Mga Kiosk ng Condom sa mga Kalye sa Recife, Brazil

In Brasil, Global Advocacy ni Fiona Ip

Ang isang bagong pakikipagtulungan sa pagitan ng AHF at ng Lungsod ng Recife, Brazil, ay nagpapahusay sa pag-iwas sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (sexually transmitted infections o STI) para sa mga populasyong nasa panganib sa pamamagitan ng "Protektahan Natin ang Sarili” kampanya! Ang joint venture ay naglagay ng sampung kiosk ng condom na pinondohan ng AHF sa mga hotspot ng Recife sa buong lungsod, tulad ng mga pampublikong pamilihan at istasyon ng bus. Ang mga kiosk ay mayroong 7,200 condom bawat isa at pinupunan lingguhan.

Ang talamak na impeksyon sa STI, lalo na ang syphilis, ay sumalot sa Recife sa loob ng maraming taon, at ang mga pampubliko at pribadong klinika ng STI ay hindi kasama ang ilang tao dahil sa mantsa at kawalan ng koordinasyon. Tinalakay ng AHF Brazil ang isyu noong 2018 sa pamamagitan ng paglagda sa isang MOU sa lungsod upang palawakin ang pagsusuri sa HIV at pagpapanatili ng paggamot.

"Ang mga kiosk ay nakakatulong na bawasan ang stigma at diskriminasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang limitasyon at walang pag-aalinlangan na pag-access sa mga babae at lalaki na condom sa mga lugar na lubhang trafficking," sabi Beto de Jesus, Country Program Manager para sa AHF Brazil. “Pagkatapos ng mga taon ng talakayan, ang sistema ng pampublikong kalusugan ng Brazil at mga NGO ay nagpasiya na ang mga condom ay dapat na magagamit kung saan nakatira ang mga tao sa kanilang mga nakagawian upang matiyak ang mabilis na pag-access. Ipinagmamalaki naming i-sponsor ang mga kiosk sa Recife, na nakakatulong na malampasan ang mga hadlang na pumipinsala sa LGBTQIAP+ at iba pang populasyon na hindi gaanong apektado ng HIV.”

Ang pilot project ng condom kiosk ay ang pinakabagong inisyatiba sa Recife, kung saan ang AHF ay naglilingkod sa higit sa 18,000 mga pasyente sa walong lokasyon sa pakikipagtulungan sa lokal na sistema ng pampublikong kalusugan.

Kasama sa mga nakaraang milestone ang pagbubukas ang unang AHF wellness center sa Brazil noong 2018 – ang Men's Clinic – upang gamutin ang cis at trans men para sa mga STI, kabilang ang HIV. Mahigit sa 20,000 mga pasyente ang kasalukuyang tumatanggap ng pangangalagang medikal sa klinika. Noong nakaraang taon, sinimulan ng AHF ang pamamahagi ng mga gamot na antiretroviral sa mga taong na-diagnose na may HIV sa Men's Clinic sa Recife, isang una para sa anumang NGO sa Brazil.

Ang Morrison Hotel Developer Guts Historic Site sa DTLA
Tinatanggap ng AHF ang Federal Trade Commission PBM Scrutiny