AHF Salutes Biden on Signing Respect for Marriage Act

In Tampok, Balita ng AHF

Pinagtitibay ng batas ang katotohanan na hindi maaaring at hindi dapat panghimasukan ng gobyerno ang karapatan ng mga indibidwal na magpakasal

 

WASHINGTON (Disyembre 14, 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF) pinalakpakan ang makasaysayang paglagda ng Respeto sa Marriage Act ni US President Joe Biden. Sa pamamagitan ng pagpasa sa batas na ito, muling pinatunayan ng US Congress na hindi at hindi dapat panghimasukan ng gobyerno ang karapatan ng mga indibidwal na pakasalan ang taong mahal nila. Ang bipartisan act na ito, na sinusuportahan ng malawak na margin sa parehong kamara, ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa milyun-milyong LGBTQ+ at interracial na mag-asawa na ngayon ay ginagarantiyahan ang mga karapatan at proteksyon kung saan sila at ang kanilang mga anak ay may karapatan.

 

Nang binawi ang Korte Suprema ng Estados Unidos Itlog ng isda v Wade. Lumakad nang painut-inot sa tubig, ang pagsang-ayon ng opinyon ni Justice Clarence Thomas ay nagbukas ng pinto sa korte upang isaalang-alang ang pag-aalis ng iba pang pangunahing mga proteksyon sa karapatang sibil, kabilang ang karapatan sa pagkakapantay-pantay ng kasal. Ang Respect for Marriage Act ay epektibong nagpapawalang-bisa sa kakila-kilabot at diskriminasyong Defense of Marriage Act at tinitiyak na ang parehong kasarian at interracial na pag-aasawa ay patuloy na magkakaroon ng pantay na pagtrato sa ilalim ng pederal na batas. Tinitiyak din nito ang pagkilala sa kasal sa buong bansa at pagkakapantay-pantay para sa milyun-milyong mag-asawa sa buong bansa.

 

"Habang kinikilala ang makasaysayang tagumpay na ito, dapat din nating kilalanin ang maraming magigiting na mag-asawa na nanindigan at nakipaglaban sa loob ng mga dekada upang matiyak ang pagkakapantay-pantay ng kasal sa buong bansa," sabi ni Tracy Jones, Pambansang Direktor ng Mga Kampanya sa Mobilisasyon, "Sila, kasama ang napakaraming masugid na tagapagtaguyod, ay nagdala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa ganap na pagkakapantay-pantay para sa LGBTQ+ na mga Amerikano at lahat ng mga Amerikano."

 

Ang pagpasa sa Respect for Marriage Act ay isang malaking hakbang pasulong, gayunpaman, ang mga LGBTQ+ at mga pamilya ay nananatiling inaatake at mahina sa diskriminasyon sa mga estado sa buong bansa. Dapat tayong patuloy na magtrabaho upang matiyak na ang mga LGBTQ+ ay tratuhin nang patas at pantay sa ilalim ng batas. Hinihimok namin ang Kongreso na kumilos din upang maipasa ang mga pederal na proteksiyon na walang diskriminasyon para sa mga komunidad ng LGBTQ+, gaya ng nasa Equality Act.

 

 

 

RealClearHealth: Limang Dahilan para Protektahan ng Kongreso ang 340B Program
Dapat I-fast-track ng US ang COVID Tech Sharing