WHO Sumusuporta sa Mas Ligtas na Sex Laban sa Monkeypox

In Global Advocacy, Global Featured, Bakunahin ang Ating Mundo ni Fiona Ip

Ang World Health Organization (WHO) inirekumenda ang paggamit ng condom bilang isang paraan ng pag-iwas sa mga potensyal na impeksyon sa monkeypox ngayong linggo, kasunod ng mga ulat na ang viral DNA ay natagpuan sa tabod. Dumating ang gabay ilang linggo pagkatapos muna ng AIDS Healthcare Foundation naka-highlight ang kahalagahan ng proteksyon sa hadlang para sa mga grupong may mataas na peligro upang mabawasan ang panganib ng impeksyon ng monkeypox at iba pang potensyal na komorbididad gaya ng gonorrhea, syphilis, at HIV.

"Bagaman ang lahat ng mga palatandaan ay tumutukoy sa monkeypox na isang sexually transmitted disease (STD) - bilang karagdagan sa pagkahawa sa pamamagitan ng malapit, matalik na pakikipag-ugnay sa balat - mayroong isang kapansin-pansing pagtutol sa pagsabi nito nang walang pag-aalinlangan. Pinalakpakan namin ang WHO sa pagrekomenda ng condom, na walang alinlangang magpoprotekta sa mga tao mula sa pagkakaroon ng mga matitinding sintomas tulad ng pananakit at mga sugat," sabi ni AHF President Michael weinstein. "Ngunit, ang pag-aalinlangan sa pag-uuri ng monkeypox bilang isang STD ay isang masamang serbisyo sa kalusugan ng publiko para sa mga pasyente at tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga STD ay hindi bago, at mayroon kaming isang mahusay na hanay ng mga tool upang gamutin ang mga ito. Kapag mas maagang kinikilala ng pandaigdigang institusyong pangkalusugan na ang monkeypox ay isang STD, mas mabilis na mai-deploy ang impormasyon sa kalusugan ng publiko at mga klinikal na proseso sa mga lokal na hurisdiksyon upang tumugon sa epidemya na ito nang may pagkaapurahan at mga mapagkukunang hinihingi nito."

Sa isang teknikal na antas, kung ang monkeypox ay isang STD ay nakasalalay sa potensyal na maging mga virus nasasalin sa pamamagitan ng dugo, semilya, vaginal fluid, o iba pang likido sa katawan sa panahon ng oral, anal, o genital na pakikipagtalik sa isang nahawaang kapareha. ebidensya ay lumalakas na maaaring ito ang kaso ng monkeypox, ngunit dahil ang siyentipikong patunay ay tumatagal ng oras, mula sa praktikal na pananaw, ang paggamit ng condom ay ipinapayong mabawasan ang potensyal na panganib ng ilang mga paraan ng paghahatid ng monkeypox at para sa pag-iwas sa iba pang mga STD kasama ng iba pang napatunayang interbensyon sa pampublikong kalusugan.

Inanunsyo ng AHF ang Gateway Hollywood, Bagong Abot-kayang Proyekto sa Pabahay
Pagkahabag at Pag-aalaga Makakamit ng AHF Social Worker Recognition