Hinihingi ng AHF ang 'DWP has to Go!' sa Pinakabagong LA Times Ad

In Balita ni Ged Kenslea

Sa bagong ad na tumatakbo sa Linggo, Oktubre 23, pinupuna ng AHF ang Los Angeles Department of Water and Power (DWP) bilang isang "hindi mapanagot na burukrasya" na humahadlang sa mga organisasyon tulad ng AHF sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay

 

Ang ad ng AHF ay nagsasaad na habang lumalaganap ang kawalan ng tirahan, walang ginagawa ang DWP upang tumulong, ngunit naniningil ng napakalaking halaga sa mga non-profit at hindi makapagbibigay ng kapangyarihan na kinakailangan sa isang napapanahong batayan. Hinihimok ng AHF ang DWP na “Bumaba mula sa iyong ivory tower at tunay na tumulong ngayon din!”

 

LOS ANGELES (Oktubre 21, 2022) AHF at ang housing advocacy division nito, Housing Is A Human Right (HHR), ay magpapatakbo ng pinakabago sa isang serye ng advocacy ad sa pabahay, sa pagkakataong ito ay nagta-target sa nakabaon na burukrasya sa Los Angeles Department of Water and Power (DWP) sa isang buong pahina, buong-kulay na ad na nakatakdang tumakbo ngayong Linggo, Oktubre 23rd sa Los Angeles Times. Headline ang ad “DWP has to go” pinupuna ang utility bilang isang "hindi mapanagot na burukrasya na pinamamahalaan ng isang hindi kilalang board of political appointees."

 

Matapos ilunsad ang Healthy Housing Foundation nito (HHF) noong 2017 upang makatulong na maibsan ang kambal na kawalan ng tirahan at mga krisis sa affordability sa pabahay sa Los Angeles, mabilis na nalaman ng AHF na ang pagtatrabaho sa loob ng umiiral na balangkas at mga burukrasya ng lungsod—tulad ng DWP—upang makagawa ng mababang kita na pabahay sa Los Angeles ay masyadong mahal, tumatagal ng masyadong mahaba. , at napakahirap. Tumakbo si AHF naunang adbokasiya ng pabahay tinatarget ang mga opisyal ng lungsod at lungsod at ngayon ay tinatarget ang DWP, na nagdedeklara ng "DWP has to Go." Ang patalastas ay nagpapatuloy:

“Sinaktan ng tuluy-tuloy na iskandalo, ang kasalukuyang DWP ay isang kapinsalaan sa mga tao ng Los Angeles.

Nagbabayad kami ng sobra at masyadong maliit.

Ang DWP ay pinamumunuan ng isang hindi mananagot na burukrasya na pinamamahalaan ng isang hindi kilalang lupon ng mga hinirang na pulitikal.

Habang lumalaganap ang kawalan ng tirahan, walang ginagawa ang DWP kundi maniningil ng napakalaking halaga sa mga non-profit at hindi makapagbigay ng kapangyarihan na kinakailangan sa isang napapanahong batayan.”

 

“Sa halip na panatilihin ang isang hindi maituturing na burukrasya na humahadlang sa pag-unlad sa paglikha ng napakababang kita at walang tirahan na pabahay, dapat ilagay ng DWP ang mababang kita na pabahay sa tuktok ng listahan para sa mga instalasyon at pag-upgrade at mag-alok ng tunay na serbisyo ng concierge para sa mga permit at inspeksyon ng gusali bilang bahagi ng isang komprehensibong plano upang tumulong sa pagtugon sa kawalan ng tirahan sa Los Angeles,” sabi Susie Shannon, Policy Director para sa AHF's Housing Is A Human Right.

 

Sa ad nito, ibinubuod ng AHF ang pangangailangan nito sa DWP, na pinapayuhan ang monopolyong utility na:

"Bumaba ka mula sa iyong ivory tower at tunay na tumulong ngayon din!"

 

Inilunsad ng Cuba at AHF ang Partnership
Ang Pederal na Bill na "Huwag Sabihing Bakla" ay Nakakasakit sa mga Bata