Pagkahabag at Pag-aalaga Makakamit ng AHF Social Worker Recognition

In Brasil, Global Advocacy, Global Featured ni Fiona Ip

Ginawaran ng International AIDS Society ang AHF Brazil social worker at linkage/retention in care agent Nathalya Cristhine na may award na "Ako at ang Aking Tagapagbigay ng Pangangalagang Pangkalusugan," na nagtataguyod ng pinakamahusay na kasanayan sa paghahatid ng serbisyo sa HIV, kadalasan sa harap ng mantsa at diskriminasyon.

Nakikipagtulungan si Nathalya sa marami sa 3,000 rehistradong pasyente ng HIV sa Otávio de Freitas University Hospital sa Recife, Brazil. Ang ospital ay nakaupo sa isang lugar na may mataas na kahinaan sa lipunan, na nagbibigay-daan dito na pagsilbihan ang maraming pangunahing populasyon ng HIV, tulad ng populasyon ng lokal na walang tirahan, mga gumagamit ng droga, mga transgender, at mga manggagawa sa sex, bukod sa iba pa.

"Ang pinakadakilang mga gantimpala ng aking trabaho ay ang paglikha ng mga koneksyon sa pamamagitan ng mahabagin na pangangalaga, ang kagalakan na makita ang diagnosis ng isang tao na hindi tumutukoy sa kanilang buhay, at pagbuo ng isang higit na pag-unawa sa pag-unlad ng sakit," sabi Nathalya. "Ang isang malaking hamon ay ang pagbuwag sa mga pampublikong patakaran na direktang pumipinsala sa pangangalaga ng mga taong may HIV/AIDS. Ang pangangalagang pangkalusugan ay dapat palawakin upang isaalang-alang ang mga panlipunang determinant sa halip na tradisyonal na biomedical na kontrol. Dapat nating isaalang-alang ang mga kasanayan sa pagbabawas ng pinsala, edukasyong pangkalusugan, at ang nakapaloob na mga salaysay ng mga nabubuhay nang walang karapatang pantao.

Mula 2018 hanggang 2021, 700 bagong pasyente ang nagsimulang mag-access ng ART sa ospital kasunod ng pakikipagtulungan sa AHF. Nakikipagtulungan ang AHF Brazil sa mga kasosyo ng gobyerno sa proyektong "Ako at ang Aking Tagapagbigay ng Pangangalagang Pangkalusugan" na may inisyatiba na "Walang Maiiwan", na nakatuon sa mas malawak na pangangailangan ng mga pangunahing populasyon na apektado ng HIV.

WHO Sumusuporta sa Mas Ligtas na Sex Laban sa Monkeypox
Ang Pagkamadalian ay Kinakailangan para sa Pagtugon sa HIV sa AIDS 2022