Nararapat sa Africa CDC ang Self-Determination para sa Mga Patakaran sa Pampublikong Kalusugan

In Eswatini, Etyopya, Global Advocacy, Global Featured, Kenya, Lesotho, malawi, Mozambique, Nigerya, Rwanda, Sierra Leone, Timog Africa, Uganda, Zambia, Zimbabwe ni Fiona Ip

AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay tumutol sa mga pagsisikap ng World Health Organization (WHO) na pigilan ang awtonomiya ng Africa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa pagdedeklara ng mga emerhensiya sa kalusugan ng rehiyon at iba pang mga pang-emerhensiyang kapangyarihan sa kalusugan ng publiko - isang hakbang na paternalistic at sumasalungat sa mga prinsipyo ng pagpapasya sa sarili na nakapaloob sa sistema ng UN.

Ayon sa Devex, ang United Nations, na nangangasiwa sa WHO, ay nagtatangkang mag-lobby “sa kung ano ang dapat na proseso ng African Union, at kung matagumpay, hahadlangan nito ang reporma ng Africa CDC at masisira ang kakayahang tumugon sa mga krisis sa kalusugan at maiwasan ang mga pandemya.” Ang pag-unlad na ito ay dumating pagkatapos ng isang pulong ng humigit-kumulang 40 mga ministro ng kalusugan ng Africa noong nakaraang linggo kung saan tinalakay nila ang mga pagbabago sa mga batas kung saan nagpapatakbo ang Africa CDC.

"Nakakabaliw na makita ang WHO, na nakipagkamay sa maraming internasyonal na mga emerhensiya sa kalusugan, lalo na ang pandemya ng COVID-19, ay sinusubukan ngayon na hadlangan ang karapatan ng Africa CDC sa pagpapasya sa sarili sa mga usapin ng pampublikong kalusugan," sabi ng Pangulo ng AHF Michael weinstein. "Kinailangan na patunayan ng Africa CDC ang desisyon nito pagkatapos na mabigo ng WHO ang buong kontinente sa pamamagitan ng pagkabigo nito sa COVID-19 sa Africa, kabilang ang matinding pagkaantala sa paghahatid ng mga bakuna at pagpapahintulot sa makabuluhang pagkawasak sa ekonomiya na walisin ang rehiyon. Buong puso naming sinusuportahan ang karapatan ng Africa CDC na tukuyin ang sarili nitong mga aksyon sa pampublikong kalusugan at mga emerhensiya. Sa pamamagitan ng maling pamamahala nito, nawalan ng pagkakataon ang WHO na maging tagapamagitan ng mga sistemang pangkalusugan ng Africa.”

Ang Africa CDC at ministries of health ay dapat magkaroon ng panrehiyong kapasidad na magdeklara ng mga emerhensiya sa kalusugan batay sa teknikal at mga prosesong nakabatay sa ebidensya, na mismong ang WHO ay walang kapangyarihang gawin sa ilalim ng International Health Regulations nito. Ang mga deklarasyon ng pang-emerhensiyang kalusugan ng kontinental ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mabilis na pagkuha ng outbreak sa ilalim ng kontrol o pagpapahintulot sa sakit na kumalat nang hindi napigilan habang naghihintay sa mga opisyal na desisyon na libu-libong milya ang layo sa Geneva.

“Ang pagtatangkang ito sa pagkontrol ay isang kaduda-dudang aksyon ng World Health Organization at isang kontradiksyon sa kanilang mga nakaraang pagkondena sa imperyalistang kaisipan kung saan ang mga bakuna ay ibinibigay sa COVAX. Gayunpaman, ang parehong hakbang na ito ay tila may parehong pag-iisip, "sabi ng AHF Africa Bureau Chief Penninah Iutung Dr. "Sinusuportahan namin ang mga solusyon sa Africa para sa mga lokal na problema at nais namin na ang mga gobyerno ng Africa ay maging mas may pananagutan at higit na pagmamay-ari ang kalusugan ng kanilang mga tao. Maaari at dapat magkaroon ng kapangyarihan ang Africa CDC na tulungan sila sa bagay na iyon."

Ang mga ministro ng kalusugan ay nakatakdang muling magtipon bukas upang gumawa ng isang pangwakas na rekomendasyon sa mga susog, na pagkatapos ay kailangang magpasya sa African Union Executive Council. Kung maaprubahan, makakatuon ang Africa CDC sa mga outbreak na endemic sa Africa - walang pagbabago sa global alert system ng WHO.

SINO Gumagawa ng Masamang Desisyon sa Monkeypox
'Nawawala' na Spot sa TV, Hinihimok ang Ohio na Tanggihan ang 'Don't Say Gay'