Pinupuri ng AHF ang Panata ni Pangulong Biden na Magbahagi ng mga Patent ng Bakuna

In Global Advocacy, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

AIDS Healthcare Foundation (AHF) pinalakpakan ang desisyon ni Pangulong Biden na ibahagi sa mundo ang mahahalagang patented na teknolohiya ng bakuna upang palakasin ang pag-access ng bakuna sa mga bansang mababa at nasa gitna ang kita.

"Ang pag-unlock sa monopolyo sa nagliligtas-buhay na kaalaman na ito ay magbibigay daan para sa generic na paggawa ng mga bakunang mRNA at magliligtas ng milyun-milyong buhay sa buong mundo," sabi ni AHF President Michael weinstein. “Matapang na naninindigan si Pangulong Biden sa walang humpay na panggigipit mula sa malaking pharma at piniling gawin ang tama – dapat makinabang ang sangkatauhan mula sa pananaliksik at mga pagtuklas na pinondohan ng pera ng mga nagbabayad ng buwis sa US, hindi sa mga sakim na korporasyon at kanilang walang kabusugan na mga executive."

Ang pangako ay kasunod ng talumpati ni Pangulong Biden sa ikalawang pandaigdigang COVID-19 virtual summit, na nagtapos ngayong araw. Ang mga patent para sa paggawa ng mga bahagi ng lubos na epektibong mga bakuna sa mRNA, na kabilang sa National Institutes of Health (NIH), ay ibabahagi sa World Health Organization at sa Mga Patent Pool ng Mga Gamot.

Habang higit sa 11.6 bilyong dosis ng bakuna ang naibigay sa buong mundo, mas mababa sa 16% ng mga tao sa mga bansang mababa ang kita ay nakakuha ng kahit isang dosis. Ayon sa isang Marso 2022 United Nations ulat, 2.8 bilyong tao sa buong mundo ang naghihintay pa rin para makuha ang kanilang unang shot. Ang AHF ay nagsusulong para sa pagbabahagi ng mga teknolohiyang COVID-19 bilang bahagi ng kampanya nitong Vaccinate Our World simula noong unang bahagi ng 2021.

Inendorso ng AHF ang Bagong 'Medicare for All Act' ni Sen. Sanders
Binuksan ng AHF ang Bagong Fort Lauderdale Healthcare Center