

 

Pinupuri ng BLACC si Hukom Ketanji Brown Jackson sa 'Makasaysayang' Kumpirmasyon ng Korte Suprema
Binatikos ng AHF ang Gilead bilang 'Greediad!' sa Bagong Ad Campaign