Binuksan ng AHF ang Bagong Fort Lauderdale Healthcare Center

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Pagputol ng ribbon Martes, Mayo 10, 2022, sa ganap na 2:00 ng hapon sa Northpoint Healthcare Center ng AHF

Ang inilipat na pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay magbibigay ng mas higit na kadalian ng pag-access sa patuloy na mga serbisyo sa pag-iwas at paggamot na epektibong naibigay nito mula noong buksan ang orihinal na Northpoint site sa malapit noong 2009

 

ANO: Ribbon-cutting ng Bagong AHF Northpoint Healthcare Center

 

SAAN: AHF Northpoint Healthcare Center

                        6333 North Federal Highway, Suites 301/302

                        Fort Lauderdale, Florida

 

KAILAN: Martes, Mayo 10, 2022

                        2:00pm – 3:00pm (EST)

 

WHO:              Michael weinstein, Presidente, AIDS Healthcare Foundation (AHF)

                        Michael Kahane, Southern Bureau Chief, AIDS Healthcare Foundation (AHF)

                        Dr. Zachary Henry, Direktor ng Medikal, AHF Northpoint Healthcare Center

                        Sinabi ni Hon. Christine Hunschofsky, Kinatawan ng Estado, FL-Distrito 96

                        Sinabi ni Hon. Michael "Mike" Gottlieb, Kinatawan ng Estado, FL-District 98

                        Sinabi ni Hon. Felicia S. Robinson, Kinatawan ng Estado, FL-Distrito 102

                        Sinabi ni Hon. Heather Moraitis, Komisyoner, Unang Distrito, Lungsod ng Fort Lauderdale

                       

FORT LAUDERDALE (Mayo 9, 2022)  AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking, non-profit na HIV/AIDS service provider sa mundo ay magho-host ng ribbon-cutting sa Martes, Mayo 10, 2022, sa 2:00 pm upang buksan ang bagong lokasyon ng Northpoint Healthcare Center nito, na matatagpuan sa 6333 North Federal Highway , Suites 301/302, Fort Lauderdale, Florida. Inilipat ng organisasyon ang lokasyon ng Northpoint upang bigyang-daan ang higit na accessibility sa modernized na pangangalaga sa pasyente na ibinigay ng AHF pati na rin ang kadalian ng access sa napakaraming serbisyo sa pag-iwas at paggamot sa HIV/AIDS na kailangan sa South Florida.

 

Binuksan ng AHF ang orihinal na lokasyon ng Northpoint noong 2009. Ang klinika ng Northpoint ay isang full-service na klinika na naging pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga baklang lalaki sa Broward County, na marami sa kanila ay hindi nabubuhay na may HIV. Ang lokasyon ng Northpoint ay naging isang nangungunang ahensya sa pagbibigay ng PrEP (Pre-exposure prophylaxis), isang gamot na iniinom upang maiwasan ang pagkakaroon ng HIV, sa marami sa mga kliyente nito; at nag-aalok ng napakaraming serbisyo sa paggamot sa HIV/AIDS kabilang ang pamamahala ng kaso, linkage sa pangangalaga, Ryan White, pati na rin ang mga organisasyon, non-profit na parmasya. Ang lokasyon ay bukas 5 araw sa isang linggo:

 

Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes: 8:00 am – 5:00 pm

Miyerkules: 11:00 am – 7:00 pm

 

Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF at sa mga makabagong serbisyo nito bisitahin ang aidshealth.org.

 

# # #

 

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa mahigit 1.6 milyong indibidwal sa 45 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, Hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth at sumunod sa amin @aidshealthcare.

 

 

Pinupuri ng AHF ang Panata ni Pangulong Biden na Magbahagi ng mga Patent ng Bakuna
Kakagat ng COVID sa US Down the Road