Kinondena ng AHF ang Mapanganib na Desisyon sa Texas

In Tampok, Balita ni Ged Kenslea

Los Angeles, CA (Marso 30, 2023) – Bilang tugon sa desisyon ngayong araw ng Hukom ng Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos na si Reed O'Connor sa Texas na tanggalin ang probisyon ng Affordable Care Act na nag-aatas sa mga tagapag-empleyo na sakupin ang isang hanay ng mahahalagang serbisyo – kabilang ang mga pagsusuri sa kanser at pag-access sa mga pang-iwas na paggamot sa HIV – Inilabas ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang sumusunod na pahayag:

 

"Ang pagtanggal ng access sa preventive care ay makakasakit sa sampu-sampung milyong Amerikano. Ang mga serbisyong ito ay mahalaga, at ang pag-aalis sa mga ito ay magkakaroon ng mga mapanganib na kahihinatnan," sabi Michael weinstein, tagapagtatag at pangulo ng AHF. "Bagama't inaasahan naming mabibigo ang labag sa konstitusyon na ito, ang desisyon ay lumilikha ng kawalan ng katiyakan at isang banta sa kalusugan ng publiko."

 

 

 

# # #

Mga Panuntunan ng Korte Maaaring Magpatuloy ang Paghahabla ng Libreng Pagsasalita ng AHF
Nagtitiyaga ang AHF Ukraine