Inihain ng AHF ang California sa Pagtatapos sa AIDS Health Plan

In Tampok, Balita ni Julie Pascault

Naghain ang AHF ng mosyon laban sa California Department of Health Care Services at sa direktor nito, si Michelle Baass, na humihiling ng paunang utos na pumipigil sa estado na tapusin ang isang kontrata para sa programa ng Positive Healthcare na espesyal na pangangailangan ng AHF para sa mga taong may HIV/AIDS, habang ang pagkansela ay nasa ilalim ng apela.

Noong huling bahagi ng Hunyo, biglang inabisuhan ng estado ang AHF na hindi nito nire-renew ang kontrata nito para sa 2023 para sa 27-taong-gulang na plano sa pangangalagang pinamamahalaan ng espesyalidad, na nilikha ng AHF at matagumpay na pinamahalaan mula noong 1995.

Daan-daang mga pasyente ng HIV sa California ang nakatakdang mawalan ng pangangalagang pangkalusugan kung itutuloy ng estado ang pagsasara ng isang 27 taong gulang na programa ng pinamamahalaang pangangalaga sa katapusan ng 2022. Upang mapanatili ang programa, naghain ang AHF ng mosyon sa pederal na hukuman na humihiling ng paunang injunction laban sa Department of Health Care Services (DHCS) ng California at sa direktor nito, si Michelle Baass.

Ang injunction ay naglalayong pigilan ang kagawaran na “… wakasan, o tumanggi na amyendahan o pahabain” ang kontrata ng AHF para sa plano nito sa mga espesyal na pangangailangan ng Positive Healthcare (PHC)—ang tanging espesyal na plano ng pinamamahalaang pangangalaga para sa mga taong may AIDS sa California—habang ang pagkansela ng estado ng kontrata ay nasa ilalim ng pormal na apela. Ang mosyon ay inihain ngayon sa United State District Court para sa Central District ng California (Case No. 2:22-CV-06636).

Noong huling bahagi ng Hunyo, nakatanggap ang AHF ng abiso mula sa Department of Health Care Services (DHCS) ng estado na hindi nito nire-renew ang kontrata ng AHF para sa plano para sa 2023, na iniiwan ang mga pasyente sa awa ng iba pang mga plano sa pangangalaga na ang mga medikal na tagapagkaloob ay walang mga taon-taon. mga relasyon sa mga pasyenteng ito—at maaaring wala ring parehong antas ng kadalubhasaan sa pamamahala sa pangangalaga ng mga pasyente ng AIDS. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kasalukuyang kontrata, ang AHF ay makakapaghatid ng antas ng serbisyo na hindi makukuha ng mga pasyente kung mapipilitan silang umalis sa plano na nagpanatiling buhay at malusog sa kanila sa loob ng halos tatlong dekada. Nilikha at matagumpay na pinatakbo ng AHF ang programa sa ngalan ng programang Medicaid ng California mula noong 1995.

Ang estado na di-umano'y AHF ay hindi wastong nakipag-ugnayan sa mga pasyente ng Positive Healthcare noong nakaraang taglagas nang ang AHF ay nagpadala ng isang liham na humihimok sa mga naka-enroll na PHC na makipag-ugnayan sa DHCS upang itaguyod ang pagpapatuloy ng Positive Healthcare at ang pag-renew ng estado ng kontrata ng AHF para sa programa, na pagkatapos ay itinakda sa paglubog ng araw o pagtatapos. Disyembre 31, 2021.

Kasunod ng paunawa ng Hunyo ng DHCS ng pagkansela ng kontrata, nagsampa ang AHF ng pederal na kaso na nagsasaad ng paglabag sa mga karapatan nito (at mga naka-enroll at miyembro ng PHC) sa Unang Susog sa aksyong pagpaparusa ng estado. Naghain din ang AHF ng pormal na apela ng pagkansela ng kontrata sa DHCS. Gayunpaman, nilalayon ng Baass at DHCS na magpatuloy sa pagtatapos ng kontrata sa pagtatapos ng taon. Iginiit ng AHF na magdudulot ito ng hindi na mapananauli na pinsala sa AHF at sa mga pasyenteng inaalagaan nito sa Positive Healthcare.

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalagang medikal at/o mga serbisyo sa mahigit 1.6 milyong indibidwal sa 45 bansa sa buong mundo sa US, Africa, Latin America/Caribbean, Asia/Pacific Region at Eastern Europe. Upang matuto nang higit pa tungkol sa AHF, mangyaring bisitahin ang aming website: www.aidshealth.org, hanapin kami sa Facebook: www.facebook.com/aidshealth, sundan kami sa @aidshealthcare o mag-subscribe sa aming AHF podcast na "AHFter Hours."

 

 

HINDI Natatapos ang HIV/AIDS!
Ang Koponan ng Kenya ay Ginawaran para sa Paghahatid ng Serbisyong Pangkalusugan