'There's No Place Like Home' – sabi ng 2023 Rose Parade® Float ng AHF

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Ang kaakit-akit na 'Wizard of Oz'-themed float spotlights sa 'Healthy Housing Foundation' ng AHF na mga pagsisikap na tumira sa mga walang tirahan at napakababang kita na mga indibidwal sa buong Southern California at sa buong US

Mula noong 2017, ang Healthy Housing Foundation ng AHF ay bumili, nag-refurbished, at nag-repurpose ng 13 single-room occupancy (SRO) na mga hotel at motel sa buong Los Angeles at sa Downtown's Skid Row at lumikha ng mahigit 1,425 housing unit para sa mga dating walang tirahan at napakababang kita.

LOS ANGELES (Disyembre 23, 2022) AIDS Healthcare Foundation (AHF)—sa taong ito, katuwang ang kaakibat nitong organisasyon, ang Healthy Pabahay Foundation—ay makikibahagi sa Rose Parade® na may float na nagpapakita ng ilan sa mga makabagong solusyon ng dalawang organisasyon upang tugunan ang krisis sa kawalan ng tirahan sa Los Angeles, sa buong California at sa buong bansa.

 

Ang pagpasok ng AHF sa 134th Ang Rose Parade na ipinakita ng Honda ay may pamagat “Walang Lugar na Gaya ng Bahay.”

Nakatuon ang storybook na "Wizard of Oz" na may temang float sa Healthy Housing Foundation ng AHF at sa gawain nito sa nakalipas na ilang taon upang tugunan ang krisis sa kawalan ng tirahan sa Los Angeles at sa buong bansa. Mayroon na ngayong mahigit 69,000 walang tirahan na mga indibidwal sa 88 lungsod na binubuo ng County ng Los Angeles, higit sa 41,000 sa kanila ay nasa Lungsod ng Los Angeles. Mahigit 151,000 indibidwal ang walang tirahan sa buong California, na bumubuo ng isang-kapat ng populasyon ng walang tirahan sa bansa.

 

Mula noong 2017, ang Healthy Housing Foundation ng AHF ay bumili, nag-refurbished, at nag-repurpose ng 13 single-room occupancy (SRO) na mga hotel at motel sa buong Los Angeles at sa Downtown's Skid Row at lumikha ng mahigit 1,425 housing unit para sa mga dating walang tirahan at napakababang kita na mga indibidwal at mga pamilya.

Ang Healthy Housing Foundation ng AHF ay bahagi ng mas malaking pagsisikap na nakabatay sa komunidad upang tugunan ang sumasabog na krisis sa pabahay at kawalan ng tirahan sa Los Angeles.

Tinatanggap ng AHF ang Leland Hotel ng LA sa Roster of Affordable Housing
Ang mga tagapagtaguyod ay sumigaw ng "Wala na!" sa Sakim na Gilead