Nagtitiyaga ang AHF Ukraine

In Global Featured, Balita, Ukraina ni Brian Shepherd

Mahigit isang taon mula nang magsimula ang salungatan sa Ukraine, ang mga kawani ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay patuloy na magiting na naglilingkod sa mga taong may HIV sa buong bansa. Sa kabila ng napakahirap na operating environment, nagawa ng AHF Ukraine na pataasin ang bilang ng mga pasyenteng nasa pangangalaga nito mula 52,000 hanggang 65,000 habang pinananatiling bukas ang karamihan sa mga lugar ng paggamot. Ang HIV testing, prevention, at psycho-social support services ay nananatiling naa-access din ng publiko.

"Ang pagiging nakasentro sa pasyente ay isang pangunahing halaga ng AHF, at ang aming mga kasamahan sa Ukraine ay nabubuhay araw-araw. Sa kabila ng stress, trauma, at patuloy na banta ng panganib sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga empleyado at kasosyo ng AHF Ukraine ay patuloy na nagbibigay ng mahabagin na pangangalaga sa mga taong nangangailangan. Ang mga ito ay isang lifeline, lalo na para sa mga marginalized na komunidad na mahirap maabot sa panahon ng kapayapaan, lalo na sa panahon ng patuloy na labanan. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga kawani ng AHF Ukraine para sa kanilang katapangan at patuloy na susuportahan sila,” sabi ni AHF Chief of Global Advocacy and Policy Terri Ford.

Kamakailan, ang Ford at Global Director ng Safety and Security RC Miles ay naglakbay patungong Ukraine sa pamamagitan ng tren mula sa Poland upang muling pagtibayin ang suporta ng AHF para sa programa at personal na pasalamatan ang mga kawani at kasosyo ng AHF Ukraine para sa kanilang dedikasyon at pangako sa misyon. Bilang karagdagan sa boluntaryong pananatili sa kanilang mga post upang mapanatiling gumagana ang mga programa, nagawa ng mga kawani ng AHF Ukraine na tulungan ang mga kliyenteng lumikas sa ibang bansa sa paghahanap ng mga serbisyo sa ibang mga bansa, kabilang ang kung saan gumagana ang AHF at kung saan wala itong presensya.

Kinondena ng AHF ang Mapanganib na Desisyon sa Texas
Ang mga Bansa ay Hindi Maaring 'Mag-opt Out' sa Pandaigdigang Pampublikong Kalusugan