RealClearHealth: Limang Dahilan para Protektahan ng Kongreso ang 340B Program

In Balita ni Ged Kenslea

 

 

https://www.realclearhealth.com/articles/2022/12/14/five_reasons_for_congress_to_protect_the_340b_program_111439.html

 

ni Laura Boudreau

Disyembre 14, 2022

 

Ang mataas na gastos sa gamot ay nangunguna sa isipan sa Amerika. Walo sa 10 Amerikano makita kumikita ang kumpanya ng gamot bilang isang pangunahing salik na nag-aambag.

 

Hindi nakakagulat: Noong nakaraang taon, ang US healthcare system pagod $776 bilyon sa mga inireresetang gamot. Sa parehong taon, ang CEO ng Pfizer ay nakatanggap ng higit sa $24 milyon sa taunang kabayaran—hindi banggitin ang isang gintong parasyut na nagkakahalaga halos $ 113 milyon. Samantala, milyon-milyong Amerikano kailangang pumili sa pagitan ng pagbili ng mga pamilihan o pagbabayad ng upa, o pagpuno sa kanilang mga reseta.

 

Ang mga kumpanya ng droga ay walang mas gugustuhin kaysa baguhin ang paksa mula sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng gamot at kita ng kumpanya. Kaya naman tina-target na nila ngayon ang pederal na 340B Drug Pricing Program at ang mga safety net provider na lumalahok dito. Mga kumpanya ng droga kamakailan inilunsad isang agresibong kampanya sa pag-atake upang siraan ang 340B Program at ang mga provider na iyon, na sinusubukang sirain o radikal na pawalang-bisa ang programa.

 

Hindi kayang bayaran iyon ng mga Amerikano. Dapat na isara ang kurtina sa tunay na motibo ng mga kumpanya ng gamot na pataasin ang kanilang mga kita sa pamamagitan ng hindi pagpapagana ng isang programa na, sa loob ng mga dekada, ay matagumpay na nagpababa ng mga gastos sa gamot at nagpalawak ng access sa pangangalagang pangkalusugan.

 

Dapat protektahan ng bagong Kongreso ang 340B Program, at mangyayari lamang iyon kung naiintindihan ng mga Amerikano ang pangangailangan nito sa buong sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng US.

 

Narito ang limang dahilan kung bakit mahalaga ang 340B sa healthcare safety net:

 

Una, ang mga entity na lumahok sa 340B Program ay bumubuo sa healthcare safety net ng America. Sa paggawa ng 340B Program, layunin ng Kongreso na bigyang-daan ang mga pampubliko at hindi pangkalakal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nagsisilbi sa mga pasyenteng mababa ang kita at walang insurance na bumili ng mga gamot sa mas mababang halaga. Ang mga tagapagkaloob na ito ay tinatawag na "mga sakop na entity," at kabilang sa mga ito ang mga pederal na kwalipikadong sentrong pangkalusugan, mga ospital na hindi katimbang ng mga bata, mga sentrong pangkalusugan ng HIV, at iba pang mga tagapagkaloob na nangangalaga sa mga populasyon na kulang sa serbisyo.

 

Pangalawa, ang 340B Program ay walang gastos sa mga nagbabayad ng buwis. Epektibong binibigyan ng pederal na pamahalaan ang ilang partikular na nonprofit at pampublikong entity ng karapatang bumili ng gamot mula sa mga kumpanya ng gamot nang may diskwento. Isipin ito tulad ng pagbibigay sa iyo ng gobyerno (isang safety net provider) ng discount card, na dapat igalang ng kumpanya ng gamot kapag ipinakita mo ang card para bumili ng mga gamot para sa iyong mga pasyente.

 

Pangatlo, nais ng mga tagagawa ng gamot na tumalikod sa kasunduan na kanilang ginawa sa pederal na pamahalaan. Upang maging malinaw: Mga kumpanya ng droga piliin upang lumahok sa 340B Program; walang pumipilit sa kanila. Lumalahok sila dahil, sa pamamagitan ng pagsang-ayon na magbigay ng mga diskwento sa mga tagapagbigay ng safety net, ginagantimpalaan ng pederal na pamahalaan ang mga kumpanya ng gamot na may access sa kumikitang Medicaid at mga merkado ng Medicare. Sinimulan ng mga kumpanya ng droga ang deal na iyon noong 1992, at muling pinagtibay nila ito noong 2010 nang pinalawak ng Affordable Care Act ang Medicaid at nagdagdag ng higit pang mga kategorya ng mga safety net provider sa listahan ng mga sakop na entity. Ngayon, ang mga kumpanya ng gamot ay masigasig na manatili sa Medicaid at Medicare, ngunit huwag pansinin ang katotohanan na ang pagbibigay ng mga diskwento sa mga tagapagbigay ng safety net ay palaging bahagi ng deal.

 

Pang-apat, kumikita pa rin ang mga kumpanya ng gamot ng bilyun-bilyong dolyar mula sa 340B Program. Noong nakaraang taon, ginawa nila hindi bababa sa $44 bilyon sa mga benta sa 340B safety net provider. Kaya't maging totoo tayo: Ang mga kumpanya ng droga ay kumikita nang malaki mula sa programa. Gusto lang nilang kumita mas marami pang  kita sa pamamagitan ng pagsingil sa mga tagapagbigay ng safety net ng buong presyo ng gamot—nang walang mga diskwento at walang anumang pananagutan upang matiyak na ang kanilang mga kita ay ginagastos para sa kapakanan ng publiko.

 

Ikalima at higit sa lahat, ang pagbabawas o pag-aalis ng 340B Programa ay mas magagastos sa mga nagbabayad ng buwis sa US at magpapalala sa mga pasyenteng Amerikano. Ang pasanin ng mga nagbabayad ng buwis ay tataas kapag ang mga tagapagbigay ng safety net sa kanilang mga komunidad ay may mas kaunting mga mapagkukunan para sa mga serbisyo. Halimbawa, ang diskarte ng America para sa pagwawakas sa epidemya ng HIV ay nakasalalay sa mga mapagkukunan na nabuo ng mga medikal na provider ng Ryan White mula sa 340B Program upang magbigay ng isang host ng mga pantulong na serbisyo na kinakailangan upang matulungan ang mga taong may HIV na manatiling malusog at panatilihin ang kanilang viral load sa mga antas na hindi matukoy. Ito naman ay pinipigilan ang paghahatid ng virus.

 

Sa madaling salita, kung walang 340B na mapagkukunan, ang HIV ay magiging mas laganap sa Estados Unidos, na may mas maraming tao na nangangailangan ng higit pang mga serbisyo-isang mas mabigat na pasanin na pinapasan ng mga nagbabayad ng buwis sa US. Masyadong mataas ang gastos na iyon. Masyadong mahalaga ang 340B Program, at kailangan itong ipagtanggol ng Kongreso.

Si Laura Boudreau ay nagsisilbing Chief of Operations sa AIDS Healthcare Foundation

Ang mga tagapagtaguyod ay sumigaw ng "Wala na!" sa Sakim na Gilead
AHF Salutes Biden on Signing Respect for Marriage Act