Ano ang plano? Nagtatanong sa AHF, habang Nagpupulong ang World Health Assembly

In Global Advocacy, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Nauna sa 75th World Health Assembly (WHA) noong Mayo 22-28 sa Switzerland, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nananawagan sa mga Estado ng Miyembro ng WHA na mangako sa pagpapatibay ng isang bagong Global Public Health Convention - isang may-bisang kasunduan na magtitiyak ng kumpletong transparency, pananagutan, at pakikipagtulungan sa pandaigdigang kalusugan, kabilang ang pag-iwas sa pandemya, paghahanda, pagtugon, at pagpopondo.

Ang WHA, ang oversight body ng World Health Organization (WHO), ay binubuo ng mga ministro ng kalusugan at mga delegado mula sa 194 na miyembrong estado at responsable sa pagtatakda ng estratehikong direksyon ng WHO.

"Upang manatiling may kaugnayan, ang WHO ay kailangang mangako sa ganap na transparency at malalim na reporma - dapat itong may pananagutan sa mga tao at pandaigdigang kalusugan, at malaya sa impluwensya ng mga nakikipagkumpitensyang interes sa pulitika," sabi Dr. Jorge Saavedra, Executive Director ng AHF Global Public Health Institute sa University of Miami. "Samakatuwid, ang WHA ay kailangang muling buuin at tanggapin ang mga aktor na hindi pang-estado, kabilang ang lipunang sibil, mga komunidad, at mga independiyenteng institusyong pangkalusugan ng publiko na may ganap na mga karapatan at hindi lamang bilang mga aktor na paminsan-minsang kumunsulta."

Bago ang WHA noong nakaraang taon, naglabas ang AHF ng a pahayag hinihimok ang Assembly na tugunan ang maraming maling hakbang ng pamunuan ng WHO sa simula ng COVID-19. Hindi gaanong nagbago mula noon, kahit na kamakailan ay inilathala ng Director-General ng WHO ang isang white paper sa kanyang pananaw sa mga reporma sa ahensya.

"Ang puting papel ay isang magandang simula, ngunit marami pa ring kailangang gawin. Bagama't naaangkop itong nanawagan para sa pagpapalakas ng arkitektura ng emerhensiyang pangkalusugan ng WHO, kakaunti ang pagsisiyasat sa kung ano ang ginagawa ng WHO nang mabuti o hindi maganda. Kung wala ito, ang pahayag ay parang isang pitch para sa kapangyarihan kaysa sa isang pagnanais na mapabuti, "sabi Dr. Daniel Bausch, Presidente ng American Society of Tropical Medicine and Hygiene. "Gusto ko ring makakita ng higit na diin sa kahalagahan ng mga pangunahing serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, na mahalaga sa equity, pinalakas ang pagsubaybay sa pandemya, at paghahanda at pagtugon na umuusbong tungo sa higit pang rehiyonal at pambansang pananagutan."

Ang ilang matataas na miyembro ng AHF, kasama ang pandaigdigang pampublikong kalusugan at mga espesyalista sa patakarang pampubliko mula sa iba't ibang institusyon at bansa, ay gumawa ng isang papel, "Isang Global Public Health Convention para sa 21st Century,” na inilathala sa The Lancet Public Health journal noong Mayo. Ang artikulo ay nagdedetalye ng mga pagkabigo at nagmumungkahi ng mga pandaigdigang reporma sa pamamahala sa kalusugan ng kasalukuyang pandaigdigang arkitektura ng kalusugan. Kasama sa mga reporma ang mas mataas na transparency, naaangkop na pananagutan, at mga mekanismo ng pagpapatupad at binabalangkas ang pangangailangan ng WHO na maging mas handa para sa hindi maiiwasang mga pandemya sa hinaharap at maiwasan ang higit pang mga pagkabigo tulad ng paghawak nito sa pandemya ng COVID-19.

Sa Prides, Inaanyayahan ng AHF ang Lahat ng Komunidad na "Manindigan Laban sa Poot"
Inendorso ng AHF ang Bagong 'Medicare for All Act' ni Sen. Sanders