Liham sa Intergovernmental Negotiating Body (INB) sa Conceptual Zero Draft

In Balita ni Julie Pascault

Liham sa Intergovernmental Negotiating Body (INB) sa Conceptual Zero Draft

Minamahal na INB at Member States,
Kami, ang nakapirma sa ibaba, ay mga indibidwal mula sa mga NGO, civil society organization, community groups, academia, at independent non-state actors na gustong mag-ambag sa hinaharap ng pandemic prevention, preparedness, and response (PPPR) sa pamamagitan ng pagsuporta sa isang internasyonal na kombensiyon, kasunduan. , o instrumento.

Malugod naming tinatanggap ang paglabas ng INB Conceptual Zero Draft noong 15 Nobyembre 2022, dahil isinama nito ang marami sa mga ideya at komentong ibinangon namin sa nakaraan sa pamamagitan ng iba't ibang publikasyon at konsultasyon; gayunpaman, gusto naming bigyang-diin ang ilang alalahanin tungkol sa mga pagbabagong kailangan para malampasan ang matinding limitasyon ng kasalukuyang pandaigdigang arkitektura ng kalusugan.

Binibigyang-diin namin na ang Conceptual Zero Draft ay mabibigo na maihatid kung ang wika ay nagrerekomenda lamang, kumpara sa isang text na may kasamang mandatoryong wika na may malinaw na mga mekanismo, kabilang ang mga insentibo at disinsentibo para sa pagsunod o hindi pagsunod sa mga obligasyon. Upang matugunan ang mahinang pandaigdigang pamamahala sa kalusugan, pamumulitika sa kalusugan ng publiko, at hindi pagkakapantay-pantay, isang bagong pandaigdigang kombensiyon, kasunduan, o instrumento ay dapat na:

Isama ang mga aktor na hindi estado sa lahat ng yugto. Ang lipunang sibil, mga komunidad, mga organisasyong pang-akademiko, at iba pang nauugnay na mga aktor na hindi pang-estado ay dapat aktibong kasangkot sa lahat ng mga yugto ng negosasyon at pagpapatupad ng isang pandemya na kumbensyon. Tinatanggap namin ang higit pang mga pagkakataon para sa structured na dialogue o pormal na proseso sa proseso ng pagbalangkas at negosasyon sa WHO at pambansang antas.

Sa kasalukuyan, binibigyang-diin ng Conceptual Zero Draft ang papel ng multisectoral stakeholder mobilization at input sa pambansang antas. Gayunpaman, nang walang itinatadhana ang mga aktor na hindi pang-estado bilang mga gumagawa ng desisyon sa pagbubuo ng mga pandaigdigang patakaran sa kalusugan, magkakaroon ng mga limitasyon sa kung paano maaaring mag-ambag ang mga proseso ng stakeholder sa mga desisyon sa patakaran. Ang paggawa ng desisyon sa pambansa at pandaigdigang antas ay dapat kasama ang mga aktor na hindi pang-estado, bilang karagdagan sa mga pamahalaan. Dahil ang mga aktor na hindi pang-estado ay nakakaranas ng malaking epekto sa panahon ng paglaganap at gumaganap ng malaking papel sa PPPR, ang mga aktor na hindi estado ay dapat na: (1) Higit na kasangkot sa proseso ng negosasyon ng INB convention, at (2) nakaupo sa katawan na namamahala ang PPPR Convention.

Pinupuri namin ang pagsasama ng Conceptual Zero Draft ng mga nauugnay na stakeholder sa Enlarged Conference of the Parties (E-COP), na nagbibigay ng malawak na input para sa mga proseso ng paggawa ng desisyon ng Conference of the Parties (COP). Inaalerto namin na ang proseso kung saan pinipili ang mga organisasyon bilang may-katuturang stakeholder sa loob ng E-COP ay dapat na transparent at kasama. Ang mga hindi-estado na miyembro ng E-COP ay dapat na nominado ng kanilang mga kapantay, hindi ng mga pamahalaan, upang maiwasan ang mga salungatan ng interes at upang payagan ang mga independiyenteng boses na marinig; sa sandaling napili at naisama, ang mga aktor na hindi estado ay dapat ding magkaroon ng karapatang bumoto.

Tiyakin ang pantay na pag-access sa mga produkto at pagpopondo sa pagtugon sa pandemya. Sa ngayon, hindi pa naitatag ng Conceptual Zero Draft kung ano ang nasa saklaw ng mga produkto ng pagtugon sa pandemya. Dapat tukuyin ng PPPR Convention ang listahan ng mga kalakal na dapat gawing accessible sa panahon ng emergency. Ang mga produkto para sa pagtugon sa pandemya ay mga produktong pangkalusugan ng publiko na dapat gawing accessible sa lahat ng bansa sa lahat ng bansa. Ang mga uri ng mga potensyal na pandemya at kaukulang produkto ay dapat na maitatag at ibahagi sa publiko.

Halimbawa, para sa isang airborne respiratory pathogen tulad ng COVID-19, ang listahan ay magsasama ng oxygen, ventilator, PPE, mga bakuna, paggamot, atbp. Sa kasamaang palad, ang mga bansang may mataas na kita ay nabigo upang matiyak ang pantay na pamamahagi ng mga mahahalagang pandaigdigang produkto sa kalusugan ng publiko sa mamamayan ng daigdig. Ipinakita sa amin ng COVID-19 na sa kabila ng kawalang-hanggan ng pagkakaisa, ang ilang mga bansa ay may priyoridad na pag-access sa mga produktong nagliligtas-buhay — habang ang iba ay nagdusa sa halaga ng buhay na nawala.

Ang Conceptual Zero Draft ay tumutukoy sa TRIPS, ngunit ang TRIPS ay nabigo upang matiyak ang access sa mga bakunang COVID-19. Sa isang deklarasyon ng isang pampublikong emerhensiya sa kalusugan ng internasyonal na alalahanin, ang mga paglilipat ng teknolohiya at mga waiver ng patent ay dapat tiyakin, upang ang mga bansa ay mabigyan ng kapangyarihan ng mga produkto na may mababang gastos, nagliligtas-buhay ng pandemya. Kung kahit isang bansa ay hindi nasangkapan upang maiwasan ang mga pagsiklab, sama-sama tayong mananatiling mahina. Ang mga waiver ng IP para sa mga bagong produkto para sa kalusugan ng publiko, kabilang ang mga gamot at bakuna, ay kailangang isaalang-alang sa kumbensyon upang maging epektibo sa panahon ng mga emerhensiya sa kalusugan ng publiko ng internasyonal na pag-aalala, pati na rin ang mabilis na paglipat ng teknolohiya para sa rehiyon at/o lokal na produksyon ng mga produktong iyon upang ihinto ang pagkalat ng mga pathogen at pagliligtas ng mga buhay.

Tiyakin ang pagpopondo para sa PPPR. Ang pangangailangan para sa sapat na pagpopondo para sa mga bansa upang makamit ang pinakamababang kapasidad para sa PPPR at mga posibleng paraan para sa pagpopondo na iyon ay nakalista sa loob ng Conceptual Zero Draft. Gayunpaman, dahil ang eksaktong mga mekanismo ng pagpopondo ay wala, walang garantiya kung paano at hanggang saan ang pagpopondo ay ibibigay para sa lahat ng elementong kasama sa teksto. Sa kasaysayan ay hindi kailanman naging sapat na pondong inilaan para sa PPPR. Dapat linawin ng kombensiyon kung paano matitiyak ang sapat na pondo.

Ang isang malalim na talakayan sa mga tungkulin na gagampanan ng mga mekanismo ng pandaigdigang pampublikong kalusugan sa pananalapi sa loob ng kumbensyong ito ng PPPR ay kailangang isama, tulad ng papel ng World Bank FIF, ang Global Fund to Fight AIDS, TB at Malaria, at sa ilang mga kaso, ang IMF, mga regional development bank, at iba pang pangunahing multilateral na pandaigdigang manlalaro na may kinalaman sa mga nakakahawang sakit, tulad ng GAVI, UNICEF, CEPI, UNITAID, atbp.

Garantiyang pananagutan at transparency. Ang mga populasyon sa mundo ay dapat magkaroon ng katiyakan na ang kanilang mga pamahalaan ay nakatuon sa PPPR Convention. Iminumungkahi ng Conceptual Zero Draft ang pangangailangan para sa mga mekanismo ng pangangasiwa at pananagutan na maitatag sa unang pagpupulong ng bagong COP. Gayunpaman, walang mga pagbanggit ng mga tiyak na mekanismo. Kami ay nag-aalala na kung ang mga mekanismo na nagtitiyak sa transparency at pananagutan ay hindi kasama sa teksto ng PPPR Convention, walang garantisadong paghahatid ng mga layunin ng Convention (ibig sabihin, maiwasan at mabawasan ang mga pandemya). Kung walang matibay na pangako sa pananagutan, ang PPPR Convention ay magiging walang kabuluhan.

May pangangailangan para sa isang malinaw na paglalarawan ng mga partikular na insentibo at disinsentibo na magtitiyak ng pananagutan at transparency sa mga obligasyon ng Convention. Naniniwala kami sa isang positively incentivized system, kung saan ang pagsunod sa PPPR Convention ay ginagantimpalaan, at kung saan may mga disinsentibo para sa hindi pagsunod – na iniayon sa mga mapagkukunan at kapasidad ng bawat bansa. Bilang karagdagan sa sapat na pagpopondo at mga mapagkukunan na parehong nagbibigay-insentibo at nagbibigay ng mga paraan sa pagsunod sa Convention, ang iba pang mga insentibo para sa pagsunod ay maaaring kabilang ang mga reputasyon sa paggalang sa mga pangako, priyoridad na pag-access sa limitadong mga mapagkukunan, at mga karapatan sa pagboto sa COP.

Sa partikular, ang wika sa paligid ng transparency ay dapat na mas tiyak at nakatali sa mga mekanismong ginagarantiyahan ang malinaw at napapanahong pag-uulat ng mga paglaganap, epidemiological data, financing, at pagpepresyo ng mga produkto sa pagtugon sa pandemya. Ang INB Convention ay hindi lamang dapat "isulong at hikayatin ang transparency," dapat nitong garantiyahan ang transparency. Ang pagkakaisa at pagpopondo ay kritikal ngunit hindi dapat ang tanging mga mekanismong ginagamit upang isulong ang malinaw na pag-uulat.

Gayundin, ang isang independiyenteng monitoring, verification, at assessment body ay mahalaga upang matiyak ang pananagutan at transparency. Inirerekomenda namin ang isang walang kinikilingan na technical oversight body na kinabibilangan ng mga non-state actor at independyente sa WHO. Kung ang Convention ay hindi nagbibigay ng tumpak na wika para sa mga mekanismo ng pangangasiwa, hindi ito magagarantiya. Mali na i-relegate ang usaping ito para sa susunod na desisyon ng COP pagkatapos ng Mayo 2024.

Hinihimok namin ang Member States at ang INB na isaalang-alang at isama ang aming mga rekomendasyon sa itaas sa Zero Draft at magsimula sa pamamagitan ng agarang pagsasama ng mga non-state actor bilang bahagi ng mga talakayan, negosasyon, at paggawa ng desisyon ng PPPR Convention/Agreement na ito.

Nang gumagalang,
Ang mga sumusunod na lumagda:

Dapat I-fast-track ng US ang COVID Tech Sharing
Patti LaBelle, Gladys Knight, Pumailanglang sa Kennedy Center World AIDS Day Concert ng AHF